Мост - Индекс
Мост - Претплата
Насловна страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Број 196 (107 - нова серија)

Година XXXI март/ожујак 2006.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Претходна · Садржај · Наредна

Др. Никола Ковач
Мостар у очима својих сликара

За неке градове, као и неке пејзаже, првенствено нас везује скуп ирационалних спона које пребивају у нашем афективном памћењу, спонтаном узбуђењу или необјашњивим изворима задовољства. Та стања духа се не дају одредити као што ни сликар не може објаснити потребу да се поново враћа истом мотиву. Сликар не може разлучити шта стварно види од онога што приписује предмету свог посматрања а шта учитава у банални текст перцепције. У томе и јест тајна ликовне транспозиције и стварања по мјери естетских императива, с ону страну опонашања или објективног „снимка“.

На сличан начин и путник у граду који воли проналази призоре који извиру из времена када су за нас били само дио свакодневне топографије, препознатљива синтакса завичаја или рутински итинерер. Тек касније те свакодневне слике се претварају у интимну митологију, у емотивни синдром у коме ј е немогуће разлучити машту од стварности, унутрашњу хронику бића од хронологије вањског свијета. Слике из дјетињства и младости, као и прва узбуђења, остају трајно обиљежје бића, архетипски извор свих каснијих сазнања и естетских увјерења. Те прве слике видимо као облике, као масе, као визуре; кад их, касније, призивамо у сјећање, оне губе прецизност контура, губе пропорције и личе на визионарске представе. Али непостојаност тих слика и њихов визуелни илузионизам чува и неке неизбрисиве утиске – мирисе, свјетлости, боје, који употпуњавају и учвршћују наш унутрашњи пејзаж и наше осјећање припадности граду, покрајини, завичају.

Јусуф-Јуса Никшић: Предио

Јусуф-Јуса Никшић: Предио

Мостарски сликари су обиљежени тим интимним пејзажом, тим архетипским сликама које зраче као неисцрпно врело облика, боја, атмосфере. У њима су садржана узбуђења и потреси душе, традицијске представе и симболи вјере, језик и његове метафоричке игре. Сликар, дакле, носи то сликарско богатство као дио властитог бића; он му се непрестано обраћа јер у њему проналази себе пројицираног у времену, одређеног у простору.

Духовна веза са тим прасликама испољава се као наглашено осјећање за ликовну форму, за кохерентан однос колористичких маса, за лирску атмосферу композиције. Концепт слике, дакле, подудара се са извођачким поступком, са индивидуалним избором технике. У разноврсним сликарским регистрима препознајемо јединствен духовни образац, јединствен имагинарни простор са различитим облицима индивидуалног стила и рукописа. Сликари, једноставно, препознају своје духовно поднебље као што слободно бирају начин његовог представљања; тј. не одричу се заједничког инспирацијског врела чак и кад токове своје стваралачке енергије усмјеравају у различитим правцима.

Завичајна припадност мостарских сликара и локално обиљежје њихових дјела само је формална и тематска карактеристика тог ликовног круга и не подразумијева вриједносне квалификације и судове. То, једноставно, значи да међу ликовним мотивима нема хијерархијских разлика, да мотив не прејудицира вриједност његовог ликовног представљања, да је за сликара подједнако релевантан и лик просјака као и лик цара. Сликар своје имагинарно богатство црпи из наталоженог искуства првобитних слика, из призора који су заувијек фиксирани у његовој машти и који не престају да опсједају његову свијест. Кад Х. Тиквеша црта призоре и ликове са ушћа Неретве или из порушеног Стоца, онда је небитно гдје он живи – у Београду, Сарајеву или у родним Шурманцима: његов ликовни багаж чине завичајни пејзажи који га не напуштају ни у сну ни на јави; као што је он дио тог пејзажа, тако је пејзаж нераздвојни дио његовог умјетничког идентитета. Кад М. Кујачић слика завичајни камењар и оскудне сеоске цркве, то је константа његовог ликовног бића, било да живи у Паризу или Мостару. Кад М. Сефић црта мостарску чаршију, цвјетне алеје или дрвореде, то је израз његове интимне митологије величања љепоте и тријумфа свјетлости. Кад К. А. де Ривера слика призоре са своје терасе, онда у прозрачности његових акварела и игри свјетлости осјећамо мирис завичајног поднебља и питоме призоре југа, не питајући се за поријекло сликара и детаље из његове биографије. Кад А. Рамић слика стари мост или Почитељ, суочени смо са продорним сликаревим погледом који испод површине вањског свијета трага за духовним суштинама материје, за археологијом сјећања и сунчаним пејзажима Херцеговине. Кад М. Солдо своје апстрактне композиције представља као комплексан вид чулних сензација и слојевитог искуства, свијет који пред нама оживљава није лишен топлине завичајног поднебља и љепоте којом зраче природни облици. Једном ријечју, првобитни мотиви за сваког сликара су константа његовог умјетничког стварања; све остало је у функцији сликаревог слободног избора стила, поступка, рукописа.

Сви Мостарци и сви путници који у Мостар свраћају знају како је неухватљива богата и благотворна свјетлост која обасјава баште, кровове, калдрму. Сви знају како се мијењају боје Неретве, чак у току једног дана; нико од путописаца те појаве није пропустио да региструје, да им се диви, да у њима види чудо града изложеног мирисима Медитерана и вјетровима са континента. Медитеран отвара просторе свјетлости и у таласима наноси мирисе мора; континент разбија облаке шаљући буру и сјеверац, привлачи кишне олује у своје висине, а кад у томе не успије тада се над Мостаром отварају небеса и проламају облаци. Након тих пролома, на небу поново завлада свјетлост, освјежена, обојена као снопље зрака који бљескају у огледалима Неретве. Град тада изгледа као нестварна грађевина која лебди у свјетлости, одржавана невидљивим концима сна.

