Мост - Индекс
Мост - Претплата
Насловна страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Број 197 (108 - нова серија)

Година XXXI април/травањ 2006.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Претходна · Садржај · Наредна

Ахмед Мехмедовић
Чувена мостарска породица

Улема мостарске породице Кешфи

Муфтије, пјесници, калиграфи

Једна од најугледнијих улеманских породица Мостара током 17. и 18. стољећа била је породица Кешфи, а скоро да ништа о њима не знамо. Најистакнутији алим ове породице био је мостарски муфтија Али Кешфи-ефендија Мостарац. Друга двојица алима породице Кешфи бавили су се калиграфском и преписивачком дјелатношћу. О њима ће у овом тексту бити ријеч.

Левха Азира Мливића

Левха Азира Мливића

Али Кешфи-ефендија Мостарац

Али Кешфи-ефендија Мостарац, био је на положају мостарског муфтије равно 10 година, од 1654. до 1664/65. године. Наслиједио је на муфтијској столици Али Кафи-ефендију Невесињца, знаменитог алима и невесињског вакифа, брата Ибрахим-ефендије Рознамеџије, када је овај преселио на Ахирет 1063. (1653.) године. Ништа не знамо о његовом школовању. Претпостављамо да је почетно и средње школовање довршио у Мостару, а више науке у Истанбулу, с обзиром на положај који је заузимао. У својству мостарског муфтије помиње се као свједок на једном уговору о продаји земље, почетком зу-л-хиџџета 1064. (1654.) године (ИАГХБ, бр. 943). Захваљујући биљешци на рукопису бр. 4288 Оријенталног института у Сарајеву (Л. 8а) знамо да је Кешфи Али-ефендија умро 1075. (1664/65.) године. Осим тога, у Меџму’и Мустафе Чајничанина која се чува у Бошњачком институту у Сарајеву (Мс 274), уз тарихе смрти неколико учених Мостараца, налази се и тарих смрти Али Кешфи-ефендије Мостарца, наравно из исте године. На положају муфтије наслиједио га је Хасан-ефендија, мудеррис, учитељ Шејха Јује, годину дана касније, 1666. године.

Вјерујемо да је и Али Кешфи-ефендија предавао у некој од мостарских медреса, најприје у Карађоз-беговој, јер су све мостарске муфтије одреда били и мудерриси медреса у том граду. Сигурно се, као муфтија, бавио и издавањем фетви, правних децизија. На многим рукописима који потичу из Мостара и Херцеговине налазе се на маргинама фетве мостарских муфтија, а међу њима подоста оних које се приписују мостарском или благајском муфтији Али-ефендији. Не знамо на кога се Али-ефендију ове фетве односе: Али Кафи-ефендију Невесињца, Али Кешфи-ефендију Мостарца или Ваиз Али-ефендију, љубињског, благајског и мостарског муфтију. Вјероватно на све тројицу. Али, за Али Кешфи-ефендију имамо и конкретан примјер. У рукопису Р-301 Гази Хусрев-бегове библиотеке у Сарајеву, при крају рукописа, исписана је фетва на турском језику о учењу тевхида умрлим особама, за коју се децидно каже да ју је донио Али Кешфи, муфтија у Мостару.

Тарих који је уклесан на каменој плочи изнад улаза у Мустафа-бегову (Лала-пашину) џамију у Ливну спјевао је, на турском језику, пјесник Кешфи. Описујући џамију пјесник, између осталог, каже:

Диван ли је ово дворац божански
Гледајући куббе вајно као да видиш свод небески.
Боже мој, овакво мјесто души је весеље,
Да ли је то џамија ил’ рајско насеље.

Тарих је оштећен, па се задња бројка не може прочитати. Мујезиновић мисли да је у питању 985. (1577/78.) година. Да ли је аутор овог тариха мостарски муфтија Али Кешфи-ефендија или можда његов отац, није могуће одгонетнути. Пјесници су се редовно потписивали под својим стиховима само махласом, пјесничким псеудонимом. Ако је у питању муфтија онда је ове стихове спјевао у раној младости и морао је живјети преко сто година што у оно доба није била ријеткост. Многи су пјесници своје најбоље стихове спјевали управо у раној младости.

Али Кешфи-ефендија је имао сина Исмаила и Мухаммеда, они синове Ибрахима и Мухаммеда, преписиваче рукописа о којима ћемо ниже говорити.

