Мост - Индекс
Мост - Претплата
Насловна страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Број 187 (98 - нова серија)

Година XXX јуни/липањ 2005.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Претходна · Садржај · Наредна

Удружење за обнову грађанског повјерења у опћини Столац
Society for Renewal of Civil Trust in Stolac Municipality
Столачки форум младих
Про мемориа
Против апартхејда у опћини Столац

Садржај

Удружење за обнову грађанског повјерења у опћини Столац је невладина организација која заступа и промовира успоставу људских права и владавину закона у опћини Столац, након стравичних разарања од 1992-96. године. Чланови Удружења подржавају обнову повјерења као основе за успоставу хармоничног мултиетничког друштва.

Овај документ је један од многих који указују на кршење људских права и непостојање владавине закона у опћини Столац. Ова писма су достављена свим релевантним факторима у БиХ и иностранству. У овом документу своју пажњу посвећујемо конкретним примјерима кршења људских права и непостојања владавине права, што је најуочљивије у најзначајнијим подручјима друштвеног дјеловања: запошљавање, образовање, здравство, социјално осигурање, вјерске слободе, власништво, преправљање повјесног сјећања и демографски инжињеринг. Из овог пресјека стања, могуће је јасно разлучити да је на сцени проведба де факто апартхејда против Бошњака. Ово је у потпуној супротности са законским устројством ФБиХ и противно је свим правима утемељеним међународним конвенцијама о људским правима.

Захтјеви чланова Удружења, укључујући и Столачки форум младих, су изнијети у име грађана опћине Столац. Излагање овог стања би требало потакнути хитне промјене, које би требале провести локалне и државне власти као и Међународна заједница (OHR, УН у БиХ, UNHCR, OSCE, итд.). Овај документ ће бити достављен медијима и свим потенцијалним сурадницима у нашим напорима и настојањима у смјеру успоставе људских права и основних слобода за све грађане опћине Столац.

Увод

Након најгорих облика кршења људских права која су почињена од 1992. до 1996. године (укључујући убиства, мучења и уништење бошњачких домова и светишта до темеља, а која су све до данас остала у потпуности некажњена) тренутно стање у опћини Столац могуће је описати као потпуни, де факто апартхејд у пуном облику, на етничкој, националној и вјерској основи. Споменути апартхејд је савремена цивилизацијска аномалија и представља очито кршење закона ФБиХ, Устава и Опћег Оквирног Споразума за Мир у БиХ.

Намјена ове писане промеморије је њена употреба од стране свих надлежних нивоа власти и фактора из области невладиног дјеловања у БиХ, од начелника опћине Столац до чланова Предсједништва, и од стране представника међународних организација, као апела за хитним отклањањем чинилаца де факто апартхејда који крше наша права као грађана Стоца. Ова кршења наших основних људских права су уочљива у свим областима приватног и друштвеног живота.

Навест ћемо само неке од примјера:

