Mostujte sa nama
Arhiva

Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija ·
Pretplata · Kontakt


POŠTOVANI,Ako Vam materijalne mogućnosti dozvoljavaju,
pretplatite se na MOST:

Godišnja pretplata iznosi:
30 DM (za zemlju), a
60 DM (za inostranstvo)

Žiro račun:
PBS - Filijala NERA Mostar
1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 9 6 5 7 5
sa naznakom: za Redakciju časopisa Most

Ako ste odlučili biti naš pretplatnik,
kopiju uplatnice pošaljite na adresu:

Adresa:
Redakcija časopisa "Most"
Bulevar NR 41
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon:
(++387 36) 580 261

Telefax:
(++387 36) 550 671
sa naznakom: za Redakciju časopisa Most

E-mail:
edin@cob.net.ba


Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija ·
Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995- Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina

Design by © 1998- HarisTucaković, Sweden