Левха Азира Мливића

Левха Азира Мливића

Ибрахим Кешфи ибн Хусејн ибн Исмаил ибн Али-ефенди – Мостарац

Ибрахим Кешфи ибн Хусејн ибн Исмаил ибн Али-ефенди – Мостарац, значајни калиграф и преписивач оријенталних рукописа из 18. стољећа. Знамо да је из Мостара, да је праунук мостарског муфтије Али-Кешфи-ефендије и да је похађао Гази Хусрев-бегову медресу у Сарајеву између 1742. и 1748. године када су настајали његови пријеписи. Чиме се касније бавио не можемо утврдити, вјероватно улеманским позивом или је био мудеррис у некој од бројних босанских, а понајприје мостарских медреса. Волио је језичке дисциплине граматику, логику и књижевност. Преписао је три дјела из граматике, по једно из логике и догматике, те једну етичко-дидактичку поему. Познавао је арапски, турски и перзијски језик.

Први његов пријепис настао је 1740. године, а ријеч је о граматичком дјелу на арапском језику Дав ал-амали, коментар Биргивијевог дјела из граматике Ал-Мисбах, аутора Мухаммеда ибн Мухаммеда ал-Исфара’инија. Рукопис је урађен на 196 страница средњег формата, лијепим невокализираним та’лик писмом. У почетку је текст обрубљен црвеном линијом. На маргинама има коментара у вези са текстом дјела. Папир је бијел, а повез картонски. На почетку и на крају рукописа има стихова, записа и хисторијских цртица. Рукопис се чува у Оријенталној збирци Архива Херцеговине у Мостару, бр. 453.

Двије године касније Кешфи преписује дјело из синтаксе арапског језика, такође од Биргивија Изхар ал-асрар. Дјело је преписано у Гази Хусрев-беговој медреси.

Слиједећи његов пријепис је из 1747. године, а то је дјело Марах ал-арвах из синтаксе арапског језика, аутора Ахмеда ибн Алија ибн Мес’уда. Наредна два дјела која је преписао у Гази Хусрев-беговој медреси 1748. године су: Шарх Исагуџи, Шејх Јујин коментар познатог Абхаријевог дјела из логике и Шарх ал-касида бад’ал-амали коментар спјева о вјеровању од Ебу Абдуллаха Мухаммеда ибн Џама’а. Сва су ова дјела преписана на арапском језику. Исте године је и на истом мјесту као „сохта“ преписао и поему Хајријја-и Наби познатог турског пјесника Јусуфа Набија (умро 1712), на турском језику. Рукопис се састоји од 92 странице средњег формата, писан читким наста’лик писмом. На почетку је крупним и лијепим несх писмом исписана Бисмилла. Текст поеме писан је црном тинтом, наслови црвеном, а све је уоквирено црвеним линијама. Полустихови су одвојени са двије црвене вертикале. Повез је кожни, оригиналан. На маргинама рукописа исписане су арапске и перзијске ријечи са пријеводом на турски, разне биљешке и једна пјесма од 85 стихова. Сви су ови рукописи били похрањени у Оријенталном институту у Сарајеву ( бр. 1218/1-4) осим првог који се и данас налази у Архиву Херцеговине у Мостару.

Мухаммед Кешфи ар-Руми

Мухаммед ибн Мустафа ибн Махмуд ибн ‘Али ал-Кешфи (ар-Руми) је мостарски калиграф који је дјеловао око половине 18. стољећа. Очито је да Мухаммед Кешфи потомак Кешфи Али-ефендије, мостарског муфтије, праунук од другог сина Мухаммеда. Према његовом махласу Ар-Руми закључујемо да је неко вријеме живио и изван уже домовине, вјероватно у пријестолници Царства у Истанбулу. Напомињемо да су још неки наши алими и књижевници уз име додавали махлас Ар-Руми.