Примјери кршења људских права

1. Запошљавање

Из државних и друштвених предузећа прогнани су сви бошњачки радници и руководиоци. Шеснаест фирми у столачкој опћини које тренутно упошљавају отприлике 700 људи, сада су устројене по обрасцу вјерског и националног апартхејда . У сврху понижавања Бошњака и проведбе де факто апартхејда на вјерској и националној основи, испред зграде Опћине постављен је велики дрвени криж, а на централном јарболу испред опћине, противзаконито је истакнута застава злочиначке парадржавне творевине Херцег-Босне. Велики криж је истакнут и у ходнику зграде Опћине. У свим просторијама у згради Опћине такођер су истакнута шовинистичка обиљежја Херцег-Босне. Истовјетан је случај са зградом столачке Поште и са зградом Електропривреде. Сви директори и замјеници директора предузећа, као и скоро сви упослени су из реда једног народа. Иако искључиво повратници Бошњаци, унаточ тешком материјалном стању, плаћају комуналне трошкове, у већем дијелу града настањеном већинским бошњачким становништвом нема редовне опскрбе питком водом. У столачком Комуналном предузећу није запослен нити један Бошњак и оно у потпуности служи као средство у служби одржања и продубљења стања де факто апартхејда у опћини Столац. Новцем прикупљеним наплатом комуналних услуга од Бошњака, Комунално предузеће користи се за незакониту купњу и истицање застава Херцег-Босне, управо под којим је почињен злочин над тим истим становништвом. Ове заставе се истичу приликом обиљежавања нелегалних „празника“ као што је дан сјећања на католичког свеца Илију, дан који је противно вољи српског и бошњачког становништва наметнут као Дан опћине Столац. Овај „празник“ се обиљежава 2. јула, управо датума на који је 1993. године започео масовни прогон и уништење бошњачке имовине у опћини Столац. Заставе Херцег-Босне налазе се трајно истакнуте: испред Опћине; испред Чаршијске џамије на земљишту које је дијелом власништво Меџлиса ИЗ Столац, а дијелом приватно власништво Бошњака; код некрополе стећака Радимља; више Вели-дедине џамије у Тврђави на Старом граду. Прије сваког католичког вјерског празника Божића, радници Комуналног предузећа врше нелегалне радове постављања јаслица испод застава Херцег-Босне пред Чаршијском џамијом. Од скоро 300 бошњачких повратника само 3 човјека су враћена на своја радна мјеста због специфичне и јединствене природе посла који обављају. Такођер наводимо дискриминаторски однос надлежних фирми приликом процедура прикључивања домаћинстава на телефонску мрежу, гдје се фаворизирају припадници хрватског народа. Тако је чињеница да велики број столачког домицилног повратничког становништва не посједује телефонски прикључак, док је то омогућено свим хрватским домаћинствима, чак и у најудаљенијим насељима на подручју опћине насталих у оквиру проведбе демографског инжињеринга.

Столац

Столац

Нити један Бошњак није упослен у столачком Дому здравља. Директор је Младен Бошковић. Свим пријашњим упосленицима из реда бошњачког народа ускраћено је право на поврат радног мјеста.

Захтјевамо хитно отклањање де факто апартхејда над бошњачким становништвом и успоставу њихових основних људских права. То значи да је у сваком управном одбору нужно успоставити принципе реципроцитета: број квалифицираних Хрвата би требао бити равномјеран броју квалифицираних Бошњака. Тамо гдје је директор Хрват, замјеник директора мора, на основу неоспоривих права, бити друге националности. Битне мјере морају бити подузете како би се запослили Бошњаци упоредо са њиховим хрватским колегама, те да им се дају једнак права на поврат на њихова пријашња радна мјеста.

2. Образовање

На пољу образовања такођер постоји потпуни апартхејд на националној и вјерској основи. Од маја 2000. године бошњачкој дјеци школског узраста дозвољено је похађање опћинске основне школе. Тренутно, броју од отприлике 300 ученика Бошњака (укључујући предшколски узраст) је омогућено кориштење четири учионице, од укупног броја од отприлике 40 учионица у читавој школи. Њихов статус није регулиран у оквиру ове школе него се третирају као ученици основне школе у Мостару. Отприлике 17 наставника Бошњака су такођер службено упосленици основне школе у Мостару. На средњошколском нивоу Хрватске власти користе национални школски план и програм рада Републике Хрватске, и надлежне школски службеници се још нису сложили око усвајања плана и програма Федерације, нити су се договорили о омогућавању приступа одвојеним школским учионицама за бошњачке ђаке.

Посљедица тога је да отприлике 150 ђака доби од 14 до 18 година путују у Мостар сваки дан како би се школовали. У пракси, ученици плаћају превоз до Стоца и остале трошкове везане за пут, као што је нпр. ужина. Ови издаци су огроман терет за повратничке породице које немају сталан извор прихода.

Захтијевамо да се основна и средња школа устроје у складу са европским образовним стандардима. У основи, то значи да ученици свих националности заједно похађају наставу, да су родитељи свих националности укључени у родитељске одборе, кориштење плана и програма прихватљивог свима, мултиетнички наставни кадар и мултиетнички карактер школске управе. Захтијевамо отклањање свих националистичких и шовинистичких садржаја из школе, те поштивање и заштиту људских права свих ђака. Захтијевамо отварање средње школе за све ученике без дискриминације иједног ученика. То значи да би горе наведене мјере такођер требале бити имплементиране на средњошколској разини.

