Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 165 (76 - nova serija)

Godina XXVIII avgust/kolovoz 2003.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Dr. Zorica Turjačanin
MISTERIJE BIĆA I UNIVERZUMA
(Živko Janjić: "Nedovršeni hram", Zadužbina "Petar Kočić"
Banja Luka - Beograd, 2003.)


Susret sa prvim knjigama Živka Janjića (”Sedam Vlašića”, ”Zemlja Hercegova” i ”Crna udovica”) donosio je čitaocu toliko obilje iznenađenja da mu se od svega vrtjelo u glavi, a tle izmicalo ispod nogu. Jer, pisac je u svoja djela unio neizmjerno bogatstvo tematskog materijala, šarenilo scena i likova, metež događaja i doživljaja, enigmu vremena i prostora, stvarnog i izmaštanog, logičnog i nonsensnog, konkretnog i ezoteričnog, umnog i zaumnog da nas je to podsjećalo na denjkove svih mogućih stvari, natrpanih na brzinu, bez reda i izbora, prije neke vrtoglave bježanije. U Janjićevim romanima upravo se i dešava posljednji čin čovjekove zemaljske drame prije kosmičke eksplozije koja će posljednje stanovnike plave planete, piščeve brđane, katapultirati u galaksiju Crnog sunca.

U spremištima svijesti i sjećanja našli su se istorijski događaji i epsko pamćenje piščevih gorštaka, učeni diskursi o filozofiji i umjetnosti i prazna slama seoskih naklapanja, satirični zasjeci i srebrenasta muzika mjesečevih sonata, alhemijske formule i kulinarski recepti, drevna bajanja i naučnofantastični prodori u okean kosmičke inteligencije, priče o reinkarnaciji i špijunske afere, genetski inžinjering i upute za pravljenje sira, svemirska putovanja i terorističke akcije, zodijačko bratstvo ljudi-zvijezda i fantomski brodovi neupokojenih mrtvaca, plemenske legende i prijesni vicevi itd. itd. - sve to upakovano u mrežu kosmičkog, mitskog, istorijskog, legendarnog, fizičkog i biografskog vremena, obilato začinjeno humorom i fantastikom, energijama superiornog uma kome ništa nije ni strano ni nepoznato. Janjićev tekst iskri u svim dimenzijama, dinamičan i turbulentan, iznenađujući u svojoj duhovnoj rasipnosti i asocijativnoj nepredvidljivosti. (Sličnu tehnologiju pravljenja romana ”od svega što nije on sam” u savremenoj srpskoj književnosti koristi, koliko je nama poznato, još samo Slobodan Janković, s tim što je magnetna rezonancija ovog drugog više usmjerena prema humoreski i aforizmu.)

U ”Nedovršenom hramu” pišući o čitanju Janjić kaže da pismen čovjek čita s lijeva na desno, mudar okomito, a budala dijagonalno. Ipak, pisac nije predvidio i najproduktivniji način čitanja svojih stranica koje se odupiru našem iskustvu ”listanja” teksta. Janjićeve romane valja čitati vrtložno, iz njihovog središta, iz magnetskog jezgra koje svojom gravitacijom drži u nerazdjeljivoj povezanosti anorgansku i organsku prirodu, supstancu pozitivnog i negativnog naelektrisanja, fizičko i spiritualno, iskustveno i transcedentalno.

Nedžad Pašalić Paša: Pejsaž 96, akvarel-akrilik
Nedžad Pašalić Paša: Pejsaž 96, akvarel-akrilik

I dok su prethodni romani usisavali u sebe heterogene čestice života, ”Nedovršeni hram” je sav fokusiran na jedan problem - univerzalnu metaforu umjetnosti koja razmiče granice ”čovjekove zadate konačnosti”, pruža, makar u trenucima stvaralačke egzaltacije, iluziju ostvarenja izgubljene kosmičke cjelovitosti. Objedinjujući u sebi vidovitost i preciznost neimara, vizuelnu imaginaciju slikara, ritmičko-zvučni ”integral” kompozitora sa umijećem pripovijedanja Janjić je, naime, arhitekta, slikar, muzički umjetnik i pisac) on stvaralački ”reper” doživljava u punoći sinkretičkog iskaza, u skali fantazijskog i magičnog kako su svijet ”vidjeli” i ”čuli” Borhes ili Betoven. Njegov svijet je svijet odraza, snova, stanja na granici svijesti i ne-svijesti, iracionalne prisutnosti kopna u zrcalu mora i neba. Ne u Veneciji, ali u Herceg Novom, ”gradu voda i odraza”, Janjiću se nametala čarovitost ogledala koje je, kako je jednom zapisao Moris Merlo-Ponti, ”sprava univerzalne magije koja stvari mijenja u prizore, prizore u stvari, mene u drugog i drugog u mene.”

