Мост - Индекс
Мост - Претплата
Јосип Ушај: Figurae naturalis, 2002. [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Број 173 (84 - нова серија)

Година XXIX април/травањ 2004.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Претходна · Садржај · Наредна

Мерима Ђулић
Правописна норма у часопису „Мост“

Часопис „Мост“, као и многи други часописи данашњице, нема уједначену правописну норму. С обзиром да у овом часопису судјелују различити аутори, самим тим су и језик и правопис различити. Иако већину сарадника „Моста“ чине Бошњаци он не садржи много правилно написаних облика ријечи нити конструкција реченице, па су тако многе грешке видљиве у готово свим његовим чланцима. Као и већина часописа „Мост“ се углавном придржава фонетских правописних начела, али уз слабо поштивање домаћег језичког наслијеђа.

Златко Мелхер: Без наслова

Златко Мелхер: Без наслова

У језику бошњачких аутора „Моста“ присутан је доста велики број оријентализама док други аутори претежно употребљавају англизме и то у толикој мјери да су замјенили и неке наше изворне ријечи. И поред овакве правописне и стилске неуједначености ови аутори показују велики литерални таленат. То је видљиво по томе што су у овом часопису бројни литерални прилози од даровитих књижевника и интелектуалаца овога стољећа и оних који су много прије стварали као што су: Хамза Хумо, Алија Исаковић, Светозар Ћоровић, Асим Пецо и др. Можда је и ово једним дјелом утјецало на правописну норму, јер су присутни аутори из различитих временских периода, а наш правопис и језик кроз хисторију били су подвргнути различитим промјенама, тако да се овдје јављају и литерални радови преписани у свом изворном облику. На основу текстова у „Мосту“ могу се уочити карактеристичне правописне, али и језичке грешке.

 1. У часопису „Мост“ сарадници у својим прилозима нису сигурни у употреби појединих облика, па се често јављају у истом тексту два различита облика исте лексеме.
 2. Различитост у правописној норми посебно је видљива у неким старијим бројевима овога часописа, али се она временом и изласком нових бројева мијењала и поправљала.
 3. Писање зареза код модалних ријечи и уметнутих реченица у складу је с правописним одредбама и нису уочене никакве погрешке.
 4. Писање великог и малог слова углавном је према правописним одредбама, али се ипак јављају облици гдје се називи непостојећих (бивших) управни творевина пишу с оба велика слова нпр. Османско Царство (Османско царство), Римско Царство (Римско царство), Западно-Римско Царство (све великим и то с цртицом између западно и римско), Источно Бизантијско (Источно бизантијско)... Такођер, су присутни облици гдје су аутори појединих текстова неодлучни, па у истом тексту пишу именицу „муслиман“ и великим и малим словом, а осим тога неодлучни су и код именице „ислам“. Понекад се у реченицама спомињу неки од часописа гдје се за оба назива употребљава велико слово. Нпр. у броју нашег Часописа Мост / Часописа Гајрет. Значи овдје су великим словом написани и именица часопис и назив тога часописа.
 5. Правило о састављеном и растављеном писању ријечи посебно се поштује поготово негација уз глаголе. И ту нису примјећена никаква одступања.
 6. Чест је случај неодлучности писања неких ријечи у једном тексту, гдје се оне пишу на два начина као нпр. услов/увјет, хиљада/тисућа, позориште/казалиште, сат/час, зрак/ваздух...
 7. Правила ијекавског изговора су у свим годиштима „Моста“ досљедна правописним одредбама. Једино у неким текстовима гдје су сарадници из Београда и других српских градова користи се екавски изговор (свесни, свету, наслеђа...)
 8. У старијим бројевима „Моста“ јавља се група „шт“ посебно код ријечи општина, општи, уопште и ту није извршено јотовање док у новијим бројевима овај облик „шт“ је јотован у „ћ“ тако да се свугдје употребљава опћина, опћи, уопће.
 9. Најчешћи проблем у Мосту јавља се када су у питању алтернације и то једначење сугласника по звучности и по мјесту творбе. Тако да имамо облике: ћеваби, ћевапџиница, претстављати, претсједати и др.
 10. Понекад се глаголи у футуру другом пишу као једна ријеч (мораће, радиће, остаће), али много је чешће одвојено писање ових облика.
 11. Сугласник „х“ јавља се готово свугдје гдје му је по етимологији мјесто иако има ријечи којима је потпуно избачен односно понекад и замјењен са сугласником „к“ или „в“. Па тако најчешће имамо ове облике: љеба, неувела, дувана, кава, сув, историјски, лако, кронике итд. А и овај облик, такођер, зависи од писаца појединих текстова тако да се код Бошњака сугласник „х“ досљедно примјењује, па они најчешће пишу: хисторичар, лахко, кахва, мехлем, мехко иако ово не значи да и неки од њих не праве одступања од правописних одредби босанског језика.
 12. У овом се часопису појављују понекад и неке домаће ријечи и изрази односно провинцијализми везани за одређено подручје, па тако имамо: (фали) нам доста тога, који ми је Маја (доњела), (посо) је добро ишао ...
 13. У „Мосту“ има много оријенталних ријечи и присутне су у великом броју текстова овога часописа, а то су: пенџер, чељад, звекир (тренутак), мухабет, ћуприја, шићарити, ахирет, зулум, кијамет, селамет ...
 14. Такођер је и честа појава ријечи из других страних језика поготово из енглеског, па је у неким текстовима присутан велики број англизама да су чак и замјенили и неке наше изворне ријечи, па се тако појављују облици: бејзмент (подрум), билдинг (зграда), банкротирала, мистер (госп.) Стива, Јес, Јес (потврдни облик), супервајзер.
 15. Честа је појава и употребе ријечи из нама ближих језика, а посебно из хрватског. Тако је у неколико текстова присутан велики број кроатизираних ријечи и израза, па је чест случај да имамо ове облике: знанствено, савјетовање, тијек, пук, сувремени, казалиште, сустав, сусјед, затим понекад се и енклитички облик глагола бити ставља између имена и презимена као нпр. Миро је Гавран убједљиво најприсутнији...
 16. Страна имена у „Мосту“ написана су у свом изворном облику: North, Field Work, New York, али има и одступања гдје су поједина имена написана онако како се изговарају као што су: Сантјаго, Чикаго, Џон, Лос Анђелес ...
 17. Код писања африкатских парова ч, ћ и џ, ђ има неколико грешака што можда и није толико чудно с обзиром да је часопис везан за мостарско подручје гдје су те грешке одлика мостарског говора. Па имамо ове облике: божичима, ћимбур. Ноч, веч, шта че, ћитао, меџутим ...
 18. Код писања титула нема никаквих одступања нити грешака. Свугдје се титула пише с цртицом ако се налази између имена и презимена као нпр. Мурат-бегом Тардићем, Бали-аге Љубунчића, Хасан-ага Љубунчић.
 19. У „Мосту“ има такођер, и страних ријечи које се тешко или никако не могу замјенити ријечима босанског језика, а то су: транзиција, пацификација, потенцијал, контекст, протагонист, редефиницији, фатализам и др.
 20. Код компарације придјева појављују се грешке у суперлативу гдје се „нај“ пише с цртицом као нпр. нај-амбицијознији, нај-страшнији, нај-поштенији ...
 21. Писање удвојених сугласника односно гемината из оријенталних језика готово је у свим примјерима уједначено, па су најчешћи облици: Аллаху мој, Рабби, џеннет, Мухаммед ...
 22. Облици ко/тко, нико/нитко, свако/сватко на појединим страницама овог часописа се смјењују, али су ипак чешћи облици без „т“.
 23. Исто се тако на свим страницама часописа смјењују облици тељ/лац иако је чешћа употреба „лац“. Нпр. носилац, преводилац, слушатељ, читатељ ...
 24. Код глагола страног поријекла готово се увијек јавља облик -ирати нпр. пројектирати, организирати, санкцирати ...

