Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 142 (53 - nova serija)

Godina XXVI septembar/rujan 2001.

Iz sadržaja
:
Alija Kebo Mostar Mostarcima, selo seljacima - Slovo urednikovo

AKTUELNOSTI
Sabahudin Hadžialić Medij - škola - pojedinac - baština - medij - Savjetovanje o strategiji zaštite i obnove kulturne baštine u FBiH
Božidar Popović Sveopšte smetljište - Dilema: Apokalipsa ili kataklizma?
Goran Sarić Izgubljen u zavičaju
Ismet Smajlović Kreativne vibracije "Konjičkog ljeta"
Osman Pajić, Ibro Popić
i Murat Prašo
Regionalizacija kao izazov ekonomskoj politici BiH (2)

KNJIŽEVNOST
Munib Delalić Savremena norveška poezija - Harald Sverdrup
Marina Trumić Savremena poljska poezija - Wislawa Szymborska
Borjana Prstojević Savremena njemačka proza - Peter Paul Wiplinger - Književnost za mir
Vesna Parun Sonetni pentagram
Nikola M. Stepanov Mačke
Senad Duran Ismarov auto-put
Anto Zirdum Ljepota za buduća pokoljenja
Atif Kujundž Hamza Humo, priznat i neshvaćen - Sa ovogodišnjih Šantićevih večeri poezije
Diana Burazer
Rapko Orman
Dina Franin
Iva Kojić-Lisičić
Miroslav Janičić

Mirko Popović
Vesna Oborina
Lejla Hido
Samir Salman

Ivo Mijo Andrić
Ramiz Salihović
Meadin Nino Haračić
Samir Dizdarević
Senka Marić Šarić
Elvedin Delić
Hazim Brašnjić
Fahrudin Nikšić
Velimir Milošević
Nusret Omerika
Samra Međedović
Pjesme
Akademik Asim Peco Rod i promjena planine Velež

LIKOVNI ŽIVOT
Jusa Nikšić Između kontinuiteta i diskontinuiteta
Marko Demicheli Analitičnost krajolika - Nad platnima Jusufa Nikšića
Šemsudin Zlatko Serdarević Ubijanje kosmičke ljepote - Uz izložbu umjetničke fotografije Toma Ryana iz Irske
Salko Šarić Likovna pozornica Mostara

BAŠTINA
Enisa Balta Marić Nezaboravna zabava "Narodne uzdanice" - Iz prošlosti Mostara
Danilo - Ijad Ijačić Mostar - O početku i karakteristikama razvoja varoši - grada, kroz dokumenta i sjećanja
Ismet Ćumurija Velikan muzičke baštine - Povodom 15. godišnjice smrti Dr. Himze Polovine
Nerman Pala Iz prošlosti naših franjevaca
Fazlija Alikalfić Istorija u Tikvinom sokaku
Jagoda Serdarević Prilog bio-bibliografiji Mujage Komadine

OSVRTI I BILJEŠKE
Senad Duran Nad otvorenom ranom planete - Nijaz Abadžić: Doba ekologije, Sarajevo 2001.
Ismet Bekrić Pjesnik bez zavičaja - "Ničiji pjesnik" Kemala Coce - zbirka stihova koja odslikava svu tragiku i heroiku prognaničkog života
Mensur Seferović Mak Begović među nama - Povodom hronike - romana Mugdima Karabega "Fasade"
Gradimir Gojer Kozmopolit hrvatske kritike
Akademik Asim Peco Kallayeva politika u Bosni

PISMA MOSTU
Edin Husković, Mostar Mostar - ili reagovanje na tekst gospodina Miljenka Jergovića
Ranko Bajić, Beograd Tri sokaka - Sećanja koja bole
Inicijalna grupa petero građana Peticija - Njegovoj ekselenciji Colinu Mounrou, šefu OHR-a Mostar
Više autora Pisma "Mostu"

Zahvaljujemo se na posjeti
Ovdje smo izdvojili samo jedan dio naslova iz ovog broja.

MOSTUJTE SA NAMA

Jusa Nikšić: Kanjon

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001 HarisTucakovic, Sweden