Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 143 (54 - nova serija)

Godina XXVI oktobar/listopad 2001.

Iz sadržaja
:
Alija Kebo "Pozdrav za Ramazan" - Slovo urednikovo

AKTUELNOSTI
Božidar Popović Čovjek postaje zvijer - O jednoj TV emisiji
Šefko Kaloper Kako do novog proljeća
Sefer Miralem-Hodža Pričuvne kukavice - lični stav
Dr Murat Prašo
i grupa autora
Problemi vezani za povratak izbjeglica - Iskustvo Bosne i Hercegovine

KNJIŽEVNOST
Bisera Suljić-Boškailo Savremena njemačka poezija - Iz knjige Michael Krüger: Noću, ispod drveća
Anila Gajević Savremena kanadska poezija - Charls Simić
Munib Delalić Savremena norveška pezija
Frano Alfirević Mostar
Anto Zirdum Slobodna tema
Salih B. Dulaš Zona sumraka
Himzo M. Skorupan San Fatima-hanume
Akademik Dr Asim Peco Da li znaš romski? - Knjiga neobičnog sadržaja
Atif Kujundžić
Muhamed Elezović
Fehim Kajević
Sabahudin Hadžialić
Pero Zubac
Zoran Tairović
Diana Burazer
Faiz Softić
Munir Jazvin
Samir Tahirović
Veselin Brnović
Sadik Alić
Sabrija Tucaković
Sanela Kuko
Vladimir Pavić
Nedžib Vučelj
Pjesme

LIKOVNI ŽIVOT
Šemsudin Serdarević Koncentracija likovnog izraza
Ekrem Moca Dizdar Specifičan likovni govor - Uz prvu samostalnu izložbu slika Anela Jakirovića u Galeriji Muzičkog centra "Pavarotti"
Grupa autora Reprodukcije
Nijaz Alispahić Salahudinov oproštaj sa životom

POZORIŠTE
Agnieszka Koecher-Hensel Junaci naše imaginacije - Izložba poljskih pozorišnih lutaka
Gradimir Gojer Prosperov štap u Sarajevu - Tom Durbešić ponovo među nama...
Šemsudin Zlatko Serdarević "Hasanaginica" kao vječita inspiracija

BAŠTINA
Fazlija Alikalfić Istorija u Tikvinom sokaku - Zapamćena slika jednog vremena i jedne prošlosti
Ekrem Moca Dizdar Kamen i Mostar
Senadin Begtašević Malo o Konjicu - Multikulturalnost kao obilježje i uslov bez kojeg nije

OSVRTI I BILJEŠKE
Čedo Kisić Impresivno djelo akademika - Kolumne i putopisi Arifa Tanovića
Ivo Mijo Andrić Tužne pjesme vukovarske - Jozefina Lada: "Platane vukovarske"
Salih Trbonja Sevdi Dobro došli u Mostar
Željka Kovačević Život na zemlji

PISMA MOSTU
Više autora Pisma "Mostu"

Zahvaljujemo se na posjeti
Ovdje smo izdvojili samo jedan dio naslova iz ovog broja.

MOSTUJTE SA NAMA

Ibrahim Novalić: Predio u srcu

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 22-01-2005

Design by © 1998-2001 HarisTucakovic, Sweden