Мост - Индекс
Мост - Претплата
Ђулејман Исић: Портрет супруге, уље на платну [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Број 179 (90 - нова серија)

Година XXIX октобар/листопад 2004.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Претходна · Садржај · Наредна

Доц. др. Салих Јалимам
Подсјећање на професора Фуада Слипичевића

Фуад СлипичевићПослије Другог свјетског рата отворене су и наставне и научне институције које су потицале студиј хисторије а међу њима сигурно је и Виша педагошка школа (касније Педагошка академија) у Мостару. Међу професорима који су обликовали наставни и научни профил ове угледне наставне институције сигурно да је најугледнији био и остао професор Фуад Слипичевић.

Фуад Слипичевић рођен је 9. марта 1909. године у Мостару. Основно образовање као и шеријетску гимназију завршио је у Мостару, док је студиј националне историје са географијом започео на Филозофском факултету у Скопљу а завршио на Филозофском факултету Универзитета у Београду у временском интервалу од 1928. до 1932. године. По завршетку студија и одслужења војног рока а од 1934. године запослио се у Медреси краља Александра у Скопљу гдје је боравио све до 1938. године. Наиме, године 1938. премјештен је по тадашњим прописима у мостарску гимназију за професора хисторије и био је све до 1948. године предавач и тумач сложених хисторијских процеса у овој угледној средњошколској институцији.

И не само то, професор Фуад Слипичевић дјеловао је и изван гимназије као јавни радник, предавач на бројним трибинама и већ тридесетих година XX вијека активан је сурадник тадашњих часописа и новина. Послије мостарске дуге наставничке каријере премјештен је 1948. године у Сарајево за професора новопокренуте Више педагошке школе гдје је на студијском одсјеку хисторија-географија предавао хисторију. Пред њим су формиране генерације и генерације наставника хисторије и географије тада нужно потребни у основним и средњим школама. Ту је остао све до 1969. године и једно вријеме био је и директор Више педагошке школе у Сарајеву.

При формирању Педагошке академије у Мостару изабран је, односно реактивиран је од стране Матичарске комисије за професора те високошколске институције и провео је као професор ту двије-три године када је коначно пензиониран. Умро је у Мостару 12. јуна 1980. године.

Нусрет Велић: Врело Буне I, уље на платну, 2000.

Нусрет Велић: Врело Буне I, уље на платну, 2000.

Професор Фуад Слипичевић није радни вијек провео у кабинету универзитетског наставника, него обрнуто, цијели свој радни вијек, док га није у томе спријечила болест „развијао једну изванредно предану педагошку и друштвено-политичку активност по којој је стао у прве редове наших послијератних педагошких радника“ написао је у некрологу Митар Папић. Даље наводи: „Иако није био посебно склон књишкој педагогици Фуад је својим радом, добром стручном спремом, изванредно хуманим односом према људима уопште, а својим ученицима посебно, као и ријетко топлим опхођењем и зналачким излагањем градива уживао је углед једног врсног педагога. Стотине и стотине његових ученика и студената сјећају се драгих успомена на његова предавања и друге сусрете који су имали с њим.“

Биографија професора Фуада Слипичевића, овдје таксативно понуђена донекле је слична или иста највећем броју научних радника, пуна хладних чињеница о ходу пуном мука, трновитим путем науке и струке. Овом пригодом, када професора Фуада Слипичевића и његово дјело тумачимо као писца босанскохерцеговачке хисторије, потребно је и треба унијети у ред ствари и протумачити обични животни пут једног изузетног професора, који је тежак и горак по више основа. Треба нагласити да се овом пригодом ради о научном раднику и човјеку који је цијели свој научни живот с поносом носио, истраживао, бранио и хвалио хисторију, било да се ради о далекој прошлости, необичној појави или актуалној стварности. И како то у некрологу Митар Папић наглашава „какав је био у школи и у настави, такав је био у друштву и породици, предан, тактичан и одмјерен. Стекао је велики број пријатеља и увијек радо виђен у друштву. Као њежан супруг и отац у породици је уносио пријатну атмосферу. Школовао је и васпитао три сина, данас три дипломирана инжињера, који су у живот пошли очевим стопама.“

Човјек посебних организационих способности

Професор Фуад Слипичевић скоро цијели свој животни и радни вијек провео је за катедром, предавајући и усмјеравајући бројне своје ученике и студенте на путу истраживања и интерпретације бројних хисторијских дилема и нејасноћа. Није се само ограничио на универзитетског наставника затвореног својим академским хладом и миром, него напротив, од младог средњошколског професора из средњих школа Скопља и Мостара до угледног универзитетског предавача учествовао је и у бројним друштвено јавним активностима, који су били увијек у функцији ширења знања о прошлости али и постављању реалних оријентира према хисторији и као науци, усмјерењу и занату.