Мухаммед Кешфи је 1722. године у Рознамеџијином ханикаху преписао већи дио дјела из стилистике на арапском језику Хашија ал-џерби ‘ала ал-мухасар, што представља глосу на Ат-Тафтазанијев коментар Ал-Мухтасар Ал-Казвинијева дјела Талхис ал-мифтах. Ову глосу је написао Сулејман ибн Абдуррахман ибн Сулејман ал-Магриби ал-Џерби (у. 1529). Рукопис је урађен вјештом руком, лијепим и ситним та’лик писмом на 386 страница средњег формата. Текст је писан црном, а наслови поглавља црвеном тинтом. На првих шездесетак страница текст је уоквирен црвеном линијом, а на рубовима страница је још једна црвена линија. На маргинама има коментара писаних истом руком. Коментирани текст означен ријечју кавлуху, а први харф „к“ писан црвеном тинтом. Понегдје је текст толико оштећен да се једва може разабрати. Папир је средње дебљине, бијеле и прљаво бијеле боје, глат, а повез полукожни с клапном, оштећен и одвојен од рукописа. Првих 180 страница писао је други, непознати преписивач. Биљешка калиграфа Мухаммеда Кешфија налази се на Л-193б. Он на првом заштитном листу пише да је рукопис откупио и довршио његово преписивање. Рукопис је касније био у власништву алима из породице Наимић из Мостара. У Газијину библиотеку је дошао путем Меџлиса ИЗ-е из Мостара и води се под бројем Р-4601.

Мухаммед ибн Мустафа ибн Мухаммед ибн ‘Али ал-Кешфи боравио је и 1724. године Рознамеџијину ханикаху у Мостару. Да ли је тада био ученик или мудеррис ове образовне установе, тешко је рећи. У сваком случају ово нам говори о његовим суфијским склоностима јер је ријеч о некој врсти дервишке медресе. Ако је био мудеррис онда је био и шејх јер је то захтијевало слово вакуфнаме. Он је те године у ханикаху преписао граматичко дјело Ал-Фаwа’ид ад-Дија’ијја, аутора Нуруддина Абдуррахмана Џамија (у. 1492.), на арапском језику. Рукопис је урађен лијепим наста’лик писмом на 404 странице средњег формата, црном тинтом, а наслови и линије изнад коментираног текста црвеном. На маргинама има доста биљежака, а такође и на крају рукописа. Папир тамно бијел, тањи, а повез тврд, картонски са кожним хрбатом и клапном, умотан у зелено платно. Власник рукописа био је Мухаммед ибн Ибрахим (има и отисак његовог печата), а онда је доспио зеничким Чаршимамовићима који су га поклонили Газијиној библиотеци гдје се и данас налази, Р-7630.

Знамо и за његов рукопис дјела Хадијја ал-мухтедин који је настао 1761. године. Према Багдадли Исмаил-паши Кешфи је писац овога дјела, а заправо он је само преписивач тог рукописа. Добрача и Хасандедић су, поводећи се за Багадли Исмаил-пашом, ово дјело приписивали Кешфију, али је Добрача у другом свеску Каталога ГХБ исправио своју грјешку и ствари поставио на своје мјесто.

Ахмед Мехмедовић,
Гази Хусрев-бегова библиотека, Сарајево

____________________

(Погледај и: Касим Добрача: Каталог Гази Хусрев-бегове библиотеке, Сарајево 1963, књ. I, стр. 500; Исти: Каталог ГХБ, св. 2, стр. 221-222; Хивзија Хасандедић: Мостарске мулиије, Гласник ВИС-а, Сарајево 1975, бр. 9-10, стр 435; Исти: Каталог арапских турских и перзијских рукописа Архива Херцеговине у Мостару, Мостар 1977, стр. 105. и 181; Мехмед Мујезиновић: (Исламска епиграфика Босне и Херцеговине, Сарајево 1982, књ. III, стр. 104-106; Мухамед Ждраловић: Преписивачи дјела у арабичким рукописима II, Сарајево 1988, стр. 51. и 142; Зејнил Фајић: Каталог ГХБ, св. 3, Сарајево 1991, стр. 300; Салих Трако – Лејла Газић: Каталог рукописа Оријенталног института – лијепа књижевност, Сарајево 1997, стр. 150. и 275; Фехим Наметак – Салих Трако: Каталог арапских, перзијских, турских и босанских рукописа из Збирке Бошњачког института, Цирих 1997, стр. 366; Мустафа Јахић: Каталог ГХБ, Лондон-Сарајево 1999, св. 6, стр. 324-325; Хасо Попара-Зејнил Фајић: Каталог ГХБ, Лондон-Сарајево 2000, св. 7, стр. 122-123; Ахмед Мехмедовић: Лексикон наше улеме, рукопис)

Претходна · Садржај · Наредна

Задња страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Задња измјена: 2006-07-23

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Часопис Мост · Мостар · Босна и Херцеговина
Design by © 1998-2008 Харис Туцаковић · Шведска