Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 197 (108 - nova serija)

Godina XXXI april/travanj 2006.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Ahmed Mehmedovic'
Chuvena mostarska porodica

Ulema mostarske porodice Keshfi

Muftije, pjesnici, kaligrafi

Jedna od najuglednijih ulemanskih porodica Mostara tokom 17. i 18. stoljec'a bila je porodica Keshfi, a skoro da nishta o njima ne znamo. Najistaknutiji alim ove porodice bio je mostarski muftija Ali Keshfi-efendija Mostarac. Druga dvojica alima porodice Keshfi bavili su se kaligrafskom i prepisivachkom djelatnoshc'u. O njima c'e u ovom tekstu biti rijech.

Levha Azira Mlivic'a

Levha Azira Mlivic'a

Ali Keshfi-efendija Mostarac

Ali Keshfi-efendija Mostarac, bio je na polozhaju mostarskog muftije ravno 10 godina, od 1654. do 1664/65. godine. Naslijedio je na muftijskoj stolici Ali Kafi-efendiju Nevesinjca, znamenitog alima i nevesinjskog vakifa, brata Ibrahim-efendije Roznamedzhije, kada je ovaj preselio na Ahiret 1063. (1653.) godine. Nishta ne znamo o njegovom shkolovanju. Pretpostavljamo da je pochetno i srednje shkolovanje dovrshio u Mostaru, a vishe nauke u Istanbulu, s obzirom na polozhaj koji je zauzimao. U svojstvu mostarskog muftije pominje se kao svjedok na jednom ugovoru o prodaji zemlje, pochetkom zu-l-hidzhdzheta 1064. (1654.) godine (IAGHB, br. 943). Zahvaljujuc'i biljeshci na rukopisu br. 4288 Orijentalnog instituta u Sarajevu (L. 8a) znamo da je Keshfi Ali-efendija umro 1075. (1664/65.) godine. Osim toga, u Medzhmu’i Mustafe Chajnichanina koja se chuva u Boshnjachkom institutu u Sarajevu (Ms 274), uz tarihe smrti nekoliko uchenih Mostaraca, nalazi se i tarih smrti Ali Keshfi-efendije Mostarca, naravno iz iste godine. Na polozhaju muftije naslijedio ga je Hasan-efendija, muderris, uchitelj Shejha Juje, godinu dana kasnije, 1666. godine.

Vjerujemo da je i Ali Keshfi-efendija predavao u nekoj od mostarskih medresa, najprije u Karadjoz-begovoj, jer su sve mostarske muftije odreda bili i muderrisi medresa u tom gradu. Sigurno se, kao muftija, bavio i izdavanjem fetvi, pravnih decizija. Na mnogim rukopisima koji potichu iz Mostara i Hercegovine nalaze se na marginama fetve mostarskih muftija, a medju njima podosta onih koje se pripisuju mostarskom ili blagajskom muftiji Ali-efendiji. Ne znamo na koga se Ali-efendiju ove fetve odnose: Ali Kafi-efendiju Nevesinjca, Ali Keshfi-efendiju Mostarca ili Vaiz Ali-efendiju, ljubinjskog, blagajskog i mostarskog muftiju. Vjerovatno na sve trojicu. Ali, za Ali Keshfi-efendiju imamo i konkretan primjer. U rukopisu R-301 Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, pri kraju rukopisa, ispisana je fetva na turskom jeziku o uchenju tevhida umrlim osobama, za koju se decidno kazhe da ju je donio Ali Keshfi, muftija u Mostaru.

Tarih koji je uklesan na kamenoj plochi iznad ulaza u Mustafa-begovu (Lala-pashinu) dzhamiju u Livnu spjevao je, na turskom jeziku, pjesnik Keshfi. Opisujuc'i dzhamiju pjesnik, izmedju ostalog, kazhe:

Divan li je ovo dvorac bozhanski
Gledajuc'i kubbe vajno kao da vidish svod nebeski.
Bozhe moj, ovakvo mjesto dushi je veselje,
Da li je to dzhamija il’ rajsko naselje.

Tarih je oshtec'en, pa se zadnja brojka ne mozhe prochitati. Mujezinovic' misli da je u pitanju 985. (1577/78.) godina. Da li je autor ovog tariha mostarski muftija Ali Keshfi-efendija ili mozhda njegov otac, nije moguc'e odgonetnuti. Pjesnici su se redovno potpisivali pod svojim stihovima samo mahlasom, pjesnichkim pseudonimom. Ako je u pitanju muftija onda je ove stihove spjevao u ranoj mladosti i morao je zhivjeti preko sto godina shto u ono doba nije bila rijetkost. Mnogi su pjesnici svoje najbolje stihove spjevali upravo u ranoj mladosti.