Без обзира на ове правописне недосљедности и неуједначености часопис „Мост“ ипак одржава своју традицију и постаје актуелан не само на мостарском подручју него и шире. Поготово у послијератном периоду овај часопис постаје тражен, јер је успио својим текстовима и занимљивим прилозима повезати људе који су силом прилика отишли из свога града и на тај начин их обавјестили о свему оном што се данас издаје и пише. Различитост меду текстовима, неодлучност у писању појединих израза и остала правописна лутања овдје су видљива управо бог тога што је часопис излазио у времену када су његови сарадници још увијек били збуњени како према језику тако и према правопису. У сваком новом издању овога часописа може се примјетити да се те неправилности и неуједначености све више исправљају тако да је много теже наћи било какву правописну грешку у тим издањима. Осим тога на ове промјене утјецали су и сами сарадници који су писали своје текстове на оним језицима за које би се опредјелили. Такођер су у „Мосту“ присутни текстови које су написали људи без неког великог језичког или правописног знања, па су ту у пуно већем броју видљиве погрешке. И са свим овим правописним грешкама, које се готово смјењују на свим страницама часописа, мора се признати да он садржи много умјетнички вриједних прозних дјела и пјесама. Пратећи „Мост“ од првих својих издања, па све до ових новијих примјетно је да се правописна норма све више поправља и може се са сигурношћу рећи да ће „Мост“ у својим будућим издањима превазићи све неуједначености и недосљедности и кретати се само у оквирима правописних одредби босанског језика.

____________________

Литература
- Часопис „Мост“ број: 92/96, 125/00, 158/03.
- Сенахид Халиловић: Правопис босанског језика, Сарајево, Препород, 1996. г.

Претходна · Садржај · Наредна

Јосип Ушај: Пламено око, 2003. [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Задња измјена: 2004-06-28

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Часопис Мост · Мостар · Босна и Херцеговина
Design by © 1998-2008 Харис Туцаковић · Шведска