Мост - Индекс
Мост - Претплата
Насловна страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Број 210 (121 - нова серија)

Година XXXII мај/свибањ 2007.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Претходна · Садржај · Наредна

Проф. др. сц. Срђан Вукадиновић
Извјештај селектора Петог фестивала комедије
„Мостарска лиска“

Директору Фестивала комедије „Мостарска лиска“ Шерифу Аљићу
Организационом одбору Фестивала комедије „Мостарска лиска“

За Пети фестивал комедије „Мостарска лиска“ било је пријављено 27 позоришних представа и два ауторска пројекта.

За Пети фестивал комедије „Мостарска лиска“ који ће се одржати у Мостару, од 20. до 29. априла 2007. године, селектор је одредио концепцијски основ који је изражен кроз мото Фестивала седме године трећег миленијума, под којим ће се и одржати, а који гласи:

Комедија менталитета – инверзија жанра

Oвако дефинисан концепцијски основ одређује судбину и радњу, и главних јунака, а и редитељског одчитавања, ишчитивања и читања готово свих пријављених дјела. Менталитет јужнословенског простора ствара реалност која доводи до апсурда са дубоким значењима овог правца у филозофском и театарском смислу и са снажним обиљежавајућим знацима, који прерастају у парадокс тога амбијента. Апсурд доведен до парадокса пружа могућност, а истовремено представља и предност, у преиспитивању човјекове свијести, личности и бивствовања. Та свијест се тиче свега онога што је било битно у човјековом животу (школовање, студирања, брак, егзистенција), а што је услед транзиционо глобализацијских дешавања у амбијенту јужнословенског простора доведено до свога парадокса. Парадокс који је конституиран у западнобалканском простору и који произилази из театра и филозофије апсурда, за разлику од западноевропског амбијента у коме овај филозофско-театарски правац изворно настаје производи специфичну комедију менталитета, која посједује добра и ефикасна средства да одговори изазовима оваквог поимања друштва и човјека. Човјеков смијех, а комедија на позоришним даскама то омогућава боље него било која друга врста умјетности, је најбољи лијек против аномије и алијенације присутне у друштву апсурда, односно парадокса. Комедија менталитета прелази у фарсу и гротеску, са чиме се васпоставља потпуност комедије жанра. Заправо она прелази у инверзију жанра.

Мостарска лиска 2007.

Мостарска лиска 2007.

Друштво апсурда у кретању ка друштву парадокса претвара се у драму филозофског и театарског правца, при чему се комедиографски пасажи у предложеним и одабраним представама за Пети фестивал комедије „Мостарска лиска“ активирају и ангажују у моментима када поједини јунаци,а посебно тумачи главних ликова западају у тешке животне и егзистирајуће ситуације. Комиком те ситуације сегменти представа, као и читави позоришни пројекти претварају се у увјерљиве и веома убједљиве моменте на позоришној сцени. Публика се смије и смијаће се тим ситуацијама, али са оштром задршком горчине. Смијех, хумор и комедија као обиљежје здравог духа су најбољи одговори арогантном времену суровости апсурда и парадокса. Инверзија жанра од драме апсурда ка драми парадокса, односно комедије менталитета ка комедији ситуације и фарсе је битно одређујуће концепцијско својство представа које ће мостарска публика видјети у званичној конкуренцији Фестивала „Мостарска лиска 2007“.

Водећи се концепцијским критеријумима утврђеног основа – мота Петог фестивала комедије, затим редитељског не одчитавања, него ишчитивања и читања дјела, креацијама глумачких протагониста, уједначеношћу квалитета цјелине структурних сегмената представе – пројекта, као и остварењем које манифестује блистави комедиографски нерв у једном тмурном времену, за званичну конкуренцију Петог фестивала комедије „Мостарска лиска 2007“ предложио сам пројекте које ћете имати прилику видјети.

Зијах Соколовић

Зијах Соколовић

С правом се може констатовати да позоришта, како она у Босни и Херцеговини, тако и ван ње, а која су пријавила представе за учешће ма Петом фестивалу комедије „Мостарска лиска“, све више се окрећу комедији у оквиру својих репертоара, као жанру који публика воли и тражи да гледа, али и као жанру који оштрим жаокама хумора има несагледиве могућности да укаже на опоре моменте друштвене збиље који чине живот све тежим и неподношљивим. Фестивал комедије „Мостарска лиска“, ангажованошћу представа у оквиру свога програмског дијела, постаје значајан сегмент и амбијент окупљања позоришних посленика којима је комедија као начин и облик театарског испољавања блиска. А од седме године трећег миленијума овај Фестивал није више само мостарски и босанскохерцеговачки, него јужноевропски, регионални и међународни са намјером да своју комедиографску мисију и мисију здравог хумора шири дуго и дуго у амбијенте и просторе који то разумију и желе.

Тузла - Мостар,
Селектор
Петог фестивала комедије „Мостарска лиска“
Проф. др. сц. Срђан Вукадиновић, театролог

Претходна · Садржај · Наредна

Задња страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Задња измјена: 2007-07-02

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Часопис Мост · Мостар · Босна и Херцеговина
Design by © 1998-2008 Харис Туцаковић · Шведска