У свим срединама у којима је радио евидентна је и његова друштвена и културна дјелатност, како у сталешким, организацијама и друштвима хисторичара тако и у бројним активностима који су много ширих захтјева. Посједовао је и исказивао ријетке организацијске способности, а истрајност у раду је његова особита карактеристика. Активно је учествовао у формирању синдиката просвјетних радника у Мостару и Босни и Херцеговини, а нарочито је његово присуство осјећало се у Друштву историчара Босне и Херцеговине и Југославије, гдје је увијек био један од најугледнијих и најактивнијих дјелатника.

Професор Фуад Слипичевић је био један од најактивнијих предавача изван школе, често то је био Народни универзитет, трибина, течај, округли стол, свака активност која је ишла на популаризирању хисторијске науке и враћање пољуљаног повјерења у њене вриједности. Као што је зналачки прилазио својим студентима и ученицима, тако је на предавањима у јавности знао анимирати слушаоце и привући њихову пажњу.

Наставно-научно дјело

Професор Фуад Слипичевић се још као млади професор мостарске гимназије јавља у тадашњој публицистици, писао је о актуелним проблемима тога времена али није се удаљавао од свог основног опредјељења хисторије, посебно XIX и XX вијека. У почетку професор Фуад Слипичевић писао је о појединим питањима друштвеног и политичког живота и то у часописима у Скопљу и Сарајеву. У сарајевским часописима „Преглед“ и „Гајрет“ објавио је више радова који су најављивали будућег истраживача и хисторичара. Писања на актуелне теме није се одрекао нити послије Другог свјетског рата, скоро све до смрти у стручној и дневној штампи објављивао је бројне текстове који су се односили на савремена кретања у друштву, култури, просвјети и политици.

За дугог професорског вијека Фуад Слипичевић написао је десет књига, мноштво научних и стручних расправа и студија у периодичној, хисторијској литератури. Најзначајније књиге су: 1. Историја народа ФНРЈ I, II и III дио, 2. Хисторија народа СФРЈ (са основама опште историје) I дио стари и средњи вијек, 3. Историја народа СФРЈ (са основама опште историје) II дио нови вијек од 1789-1918. године. То су уџбеници хисторије за средње школе који су доживјели десетине издања у дугом временском периоду од скоро тридесет година, а карактеристично за ове уџбенике је да ријеч о првим таквим публикованим издањима послије Другог свјетског рата који су се дуги низ година користили у гимназијама и другим средњим школама, који су помогли генерацијама и генерацијама младих људи да лакше схвате сложене хисторијске процесе. Ови Слипичевићеви уџбеници преведени су и на мађарски и талијански језик. Затим, написао је књиге: Први свјетски рат и настанак Југославије, Историја Русије и СССР-а, а ова књига имала је повољне оцјене и у тадашњој совјетској публицистици.

Хисторијске околности

Тешко и незахвално је дати коначну оцјену о вриједности књига професора Фуада Слипичевића, то захтјева студиознији осврт, али овом пригодом мора се констатирати да су то углавном синтетичко-компилацијски радови који континуирано прате хисторијски развој Босне и Херцеговине, ФНРЈ и СФРЈ од најстаријих времена до 1945. године и писани су према релевантним хисторијским потврдама и мишљењима из тадашње хисторијске литературе.

Професор Фуад Слипичевић писао је и студије и расправе из хисторије Босне и Херцеговине, а нарочито се опредјељивао према изучавању хисторијских кретања у Босни и Херцеговини у XIX и XX вијеку. Посебно се оријентирао према хисторији босанскохерцеговачких буна и устанака, из тог тематског подручја написао је више десетина радова. Ријеч је о научним и стручним радовима писаним према необјављеној и објављеној хисторијској грађи као и мишљењима у хисторијској литератури и у хисторијској периодици су оцијењени као поуздани и релевантни хисторијски извори за проучавање хисторије Босне и Херцеговине. То се исто односи и на низ његових ауторских радова посебно оних написаних пред и непосредно послије Другог свјетског рата, када се интерес за истраживања хисторије само појачава.

