Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 132-133 (43-44 - nova serija)

Godina XXVI novembar-decembar/studeni-prosinac 2001.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Sadik Šehić
SUMBULUŠKI ZAPISI MULA VRCANIJE
Listovi iz burne bosanskohercegovačke istorije

U Bosni i Hercegovini su se mnogi rađali i ostavljali iza sebe bilo hajirli poroda, ili hajirli česme, plamenitu voćku ili ostavljali pisana djela. Eto potkraj osamnaestog stoljeća u Sarajevu rodi se jedan osobito zanimljiv čojek po imenu Muhamed Mestvica, poznatiji po svom nadimku Vrcanija. Za tog učenog i čuvenog pisara još niko nije odgonetao pravi datum njegova rođenja. Svi zapisi o njemu jednostavno kažu rođen u Sarajevu potkraj 18 stoljeća, a ni datum njegove smrti ne stigoše zabilježiti, pa na njegovom nišanu jednostavno stoji: umro je prije početka maja 1864. godine.

Možda je to tako i sam usud htio da mu se ne znaju ti važni životni datumi. Kažu za Mestvicu, a bio je pored učene glave i veliki šaljivdžija, možda nesuđeni drugi Nesrudin hodža, da u velikoj hići svoga života nije stigao samo jedno: -zabilježiti tačan datum svoga rođenja i svoje smrti. A toliko je to za svoga života stigao da zapiše, prepiše, zabilježi i obilježi. Pa i oko njegova imena ispredaju se razne priče i dogodovštine. Poznat je među narodom samo kao
Vrcanija, jer se tim imenom potpisivao a i predstavljao jednoj žandarskoj patroli, koja je pošla da ga privede na policiju za turske uprave zbog neke klevete, koja ga susrevši na sokaku zapita za njegovo ime:

Ja se zovem Muhamed Vrcanija, a ne Muhamed Mestvica!

Na ovaj njegov iskaz žandari ga pustiše i tako ga kotarisaše neugodnosti. Inače Muhamed Mestvica bi je poznat među narodom pod raznim imenima i nadimcima, kojim se je i sam rado potpisivao i urezivao ih u svoj pečat. Bio je, kao što pomenusmo, veoma duhovit, kako se to da zaključiti iz njegovih pisama, što ih je pisao svojim prijateljima i poznanicima u Sarajevo. Iza sebe je ostavio nekoliko pisanih djela o džifru (gatanje po Džafer Sadikovoj metodi), o remlu i hazreti Alijinu i hazreti Danijalovu. Ostavio je i mnogo recepata za razne bolesti. Posebno su mu zanimljive razne historijske notice na koje je stavljao tačne datume kada ih je zabilježio. Kako ističe njegov biograf rahmetli Rizo ef. Muderizović:
Vrcanija je ostavio krasnu knjižnicu sa biranim knjigama, kao i na stotine pisama i raznih dokumenata, koji su bili pohranjeni u džamiji Sumbuluši u jednom prozoru u Sarajevu, od kojih je već dobar dio iščezao.

VRCANIJIN BORAVAK U GRADAČCU

Godine 1818. po napuštanju mjesta pisara šerijetskog suda u Zvorniku i nakon kraćeg boravka u Donjoj Tuzli, Mula-Muhamed Mestvica -
Vrcanija zaputi se u Gradačac. Tamo ga u službu primi za privatnog pisara čuveni gradačački kapetan Muradbeg Gradaščević, stariji brat Husein-kapetana Zmaja od Bosne. Vrcanija je Muradbegu-kapetanu vršio službenu korespondenciju sa predstavnicima vlasti ili privatnu sa ostalim plemstvom Bosne i Hercegovine. Ovu je dužnost vršio sve do nagle smrti Murad­kapetana. Hroničari zapisaše da je Vrcanija svoju dužnost obavljao sa naročitim zadovoljstvom svoga gospodara. Nakon smrti Murad-kapetana (1821) Vrcanija se vrati ponovo u Sarajevo i tamo posta javnim pisarem. Bio je, kako je to isticao za sebe, pisar Sarajevskog naroda. Te poslove obavljao je u jednom iznajmljenom dućanu kod Merhemića mesdžida. Kažu da je tu pisao narodu godinama molbe na vlasti i privatna pisma. Inače, o Vrcaniji je ostavio dragocijen i zanimljiv svoj zapis rahmetli Rizo ef. Muderizović, objavljen u Glasniku zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini (XLIV 1932. br. 2. str 69, 84) a pod naslovom Biografija Mule Mestvice i korespondencija Murad-kapetana Gradaščevića iz 1818 - 1819. godine.

