Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 143 (54 - nova serija)

Godina XXVI oktobar/listopad 2001.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Frano Alfirević
MOSTAR

 


Te kuće nad rekom kao da negde putuju,
kad oblaci ugljeni stanu u noći i sipe:
te kuće nakrivljene čini se da tuguju,
kad prozori pustoši od starosti zaškripe.

Grad na visokim stenama, u bojama neba kišovitog.
Kroza nj bujice teku i samoću divlju oživljuju,
Kad prođe u davnoj nošnji koja starica iz kuta skrovitog,
čini se: prolaze bajke i grad uspavljuju.

Dve strane grada razdvaja zelena reka,
i imaju nešto ljudsko, gledajuć' jedna u drugu;
penju se kuće u brda gola i ne daleka.
a groblje je iznad svih, u očajnom krugu.


A.G.'ŠIN': Mostarska mudziza
A.G."ŠIN": Mostarska mudžiza
 


Preko mostova prolaze bića što ništa nemaju,
al' opaja mesec što dršće u zelenim ponorima,
i ljubav u očima žena što se bolećivo predaju.
Tako su umorene pesme što zvone pod prozorima.

Bašte tamnog zelenila, s mirisom od kog se boluje,
rad neizrecivog nečeg. Od žudnje tu se nestaje.
Na beg u gradove radosne mislimo kad voz se začuje,
ali sa pogledom dubokim tu se ostaje.

Nakrivljene kuće, zbijene, kao skup siromaha.
U veče na vratima bede počnu pričanja duga.
S krčagom devojka prođe, lepotica bolesnog daha,
i tako tajanstveno diše Istok i njegova tuga.


Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Ibrahim Novalić: Predio u srcu

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 26-06-2004

Design by © 1998-2001 HarisTucakovic, Sweden
oo