Сигурно да у времену од 1950. године интерес за изучавање и интерпретацију хисторију се појачава посебно и чињеница да се хисторија почиње и студирати, као педагошко-научна дисциплина (Прво Виша педагошка школа а послије Филозофски факултет у Сарајеву) и да ће се школовати и бројне генерације од којих ће се многи опредијелити и за научно изучавање хисторије Босне и Херцеговине.

Већ је констатирано да се хисторијска истраживања хисторије Босне и Херцеговине посебно стимулирана непосредно послије Другог свјетског рата, шири замах, више снаге научно-истраживачки рад у Босни и Херцеговини добио је даљим развојем мреже научно-истраживачких институција, поред већ споменутих ту су Архив Босне и Херцеговине, Републички завод за заштиту споменика културе, Оријентални институт, Академија наука Босне и Херцеговине, Институт за историју у Сарајеву и Бањалуци, и низ других, сличних институција на скоро цијелом простору Босне и Херцеговине.

Да би се стекао одређени увид у развој хисторијске науке у Босни и Херцеговини у дугом периоду од скоро педесет година, потребно је темељно и истрајно проучити обимну библиографију, прегледати бројне архивске фондове у Дубровнику, Задру, Риму, Венецији, Бечу, Будимпешти и Истанбулу, истражити писану, публицирану или рукописну оставштину бројних истраживача, хисторичара, археолога, етнолога, правника, теолога и низа других дјелатника. Занимљиво је и врло претенциозно само хисторију хисториографије Босне и Херцеговине препознавати кроз дјело школованих хисторичара, мора се трагати и за радовима свих оних који су истраживали и постигли одређене резултате а нису школовани хисторичари. Будућа књига о писцима средњовјековне босанске повијести треба пратити, хисторијски развој али и тематске оквире кроз које су се исказивали поједини истраживачи.

Хисторијски метод Фуада Слипичевића

Професор Фуад Слипичевић као истраживач босанскохерцеговачке прошлости наслања се на богату традицију босанскохерцеговачке хисторијске школе која се скоро три вијека развија те њена искуства користи по већ опробаном механизму, школованог хисторичара што је, ипак, у неким својим сегментима ограничити и одредити правце његова рада на хисторијском тексту, посебно се то односи на старије периоде босанскохерцеговачке повијести.

Својим школовањем у Београду професор Фуад Слипичевић долази у додир са најновијим тенденцијама европске хисторијске школе, које ће, током цијелог свог знанствено-стручног рада, уз мале и одређене преинаке примјењивати у својим истраживањима као и у написаним студијама, расправама и књигама. Истовремено, треба напоменути да се у европској хисториографији XIX и почетка XX вијека исказује снажан интерес за проучавање хисторијског развоја државе и појединих народа, посебно књижевних идеја и дјела и то ће бити битан подстицај Фуаду Слипичевићу да се у свему томе препозна.

Узимајући у обзир и ове додане околности могуће је и у њима препознати тачан и прецизан ангажман професора Фуада Слипичевића на истраживањима хисторије Босне и Херцеговине у XIX и XX вијеку, што се може и треба тумачити и као највјеродостојнији облик и начин просвјећивања и одбране од свеприсутних својатања али и стандардног незнања о прошлости и повијести.

Миралем Бркић: Запис о петорици, картонски тисак

Миралем Бркић: Запис о петорици, картонски тисак

Слично као и у многим својим радовима, о којима у овом прегледу нисмо у могућности да их поближе тумачимо, професор Фуад Слипичевић користи хисторијске изворе (објављене и необјављене), етнографску и књижевну грађу. Примјетљиво је да врло често цитира, често непознате хисторијске документе, да дословно преузима податке да хеуристичким захтјевима конфронтира мишљења у хисторијској литератури тако да се може говорити и о необичном критичком односу и заносу који ревалоризира и идентифицира све оно што је од помоћи да се укупни утисак у написаној научној студији сматра релевантним.

Проблемски, и у писању уџбеника хисторије посао и задатак професора Фуада Слипичевића је темељан и у многим сегментима пионирски. Поред већ константи које га издижу, посебно се препознаје напор да се синтезом оцјене све пулсирајуће мијене, напони и напори хисторијског развоја балканских и јужнославенских народа, да се укаже на све константе и превиде којих је у бурној прошлости на овим просторима било превише.