Inače, Mestvica je bio rijetka ličnost, koja je željela sve znati i sve što je mogao čuti i doznati on je to sve odmah pribilježio i to većinom po rubu svojih knjiga. Od izuzetne historijske važnosti značajan je Vrcanijin boravak u Gradačcu. On je o svom boravku u ovom mjestu ostavio značajne zapise iz naše povijesti, posebno vezane za korespondenciju porodice Gradaščevića.

Gradacac
Gradačac

Vrcanija o svom boravku u Gradačcu zabilježio je zanimljiv susret sa
Zmajem od Bosne: ...Kada sam bio pisarom kod Muradbega Gradaščevića imao sam i tu zadaću da podučavam malodobnog Huseinbega Gradaščevića, brata Muradbegova, u turskom krasnopisu, pa jednom sam Huseinbega radi jedne kazne potegao za uho, kako je to bio običaj u ono vrijeme kod nastavnika. Nu, poslije kada je Husein-kapetan postao bosanskim valijom, nisam mu se nikada smio pokazivati na oči, bojeći se da mi ne bi se osvetio i kaznio, što sam ga svojevremeno potegao za uši. Treba naglasiti da je Vrcanija na mnogim mjestima i u svojoj korespondenciji mnogo hvalio Husein-kapetana kao vrlo darovita dječaka.

Iz Gradačca Vrcanija je sa sobom ponio vrijednu zbirku službenih i privatnih pisama što ih je pisao ispred Murad-kapetana Gradaščevića raznim dostojanstvenicima i prvacima Bosne i Hercegovine, te zbog njihove važnosti i zanimljivosti ovom prigodom podsjećamo na ta pisma, da se vidi kakvu je vidnu ulogu u ono doba igrao Murad-kapetan u ovim krajevima.

MURADBEGOVA KORESPODENCIJA

Prenosimo sva pisma jezikom i stilom kako su objavljena prvi puta 1932. godine uz kratak komentar rahmetli Rize ef. Muderizovića:

...
Ovdje iznosim sva važnija pisma iz bilježnice Mula Mestvice u prevodu, da se vidi kakvu je vidnu ulogu u ono doba igrao Muradkapetan Gradaščević u ovim krajevima. Čitalac ovih pisama uvjeriće se, da je Muradkapetan bio iskren, pošten i pravedan čovjek, koji je svakom prilikom štitio sirotinju, a prezirao nasilnike i korupcionaše. On nije bio ambiciozan, a kao pošten čovjek mrzio je iz dna duše spletke i klevete a u svakoj prigodi je raju i sirotinju od nasilnika i gulikoža štitio.

Gradačac, 1234.
Čestitka solunskom valiji, Sulejmanpaši Skopljaku, sinu Mustajpašinu, povodom odlikovanja.

Sjećajući se vaših usluga, koje ste od vajkada činili, molio sam Svemogućeg za Vaše cijenjeno zdravlje i sreću. Odavno sam očekivao od Vas glas. Ovih dana primih Vaše cijenjeno pismo posretstvom pobožnog Šejh-Abdullah ef. Čolaka, iz koga saznadoh da Vas je Njegovo Veličanstvo iz svoje neizmjerne milosti, blagoizvolilo obdariti s nekoliko dlaka iz Svečeve brade, što me je neizmjerno obradovalo. Ta carska uzvišena milost, znak je prevelike naklonosti spram Vas. Ujedno saznadoh za Vaše unapređenje, na čemu Vam od srca čestitam. Budući se Šejh ef. opet tamo vraća, šaljem Vam po njemu ovo pismo i ljubeći Vam skut molim Vas da me i u buduće ne zaboravite sa Vašom milošću.