Ali Keshfi-efendija je imao sina Ismaila i Muhammeda, oni sinove Ibrahima i Muhammeda, prepisivache rukopisa o kojima c'emo nizhe govoriti.

Levha Azira Mlivic'a

Levha Azira Mlivic'a

Ibrahim Keshfi ibn Husejn ibn Ismail ibn Ali-efendi – Mostarac

Ibrahim Keshfi ibn Husejn ibn Ismail ibn Ali-efendi – Mostarac, znachajni kaligraf i prepisivach orijentalnih rukopisa iz 18. stoljec'a. Znamo da je iz Mostara, da je praunuk mostarskog muftije Ali-Keshfi-efendije i da je pohadjao Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu izmedju 1742. i 1748. godine kada su nastajali njegovi prijepisi. Chime se kasnije bavio ne mozhemo utvrditi, vjerovatno ulemanskim pozivom ili je bio muderris u nekoj od brojnih bosanskih, a ponajprije mostarskih medresa. Volio je jezichke discipline gramatiku, logiku i knjizhevnost. Prepisao je tri djela iz gramatike, po jedno iz logike i dogmatike, te jednu etichko-didaktichku poemu. Poznavao je arapski, turski i perzijski jezik.

Prvi njegov prijepis nastao je 1740. godine, a rijech je o gramatichkom djelu na arapskom jeziku Daw al-amali, komentar Birgiwijevog djela iz gramatike Al-Misbah, autora Muhammeda ibn Muhammeda al-Isfara’inija. Rukopis je uradjen na 196 stranica srednjeg formata, lijepim nevokaliziranim ta’lik pismom. U pochetku je tekst obrubljen crvenom linijom. Na marginama ima komentara u vezi sa tekstom djela. Papir je bijel, a povez kartonski. Na pochetku i na kraju rukopisa ima stihova, zapisa i historijskih crtica. Rukopis se chuva u Orijentalnoj zbirci Arhiva Hercegovine u Mostaru, br. 453.

Dvije godine kasnije Keshfi prepisuje djelo iz sintakse arapskog jezika, takodje od Birgiwija Izhar al-asrar. Djelo je prepisano u Gazi Husrev-begovoj medresi.

Slijedec'i njegov prijepis je iz 1747. godine, a to je djelo Marah al-arvah iz sintakse arapskog jezika, autora Ahmeda ibn Alija ibn Mes’uda. Naredna dva djela koja je prepisao u Gazi Husrev-begovoj medresi 1748. godine su: Sharh Isagudzhi, Shejh Jujin komentar poznatog Abharijevog djela iz logike i Sharh al-kasida bad’al-amali komentar spjeva o vjerovanju od Ebu Abdullaha Muhammeda ibn Dzhama’a. Sva su ova djela prepisana na arapskom jeziku. Iste godine je i na istom mjestu kao ”sohta” prepisao i poemu Hajriyya-i Nabi poznatog turskog pjesnika Jusufa Nabija (umro 1712), na turskom jeziku. Rukopis se sastoji od 92 stranice srednjeg formata, pisan chitkim nasta’lik pismom. Na pochetku je krupnim i lijepim nesh pismom ispisana Bismilla. Tekst poeme pisan je crnom tintom, naslovi crvenom, a sve je uokvireno crvenim linijama. Polustihovi su odvojeni sa dvije crvene vertikale. Povez je kozhni, originalan. Na marginama rukopisa ispisane su arapske i perzijske rijechi sa prijevodom na turski, razne biljeshke i jedna pjesma od 85 stihova. Svi su ovi rukopisi bili pohranjeni u Orijentalnom institutu u Sarajevu ( br. 1218/1-4) osim prvog koji se i danas nalazi u Arhivu Hercegovine u Mostaru.

Muhammed Keshfi ar-Rumi

Muhammed ibn Mustafa ibn Mahmud ibn ‘Ali al-Keshfi (ar-Rumi) je mostarski kaligraf koji je djelovao oko polovine 18. stoljec'a. Ochito je da Muhammed Keshfi potomak Keshfi Ali-efendije, mostarskog muftije, praunuk od drugog sina Muhammeda. Prema njegovom mahlasu Ar-Rumi zakljuchujemo da je neko vrijeme zhivio i izvan uzhe domovine, vjerovatno u prijestolnici Carstva u Istanbulu. Napominjemo da su josh neki nashi alimi i knjizhevnici uz ime dodavali mahlas Ar-Rumi.