3. Здравство

Дом здравља „Јан Витлачил“ (тренутно преименован у „Дом Здравља Столац“) и Ортопедско-трауматолошка болница за физикалну терапију у Стоцу су такођер подвргнуле бошњачко становништво апартхејдном односу. Бошњаци своје потребе за здравственом његом упражњавају у Мостару, пошто двије споменуте институције у Стоцу не прихватају бошњачке полице здравственог осигурања. На згради и унутар самог Дома здравља истакнуто је увредљиво, шовинистичко знамење. Иако би требао бити јавна грађанска установа, унутар Дома здравља, у ходницима и др. просторијама, налазе се и кршћанска вјерска обиљежја.

Повратници су 1996, покренули малу амбуланту за хитне случајеве за Бошњаке, у приватној кући, која у случају нужде може пружити само основне услуге и евентуално помоћи обољелим да стигну до мостарске болнице. Ова установа упошљава три лијечника, 15 медицинских сестара и 4 возача. Установа опслужује локално бошњачко становништво само најосновнијим медицинским услугама, укључујући кућне посјете старијем становништву по потреби. Финанцира се преко кантоналног Министарства здравства. Када установа није отворена или када лијечник није на располагању, особе са медицинским потребама морају или изнаћи средства како би платили здравствене услуге у столачком Дому Здравља или изнаћи начин да се превезу до болнице у Мостару.

Ортопедско-трауматолошка болница је затворена, те је такођер предмет под стегом де факто апартхејда.

Захтијевамо да сустав здравствене његе буде реорганизиран како би омогућио остваривање основног права на здравствену његу свих грађана, без обзира на њихову националност. То значи да би столачки Дом Здравља требао упошљавати мултиетнички кадар на свим нивоима – управа, стручно и помоћно особље, по основу једнаких права за све грађане.

Захтијевамо да проблем подијељеног сустава здравственог осигурања буде ријешен, пошто је ово проузрочило и поновно успоставило образац апартхејда у опћини Столац.

4. Социјално осигурање (Пензије, инвалиди, старци, дјеца)

Сви облици социјалног осигурања и заштите, као што су пензије за подржавање старих и нејаких, су устројени као дио апартхејдног сустава. То значи да су Бошњаци искључени из свих опћинских социјалних програма и увезани са институцијама које не дјелују у опћини. Међу повратницима постоји велики број оних који су пензионисани (отприлике 600). Као посљедица одвојеног пензионог сустава они немају достојан приступ пензијама. Примају своје пензије путем мостарског пензионог сустава, који није у могућности да доставља пошиљке путем столачке Поште. Ако пензионер није у могућности отићи у Мостар по пензију, из Мостара му се може послати пензија само препорученом поштом.

У прилог томе, у свим установама социјалног осигурања онемогућено је учешће бошњачког кадра и руководства.

Захтјевамо да сустав социјалног осигурања буде устројен неовисан о било којем виду де факто дискриминације.

5. Банкарство

Столац има двије банке, и ове двије финансијско-кредитне установе такођер дјелују у сврху неоспорног подржавања де факто апартхејда. Бошњаци су искључени из процеса расподјеле власништва и управљања овим банкама.

Захтијевамо да Бошњаци буду равноправно укључени у банкарски сустав (управа и особље) и у кориштење банковних услуга, укључујући учинковите кредитне услуге за повратнике као и несметан трансфер новца.

6. Вјерске слободе

Сви основни садржаји вјерског живота (џамије, посједи у власништву Исламске заједнице, вјерске школе, гробља) су уништени или им је онемогућен приступ у сврху заштите, обнове и употребе. На овај начин бошњачком становништву се оспорава право на слободу вјерског изражавања. Иако је одговорна за њихово рушење, опћина нити једним чином није допринијела обнови Чаршијске и Узиновићке џамије, објеката код којих је процес обнове у завршној фази. Поред чињенице да је обновљена у потпуности без учешћа опћинских структура власти, Чаршијска џамија, национални споменик БиХ, још увијек нема нити могућност равноправног кориштења и опскрбе електричном енергијом.