Za graditelja ”Hrama” ogledalo nije ostvarena mogućnost odslikavanja postojećeg nego mogućnost transsupstancije. Ono ne zaustavlja pokret i ne dijeli prostor nego udvaja (umnogostručava) stvari i pruža spoznaju dvojstva. Jer, ogledalo, sa ove i one strane, ne reflektuje samo spoljašnjost svijeta, čovjeka i njegovo fizičko okruženje, nego objedinjuje vanjsko i unutarnje, istovjetno i suprotno. Kao u ”Snježani” ogledalo govori čovjeku razumljivim jezikom, jer se ljudsko biće najbolje može spoznati u ”ogledalu drugog čovjeka”.

U Janjićevom romanu susrećemo čitav sistem različito postavljenih ogledala koji lome svjetlosne snopove, razlažu boje i oblike ostvarujući čudesan panoptikum svijeta izvan skučenih granica materijalnosti.

Ogledalo se, najprije, susreće kao kompozicioni ključ romaneskne brave. Djelo se, naime, sastoji iz dva dijela: ženske i muške priče (loze) koje teku svojim ritmovima da bi se, voljom sudbine, ukrstile u trenutku koji se zove ljubav, neizbježnost ili kob. Ali, očito je da simetrija nije (niti može biti) potpuna. Ogledalo je malo pomjereno ili redosljed zbivanja nosi u sebi suštinsku nepodudarnost. Ženska loza broji osam, a muška sedam članova. Žena se, dakle, prva pojavila. Prvo majka je, kao i sav život, izašla iz tople kolijevke pradavnih mora. Ta mitska rodonačelnica ljudskog roda ”bila je sama sebi predak”. Ona je imala čudesnu moć stvaranja života. Njena kćer došla je na svijet partenogenezom. ”Pojavila se niotkuda” u slici zasićenoj ženskim znamenjima: u pljusku vode iz bunara koja simbolizira amnionsku tečnost uterusa i u sjaju mjeseca koji obilježava kalendar ženske plodnosti.

Interesantno je da se pojava žene, u Janjićevoj viziji, žene ljubavnice, roditeljice, čarobnice i inspiracije, gotovo uvijek povezuje sa fluidnim tkanjem vode, morem, rijekom, bunarom, tekućim ogledalom koje ona sobom oličava. U njenom biću, u zagonetnim zrcalima očiju (”Oči vodene. Boju im mijenja od plave do lilaste.”) muškarac otkriva svoj odraz, svoju nedokučivu suštinu. Žena uči muškarca radostima života, ali podstiče i njegov stvaralački eros prema višim nivoima egzistencije.

U biološkom i duhovnom smislu žena je superiorna u odnosu na svoju ”jaču” polovinu. Ona je mudrac, astrolog, prorok, slikar, graditelj, glumac, muškarac je lovac, ratnik, stočar, trgovac. ”Ženska tajna nije u materiji nego u energiji.” Muška ”materijalnost” povezana je sa genima koje pripadnici ove loze nasljeđuju od svojih animalnih predaka: lisice, ovce, možda sijedog vuka, sa odsustvom spoznaje o protočnosti vremena koje ih, kao i životinje, uljuljkuje, do posljednjeg trenutka, iluzijom besmrtnosti. Sud, međutim, dozvoljava iznimke pogotovu kad se radi o talentovanim pojedincima koji, poput živih antena, primaju upute iz nadcivilizacijskog svijeta, približavaju se astralnoj tajni umjetničkog stvaranja koje je obilježeno atributima božanskog.