Vaš odani Murad-kapetan od Gradačca.

Gradačac, 1234.

Čestitka Mustajpaši Šinekčiću, novoimenovanom valiji bosanskom, kojom čestita imenovanje i moli ga, da mu ne zamjeri, što mu nije došao lično čestitati i ispričava se kako je silno zaposlen. Pismo mu šalje po poznaniku softe Mustafa ef., koji se tamo zaputio. Ujedno ga moli da i u buduće održi naklonost i milost spram njega, koju mu je oduvijek pokazivao.

Gradačac, 1234.

Pismo ćebaji valije Mustajpaše Šinekčića prilikom valijina premještaja, kojim hvali valijina djela i žali, što ostavlja Bosnu i ističe, da ga svo pučanstvo žali radi njegove pravedne uprave u Bosni.

Gradačac, 1234.

Pismo nekom carigradskom sarafu (mjenjaču novca), kojim ga ovlašćuje, da može na njegov račun izdati njegovu čovjeku Mehmed ef., koji tamo putuje i nosi ovo pismo, svotu od 1500-2000 groša i da istom bude pri ruci, ako mu još što ustreba.

Gradačac, 1234.

U pismu Mula-Abdiji Ćati u Sarajevo, saopćuje, da je primio njegovo pismo poslano po Mula-Salihu i javlja mu, da mu šalje po istom Mula-Salihu 150 groša za knjigu
Velika Sinanija i ispričava se, da zbog velikog posla nije mogao prije poslati spomenutu svotu i moli ga, da mu potvrdi prijem novca. Ujedno mu javlja, da je pisao glede Mula-Abdine tražbine, zvorničkome kapetanu.

PISMA NAZORA SULEJMAN-BEGA LJUBOVIĆA OD 24. FEBRUARA 1606.

Gradačac, 1234.


Pismo bosanskome tefterdaru, kojim moli, čim stignu u Travnik da pošalje nekoliko zidara za dogradnju tvrđave, dok je još vrijeme za rad. Dalje javlja da šalje 500 oka masla za valijinu kuhinju, što otpada na njihov kotar i traži potvrdu o primitku. Glede obroka (mali-taksit) za valijino uzdržavanje i mubaširske troškove, nastojaće što prije sakupiti i poslati kao i ostatak masla, a sada to nije mogao učiniti zbog nestašice novca u narodu.

Gradačac, 1234.

Pismo ćebaji (pomoćniku) za odgodu njegove posjete valiji u Travnik. U pismu piše kako je saznao, da je ćehaja pravedan i u svakom pogledu karakteran čovjek, pa ga je zato zavolio, premda ga nije nikad vidio. Piše, da je primio po mubaširu (glasniku) valijinu bujrultiju, kojom ga poziva, da krene u Travnik s mubaširom. Ističe da je običavao od uvijek prvi posjetiti valiju, mimo sve njegove prijatelje i drugove, ali kako je sada zaokupljen gradnjom carske tvrđave, na kojoj rade majstori i zidari iz Mostara, Maglaja i drugih kotareva, pošto nema ni jedne povjerljive osobe, koja bi to u njegovoj otsutnosti mogla nadgledati, kao i to što je primoran kroz 5-10 dana obračunati sa zaposlenim dnevnice za 6 mjeseci, moli odgodu njegove posjete valiji i da mu valija nebi upisao u grijeh nedolazak, jer da je silom prilika prisiljen da zamoli odgodu, samo dok s majstorima i nadničarima obračuna. Napominje da je i prije ćehaji poslao molbu, čega će se možda sjetiti, u pogledu odgode posjete i to s velikim sustezanjem i stidom, jer nije imao dobra pisara, koji bi bio u stanju napisati dostojnu molbu na Njegovu Preuzvišenost. Zato Muradbeg moli ćehaju, da na lijep način i biranim riječima zamoli valiju za odgodu posjete kroz nekoliko dana dok obračuna s majstorima. A ako je valijina želja da ga odmah posjeti, neka mu to javi njegovu čovjeku, a on će se odmah pokoriti valijinoj zapovjedi i doći, jer ne žali ni vlastitog života za vjeru i državu.