Muhammed Keshfi je 1722. godine u Roznamedzhijinom hanikahu prepisao vec'i dio djela iz stilistike na arapskom jeziku Hashiya al-dzherbi ‘ala al-muhasar, shto predstavlja glosu na At-Taftazanijev komentar Al-Muhtasar Al-Qazwinijeva djela Talhis al-miftah. Ovu glosu je napisao Sulejman ibn Abdurrahman ibn Sulejman al-Magribi al-Dzherbi (u. 1529). Rukopis je uradjen vjeshtom rukom, lijepim i sitnim ta’lik pismom na 386 stranica srednjeg formata. Tekst je pisan crnom, a naslovi poglavlja crvenom tintom. Na prvih shezdesetak stranica tekst je uokviren crvenom linijom, a na rubovima stranica je josh jedna crvena linija. Na marginama ima komentara pisanih istom rukom. Komentirani tekst oznachen rijechju kavluhu, a prvi harf ”k” pisan crvenom tintom. Ponegdje je tekst toliko oshtec'en da se jedva mozhe razabrati. Papir je srednje debljine, bijele i prljavo bijele boje, glat, a povez polukozhni s klapnom, oshtec'en i odvojen od rukopisa. Prvih 180 stranica pisao je drugi, nepoznati prepisivach. Biljeshka kaligrafa Muhammeda Keshfija nalazi se na L-193b. On na prvom zashtitnom listu pishe da je rukopis otkupio i dovrshio njegovo prepisivanje. Rukopis je kasnije bio u vlasnishtvu alima iz porodice Naimic' iz Mostara. U Gazijinu biblioteku je doshao putem Medzhlisa IZ-e iz Mostara i vodi se pod brojem R-4601.

Muhammed ibn Mustafa ibn Muhammed ibn ‘Ali al-Keshfi boravio je i 1724. godine Roznamedzhijinu hanikahu u Mostaru. Da li je tada bio uchenik ili muderris ove obrazovne ustanove, teshko je rec'i. U svakom sluchaju ovo nam govori o njegovim sufijskim sklonostima jer je rijech o nekoj vrsti dervishke medrese. Ako je bio muderris onda je bio i shejh jer je to zahtijevalo slovo vakufname. On je te godine u hanikahu prepisao gramatichko djelo Al-Fawa’id ad-Dija’iyya, autora Nuruddina Abdurrahmana Dzhamija (u. 1492.), na arapskom jeziku. Rukopis je uradjen lijepim nasta’lik pismom na 404 stranice srednjeg formata, crnom tintom, a naslovi i linije iznad komentiranog teksta crvenom. Na marginama ima dosta biljezhaka, a takodje i na kraju rukopisa. Papir tamno bijel, tanji, a povez tvrd, kartonski sa kozhnim hrbatom i klapnom, umotan u zeleno platno. Vlasnik rukopisa bio je Muhammed ibn Ibrahim (ima i otisak njegovog pechata), a onda je dospio zenichkim Charshimamovic'ima koji su ga poklonili Gazijinoj biblioteci gdje se i danas nalazi, R-7630.

Znamo i za njegov rukopis djela Hadiyya al-muhtedin koji je nastao 1761. godine. Prema Bagdadli Ismail-pashi Keshfi je pisac ovoga djela, a zapravo on je samo prepisivach tog rukopisa. Dobracha i Hasandedic' su, povodec'i se za Bagadli Ismail-pashom, ovo djelo pripisivali Keshfiju, ali je Dobracha u drugom svesku Kataloga GHB ispravio svoju grjeshku i stvari postavio na svoje mjesto.

Ahmed Mehmedovic',
Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo

____________________

(Pogledaj i: Kasim Dobracha: Katalog Gazi Husrev-begove biblioteke, Sarajevo 1963, knj. I, str. 500; Isti: Katalog GHB, sv. 2, str. 221-222; Hivzija Hasandedic': Mostarske muliije, Glasnik VIS-a, Sarajevo 1975, br. 9-10, str 435; Isti: Katalog arapskih turskih i perzijskih rukopisa Arhiva Hercegovine u Mostaru, Mostar 1977, str. 105. i 181; Mehmed Mujezinovic': (Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1982, knj. III, str. 104-106; Muhamed Zhdralovic': Prepisivachi djela u arabichkim rukopisima II, Sarajevo 1988, str. 51. i 142; Zejnil Fajic': Katalog GHB, sv. 3, Sarajevo 1991, str. 300; Salih Trako – Lejla Gazic': Katalog rukopisa Orijentalnog instituta – lijepa knjizhevnost, Sarajevo 1997, str. 150. i 275; Fehim Nametak – Salih Trako: Katalog arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz Zbirke Boshnjachkog instituta, Cirih 1997, str. 366; Mustafa Jahic': Katalog GHB, London-Sarajevo 1999, sv. 6, str. 324-325; Haso Popara-Zejnil Fajic': Katalog GHB, London-Sarajevo 2000, sv. 7, str. 122-123; Ahmed Mehmedovic': Leksikon nashe uleme, rukopis)

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Zadnja stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2006-07-23

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Chasopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucakovic' · Sweden