Захтијевамо да одговорна опћинска и државна тијела подузму мјере како би се осигурало право на слободу вјерског живота у Стоцу, а нарочито:

 • Обнова преосталих порушених те заштита и одржавање вјерских објеката
 • подршка вјерском организовању и праву на вјерске слободе на наведеном подручју
 • обнова и заштита свих објеката у власништву вјерских заједница (џамије, дућани, станови, школе, земљиште, гробља, итд.)

Сви бошњачки повратници живе у крајњој оскудици. Они не могу обновити своје културно и вјерско насљеђе. Из ових разлога захтијевамо да опћина Столац обезбједи подршку нашој накани обнове уништених културних и вјерских садржаја, као једног од предуслова за одржив повратак. Ово би требало почети одмах са сљедећим корацима:

 1. Издати дозволу да се обнове преостале срушене џамије и обезбједи једнократну финанцијску подршку.
 2. Заштитити и оградити све културне и вјерске локалитете проглашене националним споменицима у складу са Анексом 8 Оквирног дејтонског споразума за мир у БиХ. Под тим се подразумјевају џамије (Подградска, Чаршијска, Ћупријска, Узиновићка) и други споменици (Тепа, Хамам, Бехменлук, Шарића кућа и Ада).
 3. Обновити стари Мектеб (вјерску школу) и ставити га на располагање вјерској заједници.

Свако пасивно одношење према продуљењу кршења наших вјерских права и слобода сматрамо равномјерним активном учешћу.

7. Власничка права

Сви видови употребе јавног власништва су сада подложни де факто апартхејду. Промјене у власништву и руковођење истим, су довели до потпуне искључености учешћа Бошњака у тим процесима. Због овог сматрамо незаконитим и неважећим све промјене у власништву које искључују право бошњачког становништва на приватно власништво, рад, и на учешће у процесима одлучивања који се односе на расподјелу посједа у друштвеном власништву у опћини Столац. Опћина Столац није учествовала у обнови порушених повратничких домаћинстава иако је директно одговора за њихово рушење.

Чак и ако су након II свјетског рата различити облици национализације и експропријације у опћини у коначници претворили власништво бошњачког становништва у јавна добра (већина којих је употребљена за изградњу објеката од привредног значаја), Бошњаци су тренутно у потпуности искључени из послијератне прерасподјеле добара и земље корисницима, као што су подједнако искључени и из процеса приватизације у Стоцу.

Због тога ми сматрамо да сви облици расподјеле пословних простора, привредних објеката и посједа узрокују најочитије кршење наших права као посљедице протузаконитог присвајања које се проводи у склопу апартхејдног односа и дјеловања. Понудит ћемо само неке од многобројних примјера како би појаснили ово стајалиште:

 1. Ловачки дом је изградило ловачко друштво прије рата који је сада у потпуности у приватном посједу.
 2. Робну кућу су на приватном земљишту изградиле фирме у друштвеном власништву, те су у склопу ових активности присвојили неколико кућа и приватних радњи. Тренутно је заузета, њена намјена, начин на који је приватизирана, тренутни власници и друге особе које је користе, у потпуности су непознати грађанима Стоца и широј јавности.
 3. Стари столачки харем, на којем је 1949. године изграђен силос, умјесто да буде враћен свом изворном и једином власнику, Меџлису Исламске заједнице у Стоцу, бесправно је приватизиран. Свако настојање да се стари харем са силосом „приватизира“ и одузме од Меџлиса ИЗ у Стоцу, сматрамо угрожавањем наших темељних људских права, јер је то отимање од нас гробова наших дједова и прадједова.
 4. Столачки архитектонско-урбанистички драгуљ „Купаље“ (Јавно љетно купалиште), који сачињавају два спојена базена и низ попратних објеката, подигнутих почетком 20. стољећа, умјесто да буде подвргнут детаљном третману обнове и заштите како би могао служити својој изворној намјени задовољавања културних и спортских потреба столачког становништва, тренутно је протуправно узурпиран и подложан сталном пропадању због небриге тренутног корисника.
 5. Унаточ настојањима и жељама грађана Стоца да као један од носиоца економског опоравка опћине поновно буде успостављен, бивши столачки Васпитно-поправни дом за малољетна лица и даље је незаконито распарчан и користи приватним сврхама неколицине лица која су га узурпирала. Међу њима је и столачки ратни начелник Опћине, др. Анђелко Марковић, за чијег су службовања почињени злочини против становника и града Стоца, детаљно описани у оптужници коју је против Јадранка Прлића и групе, твораца и извршиоца злочиначког пројект Хрватске републике Херцег-Босне, подигао Међународни суд за ратне злочине почињене на простору бивше Југославије. Г. Марковић је у потпуности узурпирао некадашњи парк у оквиру споменутог објекта, те је ту изградио луксузну кућу, притом срушивши и скоро стољеће стару фонтану која је красила парк. У свим овим случајевима, као и у многим другим, ово се проводи у склопу проведбе и одржања стања де факто апартхејда.