Gradačac, 1234.

Pismo Omerbegu Babiću, sarajevskom muteselimu o pobiranju desetine njegova zijameta. Primio sam vaše prvašnje pismo, u kojem mi pišete, da budem pri ruci zakupnicima desetine Vašeg zijameta. Vrlo dobro, od toga ne bježim. Nu ima nekojih pohlepnih zakupnika, koji protiv šerijateskih i zakonskih propisa traže od raje desetinu u novcu u mjesto u prirodi, čime raju muče, što se kosi s pravdom i šerijatom. Poduzetnika neću ni ja niti ko drugi ometati, da utjera desetinu prema propisu deftera. I ovaj sadanji zakupnik, pokazao je neke neprijatnosti, na koje su se žitelji Vašeg zijameta prituživali, ipak sam ih umirio, te je on utjerao desetinu od svakoga koliko mu pripada, kako sam Vam i prije pisao. Pohlepni zakupnici dosta škode i Vašem ugledu, a i meni. Tim povodom dosađuju žitelji sa svojim žalbama na te pohlepne zakupnike. Iz Vašeg pisma razumije se, da ćete postaviti subašu, što je veoma obradovalo žitelje Vašeg zijameta. Nu potrebno je, bio to subaša ili nadglednik da u vrijeme stigne u sela, a ne poslije vršidbe, da prologodišnje račune u dojdućoj godini obračunava i time upropašćuje raju. Žitelji Vašeg zijameta i raja u skupu su meni došli i svi mole, da im se od Vaše strane postavi i pošalje subaša prije vršidbe, kako bi mogli odmah odložiti desetinu, a ne da dolazi subaša poslije vršidbe. To Vam i ja preporučujem, jer sam uvjeren, da je to bolje za ugled i ponos Vašeg zijameta. Vi možete raditi kako hoćete, jer je zijamet Vaš, a i raja Vaša. Ja sam jedino dužan, kao carski činovnik, koliko mi je moguće, štititi bijednu raju, što ću i činiti. Nadam se da ćete i Vi nastojati o blagostanju žitelja Vašeg zijameta.

Gradačac, 1234.

Pismo Grači Ibrahim ef. o doprinosu kamena za tvrđavu. Na Gračinu pritužbu, da njegov čifluk u Slanome ne može podnijeti 14 kola kamena za carsku tvrdavu, ističe, da je ta količina kamena određena prema valijinoj naredbi, a po miljenju vilajetskih dostojanstvenika i u saglasnosti kotarskog stanovništva. Njemu nije briga koliko je šerijatski sud odredio građe i koje vrste na selo Slano, je li to troja, četvera ili četrnaestera kola kamena, jer on neće upotrijebiti ni jednog kamena u svoju zgradu. Njemu ne spada u nadležnost da oprašta, a ako je kome krivo, može se valiji žaliti, i on mu može oprostiti.

Gradačac, 1234.

Pismo Mehmedbegu Drndi u Plevlje, u kom traži informacije o novo- imenovanom valiji Mehmed Rušdipaši. Doznao je da novi valija Mehmed Rušdipaša, dolazi sa mnogom svitom u Bosnu i da je Bekirpaša krenuo put Vidina, a Hadži-Alajbeg polazi u Livno. Čudi se kako nema velikaša, koji bi se pobrinuli na putu za valijino ukonačište, što je to vrlo rijedak slučaj. Pita ga, šta je uzrok, da je Ebu Bekirpaša maknut s Bosne, kako je prošao sa novim valijom, kakav mu je postupak u saobraćaju? Traži, ako je moguće, da mu opširno javi šta je vidio i čuo o novom valiji, kakvo mu je vezirsko ponašanje i koliko imade uza se svijeta? Ovo mu pismo šalje po naročitom brzoteči i moli ga, da mu pošalje odgovor po istom što brže.