Слипичевићево знанствено искуство одређено је још једном важном чињеницом, а то да је истраживање и писање носило у себи и додатни ризик, јер и поред одређених друштвено-политичких мијена у његовој матичној босанскохерцеговачкој држави, постојале су јаке и дистанциране ретроградне снаге које су свако истраживање и тумачење самобитности Босне и Херцеговине и бошњачког народа тумачило као атак на себе и своја права. То се нарочито препознало када се почетком седамдесетих година XX вијека укључио у жестоку полемику поводом појаве књиге „Историја Југославије“ И. Божића, С. Ћирковића, М. Екмечића и В. Дедијера. Спорећи се са одређеним тезама изнесеним у овој у књизи професор Фуад Слипичевић је указивао на низ неприхватљивих констатација у књизи а истицао потребу да се потакну али и убрзају мијене у тадашњем друштву и да су Бошњаци национално и народоносно издиференцирани у Босни и Херцеговини најмање хиљаду година.

Дајући опће вриједности самом чину писања хисторијских студија, посебно оних из XIX и почетка XX вијека, професор Фуад Слипичевић је истицао потребу систематских истраживања хисторијских промјена и мијена, да су хисторијских извори најкомпетентнији тумачи и показатељи сложених друштвено-хисторијских показатеља хисторијског бића Босне и Херцеговине, Бошњака, Хрвата и Срба и осталих народа Босне и Херцеговине, да су бројне промјене утицала и одредиле многе сложене процесе у знанствено-истраживачком трагању као и националном самоидентифицирању аутохтоног бића ових простора.

Већ је неколико пута потенцирано да је методолошки подложак и метод који користи професор Фуад Слипичевић у својим хисторијских истраживањима традиционалан, ослоњен на богату баштину европског хисторијског мишљења прве половине XX вијека. Ријеч је о моделу који се знатно користи и данас у хисторијским истраживањима, у којем је доминантна догађајност, као саставни дио хисторијског фактицитета, посебно када је у питању најстарија хисторије. Ту се види и препознаје права накана овог изузетног истраживача, њему није циљ препознати постављене тезе него обрнуто, хисторијским документима, мишљењима у хисторијској и другој литератури, интерпретацијом потврдити континуитет хисторијских дешавања и тиме се препознати као дио европске фамилије држава и народа.

Закључна разматрања

Професор Фуад Слипичевић већ сада заузима важно мјесто у прегледу хисторије хисториографије Босне и Херцеговине према написаним и објављеним радовима из хисторије. У његовим радовима препознају се квалитетнији путове хисторијске самоидентификације, потврде његових аутентичних вреднота у интерпретацији сложених као и културно-хисторијских наслага, који су гарант његовог изграђеног хисторијског метода. Посебно се ту издвајају његови уџбеници, који имају и своју хисторијску али и културно-цивилизацијску вриједност. Сигурно да ће и у будућем преглед хисторије хисториографије Босне и Херцеговине професор Фуад Слипичевић заузети изузетно мјесто, поред десетине и десетине других, себи сличних, који нису марили нити губили снагу исписујући бројне странице изузетне хисторије Босне и Херцеговине..

Без посебних претензија жељело се овим текстом подсјетити на једног изузетног хисторичара, али и проширити основа на којој се гради научни профил професора Фуада Слипичевића кроз теме из науке о прошлости Босне и Херцеговине, било да је ријеч о класичном хисторијском тексту, студији, расправи, приказу или уџбенику. Све се то узима као драгоцјено свједочанство и искуство о животу и дјелу једног преданог хисторичара и просвјетног, универзитетског радника са ових простора.

Ријеч је сврсисходној намјери, посебно претпостављеном задатку да се направи својеврсни компендиј хисторијских тема кроз дјело једног изузетног истраживача као што је професор Фуад Слипичевић посебно због тога што је његов допринос у расвјетљавању бројних дилема из хисторије Босне и Херцеговине драгоцјен.

Претходна · Садржај · Наредна

Мухамед Гаш: Портрет III, акрилик – колаж [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Задња измјена: 2004-12-12

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Часопис Мост · Мостар · Босна и Херцеговина
Design by © 1998-2008 Харис Туцаковић · Шведска