Svijet u kojem čovjek živi je razdijeljen i nesavršen. Njegovi pokidani dijelovi, suprotne energije traže put sjedinjenja u harmoniju i cjelovitost. Janjić sagledava bipolarnost u strukturi atoma i kosmosa. Ona je oličena ne samo u temeljnim principima kineske filozofije (jin i jang), u biološkoj i mentalnoj posebnosti muškog i ženskog principa nego je utisnuta u sve oblike organskog i anorganskog svijeta. Janjić razlikuje muške i ženske riječi, mušku i žensku istinu, muško i žensko vrijeme obilježeno stvaranjem i nasiljem, muške i ženske boje i melodije (”Melodije u molskim harmonijama smatrane su ženskim, a durskim muškim”), pa čak razabire muško i žensko kamenje. Njegov gradilac hrama je ”znao koji je kamen muški, a koji ženski i po tome im je dijelio uloge.”

Spajanjem suprotnosti ostvaruje se cjelovitost, punoća, harmonija. Izraz ostvarene potpunosti su ljubav, ljepota, umjetnost. Ljubav i ljepota su emanacija duše, prosjev, bljesak, zanos u kojem čovjek osjeća snagu u svakom atomu svoje ljudske supstance.

Ljepota ga uzdiže iznad trivijalnog, iznad svih ograničenja, podiže blistave mostove iznad ništavila i praznine, stvara iluziju nadstvarne egzistencije u čijim intenzitetima i sama smrt postaje ne čin skončanja nego sublimacije. I dok jedan drugi pjesnik orošenog čela, u pijanstvu čula zanosno klikće smrti (”Umrijeću noćas od ljepote”), Janjićev junak, nešto smirenije, ali potpuno uvjereno tvrdi da i smrt može biti ”laka u lijepom trenutku”. Ali, bez obzira koliko ushićuje, ljepota je nesigurna jer je varljiva, kratkotrajna, nepouzdana jer trajanju otima i ono malo sigurnosti kojom običan smrtnik želi da omeđi svoj skučeni životni posjed. Sigurna je samo ružnoća, ona je vjerna i neizbježna, dio je grunta koje je sudbina ostavila u nasljeđe svakom pojedincu.

Čovjek posebne duhovne grade, erudita i umjetnik, obdaren onim rijetkim darom bez kojeg si u ”arhitekturi samo jedan zidar, a u slikarstvu soboslikar”, Janjić je mit o čovjekovoj uzaludnosti želio da zamijeni mitom o njegovoj ostvarenosti, vječnom približavanju nedostižnom estetskom idealu otjelovljenom u nedovršenom hramu kojim se stvaralac, kao neimar kule babilonske, ”iz praha diže u nebo”. I dok Sizifov kamen povlači za sobom i gubitnika koji ga uzaludno pokušava pomjeriti makar za stopu prema ljudskijim visinama, u gradnji Janjićevog hrama sudjeluju generacije koje on, čak i kad se ruši pod silinom tektonskih ili istorijskih udara, ljudskih zabluda ili pogrešnih proračuna, ispunjava i oplemenjava samom idejom svog postojanja.

Vizija hrama odslikava se u biću svojih graditelja. Muškarci u njega unose svoja čula (”čulnu intuiciju”), pamet i znanje, a žena senzibilnost, imaginaciju, maštovitost, kreativni impuls koji vodi ruku slikara mimo njegove volje dajući umjetničkom činu dimenzije iracionalnog, magijskog. Pri tom, autor kao da dijeli razmišljanje jedne svoje junakinje da je, u stvaralačkom poslu, ”mašta jača od znanja” (”mašta može svašta”!!) i da je ”pamet posljedica mašte”.

Čulna percepcija Janjićevih graditelja obilježena je hipersenzibilnošću, ”proširenom funkcijom” osjetila koja primaju istovremeno najrazličitije podražaje, intenzivirajući i oneobičavajući doživljaj približavajući ga transu ili stanju budnih snova. Svojevremeno su francuski simbolisti, pod geslom de la musique avant toutes choses, samoglasnike shvatali kao zvučne korpuskule jezika u kojima je kondenzovana sva njegova izražajna energija. Samoglasnici su, po njima, posjedovali boju, a preko nje sugerisali zvuk muzičkog instrumenta i emotivnu ustreptalost doživljaja. Ulogu samoglasnika u Janjićevom vizuelnom jeziku ima boja. Ona se ne javlja samo kao koloristička supstanca koja ”saopštava” fizička svojstva pojmova (predmeta, pojava, bića) nego ima i simboličko, čak psihološko značenje. ”Boja se javlja”, zapisao bi Zoran Pavlović, ”kao znak, tumač ili supstrat jednog principa, jedne suštine.”