Gradačac, 1234.

Pismo Mustajbegu u Petrovac, u kome piše kako je saznao od svog sluge, koji se je skoro vratio iz Travnika, da su se tamo bihaćki banditi skupa s Ahmed-kapetanom urotili protiv njega, te pošto ne zna, je li to istina ili nije, da je vrlo zabrinut. Traži da ga odmah o tome izvjesti i o svim novim dogadajima, naročito o Beširovićima i o Austriji.

Gradačac, 1234.

Pismo Hadžiabdulkerimpašiću, u kojem mu piše, kako odavno nije od njega dobio nikakva glasa, pa se za nj veoma zabrinuo, jer tko ima prijatelja ima i neprijatelja, koji ne miruju. Savjetuje mu, da ne kreće na svoj zijamet, dok ne stigne novi valija u Travnik i dok se ne vidi kako će se ponašati. Misli, da valijin dolazak tamo nije prijatan, te da se on, Hadžikempašić, nalazi u brizi, što nije daleko ni od pameti. Ističe, da ovo pismo šalje po naročito kuriru i savjetuje mu, kada ga pročita, neka se povuče u kraj i dok ne opazi bolje stanje i poboljšanje prilika u Bosni, da se ne ističe u javnosti.

Gradačac, 1234.

Pismo Alibegu Fidahiću o atmadžama i tapijama. Potvrduje primitak pisma i dviju atmadža (koba) jednu za se, a drugu, označenu na nozi čohanom tozlukom za Avdi bega. Piše, da mu se atmadža jako sviđa, jer je dobro dresirana. Primio je i tapiju Gazibegovića i upozoruje ga, da što prije pošalje i drugu, čim je primi od Rustembega. Ističe, da su mu Gazibegovići rodbina, kao što i Alibegu, i piše ko pomogne malodobnom i njega će Svemogući pomoći i nagraditi.

Gradačac, 1234.

Pismo tuzlanskom kapetan-begu, u kojem ga izvještava, da je primio njegovo pismo i novac u iznosu od 800 groša, što mu je poslao po Šaćiragi. Za poslani novac zahvaljuje mu i veli, da je stigao u pravo vrijeme i time se istakao kao pravi prijatelj. Od Svemogućeg želi, da mu ovakve prijatelje ne umanji. Što se tiče zadužnice, koju mu nije povratio, veli, da mu nije bila namjera, da je zadrži dok mu ne isplati ostatak od 439 groša, nego da nije imao vremena, da je potraži, radi toga što imade gosta Husejinbega Beširevića. Ističe, da mu je stanje kapetanovo poznato i da se je u ovom pogledu vanredno pokazao, tim više, što je rok za isplatu dnevnica zidara i stolara, utvrđen na Ilijin dan (Aliđun), a za pokriće isplate, da su valijinom bujurltijom određeni neki prihodi zvorničkog i gornjetuzlanskog kotara, kuda je spremio i svog čovjeka Derviša da pokupi te prihode.

Gradačac, 1234.

Pismo jajačkom kapetanu Mustajbegu kojim potvrduje primitak njegova pisma po listonoši Haračke tesker kotara Jajca i Banja Luke razdijeljene su na dva agaluka, koji agaluci pripadaju njegovim stričevićima, a ovi su odredili Mula-Mehmeda Orlovića za utjerivanje tog harača, kod koga je i popis imena. Čim se Orlović povrati predaće račune i popis svojim agama. Ako, age lično tamo ne krenu ili kome drugom ne dadnu u zakup taj harač, nastojaće da se nikom izim njemu (Mustajbegu), ne dadne u zakup harač jajačkog kotara. Zato, dok se Orlović ne vrati, ne može u ništa pozitivno pisati, a svakako će nastojati, da mu to za ljubav isposluje. Koliko imade platežnih teksera (porezovnika) te koliko se imade unapred u gotovu za njih položiti i pošto će biti, čim to sazna od Orlovića, odmah će mu javiti.

