Мост - Индекс
Мост - Претплата
Јосип Ушај: Figurae naturalis, 2002. [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Број 173 (84 - нова серија)

Година XXIX април/травањ 2004.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Претходна · Садржај · Наредна

Др. Никола Ковач
Сликарство у Босни и Херцеговини 1945-1990.

Међу сапутницима у ликовном животу Босне и Херцеговине налазе се и иницијатори оснивања умјетничких група, ликовних удружења и установа. Умјетничке групе су се формирале више стицајем околности или на основу заједничких естетских афинитета, него по принципу припадности једној школи или вјерности одређеном програму. Начела која су формулисале неке групе била су одвећ уопштена и више окренута против праксе ограничавања стваралачких слобода него што су спецификовала одређену тенденцију или стил стварања. Приступање групи понекад је било мотивисано и практичним разлозима приликом приређивања заједничких изложби, организовања гостовања и сл. Формирање умјетничких група у Босни и Херцеговини има и своју традицију: прије другог свјетског рата постојали су струковно удружење „Цвијета Зузорић“ и умјетничка група „Круг“. Послије рата формиране су групе „Петнаесторица“, „Сарајево ’55“, „Простор-Облик“, „Звоно“ и друге, а у Мостару „Новембарска група“ и „Четворица“ у Бањој Луци.

Фехим-Феђа Авдић: Заточеница тишине, 1972.

Фехим-Феђа Авдић: Заточеница тишине, 1972.

Уз формирање умјетничких група треба споменути и организовање великих годишњих изложби, салона (Сарајево, Бања Лука, Тузла, Мостар), оснивање Удружења ликовних умјетника Босне и Херцеговине (УЛУБиХ) у Сарајеву и његових подружница у Бањој Луци, Тузли, Мостару, Зеници, затим отварање Умјетничке галерије у Сарајеву и салона са сталним поставкама у другим градовима. Умјетничка галерија у Сарајеву покренула је и реализовала значајан истраживачки пројекат хронолошког прегледа ликовног стварања под насловом Умјетност Босне и Херцеговине 1894-1984, I-IV. Овај пројекат и данас служи као увод и оријентир за даље проучавање наше ликовне прошлости, њене периодизације и дефинисања њених главних тематско-стилских токова. На изради овог пројекта били су ангажовани најпозванији и најстручнији босанскохерцеговачки историчари и критичари умјетности: Азра Бегић, Ибрахим Крзовић, Милош Радић, Нермина Зилџо, Данка Дамјановић. Отварање простора Колегијум артистикума (: Collegium artisticum) и других изложбених простора у Сарајеву знатно је допринијело презентирању и размјени ликовних дјела са подручја читаве бивше Југославије. Подаци о сликарима, графичарима и вајарима у Босни и Херцеговини први пут су систематски представљени јавности у Енциклопедији ликовних умјетности (1959-1966) и Ликовној енциклопедији Југославије (1987). Године 1972. основана је Академија ликовних умјетности у Сарајеву, која у свом наставном саставу окупља најистакнутије ликовне ствараоце и теоретичаре великог угледа и великог стваралачког потенцијала.

Јануар, 1993.

Епилог

У посљедњих десетак година, тј. након настанка ове књиге, многи сликари који су тек били на почетку свог стваралачког пута, доспјели су до пуне умјетничке и животне зрелости, остваривши дјела изразите снаге и препознатљиве персоналности. То се нарочито односи на сликаре Нових тенденција, тренутно у четвртој деценији живота. Њихов убрзан и скоковит развој, промјене тематике и технике подстакнути су трагичним догађајима у којима се питање стила сводило на питање опстанка. Зато на њиховим платнима уочавамо трагове времена које се својом трагиком наметало више као егзистенцијални избор него као естетско опредјељење. Актуелност и ангажман били су израз отпора насиљу и злу више него императив развоја њихових ликовних идеја.

Животни биланс Прве послијератне генерације је судбински дефинисан: нико од сликара те генерације више није међу живима. Њихово дјело је довршена и неизмјенљива грађевина, пресељена у наше културно насљеђе као споменик једног времена и извор нашег историјског памћења.

Средња генерација (која такође није остала без трагичних губитака смрћу М. Микулића, И. Љубовића, Б. Мисирлића, Љ. Перчинлића) и Млада генерација најнепосредније су биле погођене годинама рата: неки сликари су, истина, напустили Сарајево, а највећи број је своју судбину везао са искушењима историје и удесом својих суграђана. Њихов сликарски развој кретао се линијом већ утврђене и потврђене ликовне поетике, без већих стилских или тематских осцилација. Њихово дјело представља аутентични тренутак савременог сликарства у Босни и Херцеговини и обухватан пресјек стања ликовних идеја данас и овдје. Међународни углед који уживају сликари ове двије генерације потврђује високу мјеру естетских вриједности којима се босанскохерцеговачко сликарство представља на међународној културној сцени. Зато су и наше анализе, посвећене овим сликарима, најопсежније и најподробније, будући да њихово дјело најпотпуније обиљежава ликовну климу савремености, као и довршен израз ликовних домета босанскохерцеговачке умјетности.

Јануар 2003.

Фрагменти из књиге: „Сликарство у Босни и Херцеговини 1945-1990.“

Претходна · Садржај · Наредна

Јосип Ушај: Пламено око, 2003. [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Задња измјена: 2004-06-28

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Часопис Мост · Мостар · Босна и Херцеговина
Design by © 1998-2008 Харис Туцаковић · Шведска