Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 142 (53 - nova serija)

Godina XXVI septembar/rujan 2001.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Enisa Balta Marić
NEZABORAVNA ZABAVA
"NARODNE UZDANICE"
Iz prošlosti Mostara


O bijelom, kamenom gradu, prepoznatljivom po ljepotama orijentalne čaršije Kujundžiluk, kulama, veličanstvenom Starom mostu, mirisnim avlijama i baštama, mahalama, uskim sokacima i ledenoj, bistroj rijeci Neretvi, kazano je i napisano mnogo.

Zato koristim društvene, kulturne i sitne vijesti koje se odnose na Mostar i Mostarce, prepisane iz Novog behara - list za pouku i zabavu, Sarajevo, 1928. god, 1930. i 1931. godine. U Mostaru su na Učiteljskoj školi 19.06.1928. godine položili maturu (37 učenika). Među njima su: Alija Ćorda, Murat Ćišić, Teofik Selimbegović, Hasan Mujezinović, Alija Hadžiomerović, Selim Salihović, Avdija Kazazić, Ibrahim Grčić, Husnija Kapić, Šaćir Koso, Hakija Raljević, Ćamil Hujdur, Hamdija Fazlinović i Ali Riza Muštović.

U mostarskoj općini otkrivena je malverzacija novca od više stotina hiljada dinara. Kod nas je vrlo loša administracija. To su iskusili mnogi na svojoj koži. Kad treba što platiti, tu vlast ne pravi neprilike, ali ako treba od države što primiti, pa makar i sto dinara, onda izbija sva sila zapreka i pometnja. Zar mi nismo srećna zemlja, kad se kod nas prepiska oko sto dinara obavlja za ono vrijeme, za koje se, u svijetu, sazida čitava kuća.

Naš saradnik gospodin Alija Nametak iz Mostara, student filozofije u Zagrebu, dobio je kod natječaja, koga je uvaženi hrvatski književni list Savremenik raspisao, za najbolju novelu i esej, drugu nagradu i to za novelu Podne. Čestitamo na uspjehu! Uredništno Novog behara.

G-đica Bahrija Nuri-Hadžićeva, kći gospodina Osmana Nuri-Hadžića, načelnika Ministrastva unutrašnjih djela u penziji, apsolvirala je Muzičku akademiju u Beču i dobila angažman kao mlada dramska sopranistkinja u Gradskoj operi u Bernu (Švajcarska).

Anton Zimolo: Djevojačka (bošnjačka) narodna nošnja iz Mostara
Anton Zimolo: Djevojačka (bošnjačka) narodna nošnja iz Mostara, snimak iz 1905.


Gajret društvo za kulturno i ekonomsko podizanje muslimana u Kraljevini SHS proslaviće na vrlo svečan način svoju 25. godišnjicu osnutka. Za tu proslavu čine se velike pripreme. Doći će sva sila svijeta sa strane, jer je Gajret najpoznatije, najkorisnije i najjače naše muslimansko, prosvjetno društvo. Prvi dan proslave obaviće se i prenos posmrtnih ostataka rahmetli Avde Sumbula, bivšeg urednika Gajreta i rahmetli Behdžeta Mutevelića, propagatora toga društva. Obojica su umrla za vrijeme rata u Aradu kao nacionalni borci - koje je bivša Austro-Ugarska internirala.

Drugi dan će biti Kongres intelektualaca muslimana koga će otvoriti presvijetli gosp. Reis -ul-ulema H. M. Džemaludin ef. Ćaušević, a na kome će se tretirati vjerska, vakufska, socijalna i privredna pitanja, u današnjim, našim, teškim prilikama.

Treći dan otrkiće se poprsje našeg proslavljenog književnika i utemeljitelja ”Gajreta gosp. dra Safvet-bega Bašagića i rahmetli Osmana Đikića, bivšeg glavnog tajnika Društva i urednika lista Gajret.

Prema službenim podacima Ministarstva unutrašnjih djela, rezultati općinskih izbora u BiH za Mostarski okrug (održani 28.10.1928.) su: Radikali 332, Demokrati 28, JMO 154, HSS 90, zemljoradnici 176, SDK 115 i SDS 48.

Mi smo ponosni što imamo u Mostaru jednu porodicu, čijih šest muških članova imaju akademsku naobrazbu. Zaista jedna rijetkost. Dne 7. do 11. položio je magisterij na zagrebačkom sneučilištu gosp. Hilmija Balić iz Mostara. Na istom sveučilištu promovisan je i dr med. Ibrahim Balić. Inžinjerom agronomije proglašen je Mahmut Balić, uskoro će, ako Bogda, biti promovisan na doktora prava Šefkija Balić. Muhamed Balić je učitelj i skromni prosvjetni radnik, a naš suradnik gosp. Omer A. Balić je jedan rijedak kulturni radnik u jednom zaostalom i nepismenom ambijentu, gdje osniva kulturna i humanitarna društva. Radi na potpomaganju sirotinje, ukidanju uličnog prosjačenja, osnivanju pokopnih društava, uređivanju mezaristana itd. Sestra njihova Fahrija je učiteljica na Osvitanju u Sarajevu. Svi su oni djeca r. Abdulaha i Naze rođene Efica. Neka ih Bog poživi na korist vjeri i narodu, čiji su sinovi!