Захтијевамо да се проведе хитна и привремена мјера прерасподјеле свих пословних и др. јавних простора у опћини Столац у складу са нашим правима. Вјерујемо да је ове мјере могуће провести са пола расположивих привредних и пословних објеката у опћини Столац. Они морају бити изузети како би се уступили повратницима јер је тренутно стање препрека њиховом повратку у опћину.

Притом захтјевамо да се у свим опћинским службама (катастар, књиге власништва, земљишне књиге, службени регистри) упосле Бошњаци и Срби као градски службеници и руководитељи како би се избјегле будуће незаконите трансакције и кривотворење података.

8. Судство

У столачком опћинском Суду за прекршаје није запослен нити један столачки Бошњак или Србин. Овај суд, на челу са суткињом Славицом Папац, у потпуности је своје дјеловање подредио одржању стања де факто апартхејда, потчињавању и понижавању нехрватског становништва у опћини Столац. Суд је дуго био смјештен буквално врата до врата са просторијама столачког ХДЗ-а и ХСП-а, у некадашњој Ортопедско-трауматолошкој болници, у којој су тијеком рата почињена бројна звјерства над столачким Бошњацима. Иако је на подручју опћине, током и послије рата, срушено 2107 бошњачких кућа а забиљежено је преко 350 напада на имовину Бошњака, нити један до сада изабрани опћински правобранилац није затражио покретање истражних радњи нити је столачка полиција самостално проводила икакве истраге о овим дешавањима. Суткиња Папац је свој рад у потпуности посветила стварању криминалне прошлости код што већег броја првенствено бошњачке младежи. Изрицањем највиших могућих казни и код најбезазленијих саобраћаних преступа, свјесно и намјерно се продубљава ионако тешко материјално стање у којем живи повратничко становништво. Поред тога забиљежени су бројни случајеви у којим је суткиња Папац свјесно доносила протузаконите одлуке у сврху одржања стања апартхејда, као што је био случај приликом скидања нелегалних парадржавних застава Херцег-Босне када су кажњени проводиоци закона а не прекршиоци, тј. постављачи споменутих застава. У два друга случаја када је бошњачким повратницима пријећено оружјем, а у једном случају чак и пуцано на малољетника, починиоци Хрвати (у оба случаја са богатом криминалном прошлошћу, а у једном је починиоц у тренутку извршења дјела био на одслужењу увјетне казне) би добили благе казне које не одговарају тежини почињеног дјела, а истовјетне казне би биле изречене и Бошњацима чији су животи били угрожени. На овај начин се не доприноси успостави владавине права, него се изједначава жртва и починилац криминалног дјела, те се индиректно охрабрује и потиче на понижавање и угрожавање повратника. Оваквих и овом сличних документованих случајева има много.

Захтијевамо да се у столачком опћинском Суду за прекршаје запосли стручан и непристрасан кадар из редова бошњачког и хрватског народа по основу једнакости и паритета, те да се сви забиљежени случајеви терористичких напада на Бошњаке и њихову имовину ријеше брзо и ефикасно у складу са законом.

