Мост - Индекс
Мост - Претплата
Мирсад Шишић: На Хутову, уље на платну [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Број 174 (85 - нова серија)

Година XXIX мај/свибањ 2004.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Претходна · Садржај · Наредна

Алија Бијавица
Улице подјела и раздора

Програмирање топонима је врло озбиљан и надасве одговоран посао

Називи треба да буду конзистентни, добро уобличени именик који неће бити манипулативан, већ трајно утемељени дио језика

Оснивањем Комисије за успоставу повјерења коју је иницирао ОХР у Мостару обезбијеђене су претпоставке ка стварном уједињавању Мостара. Задатак унутар Комисије да утиче на именовање улица и тргова, вриједан је сваке хвале и подршке.

У ратном сукобу (92.-95.) промијењени су једнострано називи улица у западном дијелу града под управом паратворевине Херцег-Босне с изразито националистичке позиције и сервилности (в. прилог сиц). Тако су промијењена нека и традиционална имена културног, историјског и меморијалног карактера.

У средњем вијеку владарска и државна власт није вршила програмирање географских имена и када је то вршено, било је спонтано (Херцеговина, итд.).

Преименоване улице и тргови у Мостару

Преименоване улице и тргови у Мостару
(Слободна Далмација, 24.2.1995.)

Националистичком еуфоријом и Дом културе у Мостару добио је име Хрватски дом херцег Стјепан Косача. Хисторијска титула је гласила: Војвода од Св. Саве, господар Хума, Приморја, Велики војвода од Србије, кнез од Дрина итд.

Друштвена заштита топонима

За именовање и промјену називља улица, тргова, мостова, личности из културе, културних институција и личности из јавног живота требало би да при службеној институцији постоји овлаштено тијело које ће то пратити и предлагати, а усвајати надлежно законско вијеће.

У том тијелу, прије свега, треба да буду језички стручњаци, ономастичари, хисторичари, културни радници и представници јавног живота. У свом раду такво тијело би требало да води рачуна о начелном ставу да називи буду конзистентни, добро уобличени именик који неће бити манипулативан, већ трајно утемељени дио језика у коме су они језички складни и подесни. Такође, њихова симболичка компонента треба да буде општепризната, неспорна, ненаметнута од мањине већини, као ни од већине мањини – значи донесена консензусом.

(Варцар-Вакуф је преименован у Мркоњић-Град по псеудониму Краља Петра И – Петар Мркоњић; Томислав-Град – Дувно; оправдано умјесто Лиштице – Широки Бријег, док се Горњи Вакуф – Ускопље; Соли – Тузла итд. једнострано употребљавају.)

Промјену имена треба друштвено осигурати, тако да заиста представљају њихову нормализацију, а не као замјену једне симболике другом јер „имена нису да кличу и манифестују“. Најбољи примјер за то је недавна одлука Уставног суда БиХ по којој се називи српских градова у БиХ неуставни. Тако се том одлуком бришу националистичка идејна опредјељења и ствари доводе на ниво традиционалне топонимије.

У Мостару постоје традиционални називи квартова који су се, срећом, у својој основи, задржали до наших дана. Да подсјетимо: Царина, Лука, Бранковац, Бјелушине, Стари град, Церница, Предхумље, Захумље (задржало се као Подхум и Захум), те Илићи, Залик и новија: Центар II, Пањевина , Стрелчевина, Згони итд.

Многе урбане микротопониме који традиционално носе своја називља по породицама које су обитавале на том простору требало би оставити непромијењена као симболе времена и њихов свједок. У принципу старинско име (улице, трга, објекта и сл.) треба мијењати ако се тиме отклања нека аномалија или непримјереност, јер главни задатак просторних имена је да служе језичкој комуникацији, а не да издижу програме и друштвена вредновања. Иначе, правило треба да буде: ниједно прикладно старинско име не треба мијењати ако је језички подесно и с нормалном мотивацијом.

Симболика имена треба да тежи
општеприхватљивим мотивима

Ако нека имена имају и одређени симболички мотив, он треба да буде општепризнат и прихваћен као дио хисторијске свијести, пијетета и културног вредновања. Међутим, могуће је да се појави и захтјев за посебном мотивацијом која је условљена религиозном или националном традицијом.

Та посебна симболика треба да тежи општеприхватљивим мотивима који су битни за све компоненте становништва.

Томислав Дугоњић: Г.Л., 1982.

Томислав Дугоњић: Г.Л., 1982.

Према неким ставовима за вредновање мотива која у себи носе имена, недвосмислено је потребна временска дистанца. Ово се односи и на личности из културе и науке и незаобилазно за личности, покрете, најчешће и значајне догађаје и датуме из политичке хисторије. За значајне личности из културе и науке, то вријеме је четврт вијека у којем периодује њихово дјело било стварно изложено вредновању у јавном животу.

За политичке покрете, њихове системе и предводнике за оцјену њиховог периода, потребна је полувјековна дистанца.

За обиљежавање улица првенствено правило треба да буде једночлано означавање (придјевско – Зуанића улица, Комадинова улица; погодно је и због тога што се улица може испустити); затим двочлано (генитивно или придјевско – Младена Балорде или Балордина улица).

Треба истаћи да задатак имена није да даје дескрипцију о свом мотиву, него да подсјети на њега, те да представља погодан топоним.

Непосреднија информација може се обезбиједити и на други начин. Треба направити меморијални именик који ће бити техничка и службена документација и у којем ће бити садржани кратки подаци о хисторији топонима (улице, трга, моста итд.) кад је настало, као и мотивима имена, ако није јасан сам по себи, те о ранијим именима и о обухваћеним важним објектима. Такође, упутне би биле и мјестимичне спомен-плоче. Мостар их има.

Општеприхватљива и ненаметљива имена биће вриједан свједок и симбол земље и народа.

Претходна · Садржај · Наредна

Габријел Јуркић: Стари мост, уље на картону, 1930. [Повећај] Рудолф Хаупт: Стари мост, акварел [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Задња измјена: 2004-07-15

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Часопис Мост · Мостар · Босна и Херцеговина
Design by © 1998-2008 Харис Туцаковић · Шведска