Anton Zimolo: Djevojačka (bošnjačka) narodna nošnja iz Mostara
Anton Zimolo: Djevojačka (bošnjačka) narodna nošnja iz Mostara, snimak iz 1905.


Gospodin Salih-beg Bakamović imenovan je tajnikom Muftijskog ureda u Mostaru. Gosp. Bakamović zna orijentalne jezike (turski, arapski i perzijski) a od evropskih francuski, njemački i mađarski. Prevodio je mnogo s turskog jezika i štampao u mostarskom
Biseru. Piše naučne radove i beletristiku.

Kafedžinica Pera Hromatka u Mostaru, obukla je feredžu, pod nju metnula duhan (eškiju) i po noći pošla u šverc. Međutim, finansi su je prepoznali, oduzeli joj feredžu, a ona je pobjegla u jednu kuću. Šta sve ne krije jedna feredža?

Zabava Narodne Uzdanice u Mostaru, koju je priredio Mjesni Odbor bila je kruna svih ovogodišnjih priredbi u Mostaru, po svojoj posjeti, aranžmanu i izvedbi programa. Prostorije Hrvoja bile su dupkom pune najotmenijeg našeg svijeta. Sala je bila tako ukusno iskićena skupocjenim ćilimima da je davala izgled jedne posve orijentalne prostorrje. Program zabave bio je uglavnom ispunjen melodijama i elementima naše narodne svojine, umjetnički izveden. Program je otvorila Hrvatska glazba Slovenskom baladom od Šebeka pod vještim rukovođenjem maestra gosp. Bogatela. Ugodnu, melodioznu himnu Narodne uzdanice, djelo dirigenta zbora gosp. Demetra, publika je saslušala stojeći i nagradila aplauzom. Pjevački zbor je otpjevao više sevdalinki, Bančice i Bosansku rapsodiju. Pjesme Kad puhnuše sabahzorski vjetrovi i Agina Fata izvedene su sa zavidnom ljepotom, nježno. sevdalinski. Svima se dopao lijep tenor gosp. S. Farević u Rapsodiji. Atrakcija i ove zabave, kao i lanjske, bio je nastup simpatičnog Uzdaničina pitomca Samardžića, koji je uz dobru pratnju harmonike otpjevao nekoliko nježnih sevdalinki: Svadili se orli i sokoli, Evo srcu mom radosti i Odkako sam sevdah svezo. Zadnja tačka programa bila je prikazivanje komada Svak na posao od našeg poznatog književnika Edhema Mulabdića, predsjednika Glavnog odbora Narodne uzdanice. Posjeta ovoj zabavi je bila odlična. Već ranije sva su mjesta bila rasprodana. Poslije oficijelnog programa razvila se srdačna, neusiljena zabava, plesalo se i zabavljalo do mile volje. Tombola je bila kićena i vrijedna i bife obilan. Na zabavi jedno pravo narodno raspoloženje, bez i najmanje neprilike. Sve je potrajalo do duboko u noć.

Na kraju poklon svim
nježnim dušama u Mostaru iz Novog behara Džemila ­Hanumica Zekić: Odjek duše.

Koristila literaturu:
- Novi behar. list za pouku i zabavu, Sarajevo. Islamska dionička štamparija. Godine 1928, 1929, 1930 i 1931.
- Društvene vijesti
- Kulturne vijesti
- Sitne vijesti i bilješke

 


ODJEK DUŠE

Dok je sinoć nad mahalom našom
Šumila ponoć poput tanke svile,
Ja sjedila sam pod mirisnom igdom,
Čije su grane k licu mi se svile...

I opojena božanskim mirisom
Njezina cvijeta pustila sam krila
Svojoj mašti bujnoj i hrlila k nebu...
Razigrana krvca u srcu je vrila...

Oh, kako je krasan san idealista
I gledanje kako zvjezdice se roje,
Među njima mjesec sličan obrvici
Plavoga viteza sv'jetlo žute boje.

Sve je ružičasto gdje god pogled bacim,
Sve u milju pliva, cijeli Božji svemir,
Ah, ja ljubim noći zalivene srmom...
Jer mi grud'ma bolnim godi samo mir.

Džemila - Hanumica Zekić

Sevdah - slatki sevdah caruje u meni.
Jedno umno oko mira ne da duši.
Ono je u stanju da bolove ruši
I da snagu daje kad me tuga guši...

Govore mi neki: Nisi savremena
Što ne crtam samo žića crne strane,
Ta, zaboga, ljudi - ja im na to kažem
Život i slast daje, a ne samo rane


Od postanka zemlje pa evo sve dosad
Bilo je bijede, patnje i očaja...
Ne čudi se, svijete, što sam romantičar
I veselo čedo ružičastog Maja...

Džemila - Hanumica Zekić


Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Jusa Nikšić: Kanjon

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001 HarisTucakovic, Sweden
oo