Stari grad Ostrozac
Stari grad Ostrožac

Gradačac, 1234.

Pismo ostrožačkom kapetanu Muratbegu u kom mu piše: kako je odavno iščekivao od njega vijest, te pošto nije dobio, da se veoma čudi i brine, a ujedno i uznemiruje. Ističe kako je u velikoj brizi za onamošnje stanje, te mu ovaj put šalje pismo po svojem pouzdaniku. Savjetuje mu da se zasad ne osvrće na zle namjere njegovih neprijatelja i ne zalazi s njima u sukob, već da se strpi i oprezno prati tok događaja. A ako mu njegovi neprijatelji uznemire njegovu raju (privrženike), da i u tom slučaju ne ulazi s njima u sukob, nego da se opet po mogućnosti strpi, jer će to po njega biti mnogo korisnije. Da o svemu onom, što mu neprijatelji učine, odmah obavjesti novog valiju.

Gradačac, 1234.

Pismo bosanskom teftedaru, u kojem mu se žali na bijelinskog ajana Smailbega. U pismu veli:
Tu skoro kada su bili u Travniku svi bosanski prvaci na sastanku i vijećanju radi valijinog svrgnuća, svi su se listom povratili svojim domovima, da se bave svojim poslom. Jedini bivši bjelinski ajan Smailbeg zadržao se je u Travniku da bi ostvari gnjijev i razdor, kojeg je zasnovao u svojoj glavi. Čudi se, da ga je on (teftedar) primio kao gosta u svoju kuću, čim je valija otputovao iz Travnika. I ja sam nekad pokazivao naklonost spram Smailbega, kao i Vi danas i nastojao, da mu u svakom poduhvatu pomognem, ali sam ga napustio kada sam doznao za njegova nasilja i zulume koji su prouzrokovala i dala povoda pobuni žitelja bjelinskog kraja. Da bi se svima muslimanskim siromasima zagarantovala sigurnost, što spada u dužnost države, pretprošli bosanski valija Derviš Mustajpaša naimenuje za bijeljinskog ajana Dervišbega. Nu, pošto se je opet opazilo da Smailbeg ne miruje, već rovari i upliće se u ajanske poslove, bivši bosanski valija Mehmed Rudži paša, da bi sačuvao narod od propasti naimenuje Alibega Fidahića bjelinskim ajanom, mimoivši njih obojicu. Svo stanovništvo bjelinskog kotara, muslimani i kršćani, tim su imenovanjem zadovoljni i na tom zahvalni. Međutim, Smailbeg, da bi se opet dočepao ajanluka, kako bi se mogao osvetiti, on se još i danas nalazi u Travniku. Žitelji bjelinskog kotara, kao i oni iz bližnjih kotara, htjedoše saglasno, da se prituže jednim mahzarom (zajednička žalba) novom bosanskom valiji na nasilja, koja je Smailbeg počinio. Ali pošto je Smailbeg Vaš gost, osujetio sam to za Vašu ljubav. Ujedno moli teftedara, da opomene Smailbega, da se mane čežnje za osvetom. Ne daj Bože, ako se nad pobuni, teško će ga biti umiriti i s oružjem u ruci. Smailbeg se je i prije bunio protiv njegova brata Osmanpaše i s oružjem u ruci borio se protiv njega, te je vjerovatno, da on opet tako nešto snuje.

(odlomak iz istoimene knjige)

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Rizah Stetic - Mrtva priroda s pticom, 1966.

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001 HarisTucakovic, Sweden
oo