9. Преправљање хисторијског сјећања

Након уништења кључних грађевина (џамија, школе, хан, итд.) нова имена која нису у вези са повијешћу и културом овог хисторијског града су насилно дата улицама и осталим знаменитостима. Напротив, ова нова имена служе за спроведбу хрватског националистичког програма те искључују и нијекају хисторијско сјећање и будућност Бошњака и Срба у Стоцу. Хисторијска имена не садрже увредљиви садржај према иједној скупини грађана, док су тренутно наметнута увредљива, провокативна и без икакве су повезаности са хисторијом и културом града.

Нудимо неколико примјера:

Наново наметнута имена Хисторијски називи
1. Руђера Бошковића Нова цеста
2. Хрватских бранитеља Ада
3. Кнеза Домагоја Узиновићи
4. Далматинска Заград
5. Бановинска Ћуприја
6. Силвија Страхимира Крањчевића Поплашићи/Тодоровићи
7. Стјепана Радића Лука
8. Анте Старчевића Чаршија
9. Кнеза Михаила Вишевића Догана и Крајшина
10. Влатка Мачека Пропа
11. Брдо Крижевац Вели-дедино брдо

До данашњег дана, столачке опћинске власти нису издвојиле нити пфенинга из опћинског буџета за обнову макар једног од многобројних културних споменика на подручју опћине, а који су девастирани или потпуно уништени. Напротив, на столачком Старом граду, који је заједно са само три друга локалитета на подручју цијеле државе проглашен националним спомеником БиХ највише категорије, мјесна Католичка црква у спрези са опћинским властима врши дуготрајно суставно нарушавање и мијењање изгледа овог локалитета у сврху преправљања хисторијског памћења грађана Стоца. Примјер за то је незаконито постављање великог крижа више Вели-дедине џамије у Тврђави на Старом граду и изградња више крижева уз пут према Вели-дединој џамији.

Опћинске власти су протузаконито финанцирале израду и постављање у дворишту Основне школе, на тлу старог муслиманског харема, бисте Ивана Мусића, освједоченог криминалца, кољача и педофила који је представљен као „хрватски војвода“ који је „Хрвате Стоца ослободио вишестољетног турског јарма“.

Опћина је такођер финанцирала издавање националистичких и шовинистичких текстова који служе за дестабилизацију стања у граду и подривају процесе реуспоставе повјерења међу грађанима Стоца.

Захтијевамо да ова произвољно наметнута имена улица, као и насилно постављени крижеви и друга обиљежја буду у најкраћем року уклоњени са свих јавних локација.

10. Демографски инжињеринг

Јасно су уочљиви сви нови стамбена насеља изграђена на подручју опћине Столац који су изграђени у потпуној несагласности са федералним законима. Они су дио пројекта стварања нове демографске слике у опћини Столац. Све куће су искључиво прављене за Хрвате и налазе се на земљишту у власништву државе. Извори финанцирања ове градње наводно су вукли поријекло из Републике Хрватске.

Захтијевамо да овај вид демографског инжињеринга, првобитно смишљен као додатна карика етничког чишћења, буде укинут. Прецизније, како би се избјегло апартхејдни учинак овог плана, половина изграђених стамбених јединица треба бити дата повратницима других националности. Нијемо прећи преко овог проблема значи активно подржати пројекат наметања и цементирања апартхејда на националној основи.

Закључне ставке

Сматрамо да поштивањем грађанских права и слобода мора бити успостављено без изнимки на подручју читаве опћине Столац. Про мемориа апелира на успоставу, заштиту и развијање људских права и слобода за све грађане Стоца и других дијелова БиХ. Све што смо навели у сврху успоставе и заштите права бошњачког становништва је у исто вријеме захтјев за успоставом истих права за грађане српске и хрватске националности, као и за све људе у држави.

Тренутно стање је неприхватљиво, и сваког ко остане пасиван и ко се оглуши на ове наше оправдане захтјеве сматрамо активним учесником и доприносиоцем кршењу основних права зајамчених постојећим законима и усвојених међународним повељама о људским правима и слободама.

Амер Медар, Предсједник столачке подружнице Удружења за обнову грађанског повјерења у опћини Столац

Нерин Диздар, Предсједник Столачког форума младих

Претходна · Садржај · Наредна

Задња страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Задња измјена: 2005-11-06

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Часопис Мост · Мостар · Босна и Херцеговина
Design by © 1998-2008 Харис Туцаковић · Шведска