Мост - Индекс
Мост - Претплата
Насловна страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Број 202 (113 - нова серија)

Година XXXI септембар/рујан 2006.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Претходна · Садржај · Наредна

Дубравка Поздерац-Лејлић
Исцртавање питања
Гран При Мостар 2006.

Годишња изложба БиХ цртежа у Центру за културу

Када се поглед привикне на трепераву бљештавост узаврелог херцеговачког сунца, из бјелине камена почну навирати линије, назиру се обриси и сачињавају се контуре Старога моста, Хелебија и Тара куле. У нашим очима исцртава се Мостар. Нешто даље, под смиреном свјетлости галеријског простора, из бјелине нијемога зида издвајају се линије и мрље, групишу се и образују у засебне цјелине, појављују се неки нови облици и простори. Исцртавају се пред нама умјетничке визије и мање знани свјетови.

Цртежи Илонке Јасак

Цртежи Илонке Јасак

Центар за културу Мостара отворио је и овога љета свој галеријски простор и понудио гостопримство за педесетак ликовних умјетника који су унутар обликовних и изражајних могућности цртежа пронашли истовремени изазов и смирај својих стваралачких тежњи. Босанскохерцеговачки цртеж привремено се настанио у инспиративном амбијенту оствареног сугласја између сталне тежње града да из бјелине и свјетлости фиксира свој лик и сталне тежње линије да се отргне и отме хтијењу умјетникове руке и мисли. Иједна и друга тежња у сталној су промјени и кретњи.

И премда највећи број изложених радова и даље остаје унутар класичног тумачења цртежа и употријебљених цртачких техника, као најуниверзалнији и повијесно најдуљи вид саобраћања и комуникације међу људима, цртеж и на овој изложби назначује сво раскошно богатство индивидуалних интерпретација и техничких модификација. Од прочишћене и редуциране примјене контурне линије (С. Бјелотић), тек овлашних обриса (Б. Микулић), у титрају заточених (С. Србанас) или само наговијештених призора (И. Чавар), текстурних мрежа (Б. Врбић-Мачак) и дочараних пластичних облика (Д. Шобот), преко ослобођене линије (Ф. Топчагић) и уважавања њој иманентне виталности и динамике (А. Хаџимејлић), до поновног затварања у чвршће и стабилније структуре (Ј. Ловреновић), од готово филигранског третмана линије (М. Суљевић), и таквом третману својствене дескрипције (А. Цветковић-Млинаревић), од потпуног одсуства до изразите преференције боје (И. Крушкић), од унутарњег пропитивања односа семантичке вриједности цртежа-знака (Ш. Гавранкапетановић), слике и писма (Г. Анђелић-Галић), па до само наизглед извањског увођења занимљивих игара технике и материјала (Н. Алић, М. Скопљак), нешто наглашенијег интереса за саму текстуру и обликовне карактеристике искориштене плохе (Џ. Хоџић), па до њезиног цјеловитог увођења и смијештања унутар ликовног простора и стваралачке идеје (Р. Тадић), само су неки од примјера у којима се цртеж показује као увијек отворен испитивању и експерименту. Не само као показатељ усвојеног и овладаног „заната“, као основе свим облицима ликовног стваралаштва, цртеж је и стално поље преиспитивања и комбинирања цртачкога са елементима сликарскога, објектнога, графичкога, допуштање случајнога и тренутачнога, и афирмација атрибута сувременога и актуалнога. Само такав, могао је исписати своју досадашњу повијест.

Цртеж Хазима Ћишића

Цртеж Хазима Ћишића

Ипак, потребно је примијетити да Изложба цртежа у Мостару исцртава и одређена питања и указује на неопходност једног пре-испитивања улоге и статуса цртежа унутар босанскохерцеговачке ликовне сцене, али и озбиљнијег ре-дефинирања опсега и садржаја „умјетничког цртежа“ унутар сувремених ликовних тенденција које захтијевају и рачунају на већу и бројнију галеријску презентност. Јаснија формулација и одређење односа спрам цртежа-слике, цртежа-скулптуре, цртежа-графике, цртежа-фотографије, видео-цртежа, дигиталнога цртежа, цртежа инсталације…, отклонили би и поједине недостатке и исказане недосљедности приликом селекције пристиглих радова и уједначили критерије при избору радова међу члановима жирија. Као посљедица ових пропуста исказане су дилеме и покренуте расправе, које је потребно артикулирати и прије организације и поставке саме изложбе.

Профилација овог односа придонијела би квалитети и тражењу разноврснијих и смјелијих одговора на упитности цртежа, а установљени значај изложбе, ексклузивитет доживљеног амбијента и наклоност мостарске публике већ су и по себи адекватном наградом за додатно настојање и труд.

Претходна · Садржај · Наредна

Задња страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Задња измјена: 2006-12-22

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Часопис Мост · Мостар · Босна и Херцеговина
Design by © 1998-2008 Харис Туцаковић · Шведска