Мостарски сликари су ту свјетлост и те боје упијали погледима читавог живота: свјетлост и боја су за оне најдаровитије били изазов и упозорење да се лијепе ствари догађају само једном, да пролазност ствари треба ухватити у тренутку, прије него дефинитивно ишчезну. Брзим испрекиданим покретима, акварелистичком техником непоновљивих потеза кистом. То су сликари који свакодневно освајају љепоту, боре се да се тај привилеговани тренутак не претвори у банални призор и метеоролошке податке. Сликар, наиме, трага за оним суштинама које дуго и пасивно почивају у мраку предмета или у богатом пејзажу и поднебљу јужних крајева, у митологији биља. Чаробним потезом сликар издваја љепоту из њеног физичког и материјалног круга, из материје која се мијења, расте и буја; љепота је на граници Орфејевог погледа упућеног Еуридики –загонетна и неухватљива. Сликари и пјесници стављају на коцку читав живот да цртежом, бојом и ријечју обликују своју визију обасјану љепотом.

На платнима херцеговачких сликара живи град Мостар, преображен безбројним погледима, преломљен кроз призму визионара-пјесника, сликара, неимара, освијетљен свјетлошћу и бојама небеског и земаљског поријекла. Као што Ками тврди да медитерански град Типазу, у Алжиру, у прољеће насељавају богови, тако би се и за Мостар могло рећи да се у неким периодима године претвара у митско насеље у коме оживљавају сва чуда и све љепоте природног и људског дјела – персонифицирани ликови воде, свјетлости, вјетрова и облака. Мостар фасцинира укупношћу своје панораме и изразитошћу својих архитектонских детаља, складном везом природних облика и урбаних цјелина, живописним изгледом својих махала и промишљеним распоредом градских артерија. Једном ријечју, Мостар се представља као довршена ликовна композиција чију позадину и оквир чине небо и околна брда. Сликарев задатак је да изабере стајну тачку и да властитом свјетлошћу освијетли сегмент те козмички заокружене композиције.

Херцеговачки пејзаж је лишен агресивне монументалности и трагова елементарних потреса, али садржи идеју величине, спој козмичког и земаљског као оживљено лице митолошких свјетова. Све је истовремено и живот и његов минерални прах, трајност материјалних облика и њихова духовна суштина. Сунце и бехар, камењар и ријечни токови, вјетрови и мириси – све одједном оживљава и траје упркос смјени годишњих доба. Пејзаж је овдје исконска слика свијета коју не нарушавају ни покрети природе ни ход историје, ни произвољна наоблачења у козмосу ни човјекове освајачке амбиције.

Добривоје-Бобо Самарџић: Мостарски мотив, 1965.

Добривоје-Бобо Самарџић: Мостарски мотив, 1965.

Сликар је унутар тог свијета трајних и контрастираних својстава и величина; он није пуки посматрач и свједок, него активни судионик ликовне метафоризације свијета. М. Кујачић гради своју „црквицу“ од истог материјала од кога је сачињен и камењар; он у аморфној маси трага за обликом и његовом духовном тежином. Н. Пивац сажима своју визију пејзажа у геометризоване облике изломљених плоха драмске и лирске интонације. М. Солдо обухвата разнородне садржаје искуства као колористичку игру поремећених димензија, сукобљених волумена, испуњене празнине свијета. М. Сефић редуцира простор на његове унутрашње тачке, на знакове препознавања: све остало се одржава снагом сугерисане свјетлости у којој цртежи лебде као имагинарна конструкција неухватљивих контура. Сви ови сликари суочени су са истим ликовним проблемом: како пронаћи протутежу творачком чину природе? Како представити многообличну и слојевиту структуру свијета покретом сликареве руке? Како у материји утиснути трагове духовног постојања?

Херцеговачко поднебље, окренуто лицем Медитерану али и шибано вјетровима са континента, није статично ни укочено као непромјенљиви модел за опонашање, као препознатљив топографски оквир: то је простор отворен према небу, неограничени хоризонт широких визура и промјенљивих оптичких ефеката. То је простор на који више дјелују козмичке силе него што га одређује материјална супстанца његових габарита. Свјетлост се стално мијења, небо је увијек промјенљиво (осим кад је затегнуто као бескрајни азур), ријека нема никад исту боју. Природа је у пуном замаху стварања и разарања, с непредвидљивим обртима и метаморфозама.

Без обзира да ли сликају пејзаже и призоре града, или се њихова фантазија расплине у лирску апстракцију и нефигуративне плохе, мостарски сликари на својим композицијама оживљавају дух истог поднебља, заједничку свјетлост града разапетог између смарагда Неретве и небеског азура; свуда свјетлуцају огледала Неретве, свуда се бујна и мирисна вегетација спаја с архитектонским облицима живописних махала или рушевинама које пркосе времену. Реалистичке или надреалне, фигуративне или апстрактне, дескриптивне или асоцијативне, композиције Јусе Никшића или Боба Самарџића, Мирка Кујачића или Младена Солде, Наде Пивац или Влада Пуљића, Мустафе Пезе или Крешимира Ледића, Златка Мелхера (: Melcher) или Мирсада Беговића, да набројим само неке, захватају исте хоризонте и носе обиљежја истог инспиративног елена; све су настале у знаку глорификације свјетлости, као метафоричка синтеза несталне и пролазне љепоте којој је сликар дао снагу трајања и обличје љепоте.

Претходна · Садржај · Наредна

Задња страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Задња измјена: 2006-07-16

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Часопис Мост · Мостар · Босна и Херцеговина
Design by © 1998-2008 Харис Туцаковић · Шведска