Njegovi junaci ”vide” i zatvorenih očiju: kožom, jagodicama, dodirom, dušom. Boje se nikad ne pojavljuju kao nijemost, bezglasje, boja se čuje, ona dopire u zvučnim talasima, kao muzika, instrumentalna dionica kosmičke simfonije. Zanesena plivačica doživljava vodu ”u tamo lilastoj boji prošaranoj tihom melodijom violončela”, ugoda vjetra i poj sirena konkretizovali su doživljaj ”u platinasto sivoj boji”, osvježenje dolazi u ”nekoliko pastelnih boja u vidu zvukova sa harfe”. Trgovac Jerotije erotsku pojavu pjevačice Dinke doživljava ”kao povišeni F-dur u spektru narandžastih boja.” ”Plavu zvijezdu iznad njihovih glava čuo je kao D-mol, ljubičasti oreol oko nje u A-septimu.”

Raspon doživljaja, njihovo bogatstvo i dinamizam dočaravaju se gustim prisustvom boja (”Žene vide šareno u četiri boje: crvenoj, zelenoj, plavoj i žutoj.”), zvučnom draperijom neba i oblaka, vječitom promjenom tonaliteta i ritma nebeske muzike (”... nebo je stvorilo tri osnovne boje u vidu akorda: žutu kao E-dur, plavu kao F-dur i crvenu kao G-septim. Kombinacijom osnovnih boja dobijali su se složeniji akordi”.)

Hladnoća, strah i skončanje uvijek se zgrušnjavaju u grumen tame, u crnost koja potire obojenu svjetlost svijeta. ”Sudbina se najlakše čita u crnoj boji”, zavijanje vučjeg čopora na uskoj prtini reže bubnjiće ”krešendo u disharmoniji označenoj crnom bojom”.

Ali, Janjićeva boja (”Boja je u nama,”) se ne ostvaruje kao vizuelno-akustički (melodijski) nego i kao taktilni (”baršunasta melodija”), olfaktorni (”opijala ga je neznanim mirisom u B-molu, sve mu se pričinjavalo u ružičastom”), pa čak i gustativni kvalitet (”Ženu i sina vidio je sluhom kao simfoniju, a osjećao ukusom urme”). Boja je ogledalo suštine stvari. Ona je - život, smrt je ”tišina bez boja”. Ona je mogućnost podizanja hrama. Ona je supstanca vizije, njeno unutarnje i vanjsko ogledalo. Slikarka Jevdokija stoji u žiži ogledala, na raskršću u kojem se, u treperenju boja ”susreću umjetnost, nauka, filozofija i magija”. Ona osjeća, čuje, vidi, sluti nepostojeći hram, ”slikom spasava svijet, zaustavlja vijekove, linijom ocrtava njegovo trajanje, a bojom spasava njegovu dušu.”
Ismet Hrvanović: Ispred akta
Ismet Hrvanović: Ispred akta

Žena, dakle, hramu daruje prozračnost, fluid, a muško preciznost i stamenost. Ona je slikar, on je graditelj, ona pozna boju, on preferira kamen, čudesni živi materijal koji ima svoj jezik, misao, dušu. Samo rijetkim izabranicima polazi za rukom da dopru do njegove duše, da dožive uzbuđenje istinskog spajanja (”Ko jedanput upozna kamen iznutra, biće nagrađen nenadmašnom ljepotom, a vrhunski užitak dolazi kada čitavo tijelo počne da treperi”), stvaralačkog orgazma u kojem kamen daruje klesaru svoju netaknutost (”vene na kamenu pucaju upravo na mjestima koje klesar želi”), a ”čovjek i kamen postaju jedno biće.”

Vrhunski ideal sklada upoređuje sa simfonijom. Simfoniju hrama ostvaruju generacije graditelja u svojoj čežnji za savršenstvom, simfoniju prirode stvara sam Bog.

Čitavo djelo vrtloži oko svijetla magije broja sedam, oličene u sedam tonova dijahronijske ljestvice i sedam boja duginog spektra subilmisanog u svjetlost.

Janjić u djelu razmišlja o smrti i besmrtnosti, sreći, duši, o vremenu, tajnama koje ispunjavaju vasionu i vijekove, posebno u bojama koje, kako misli Lisjen Ruso, ”prave most između fizike i metafizike, prirode i božanskog.” Njegov tekst je gust. U njemu se prožimaju zrela misao i onirički delirij, lirska bujičnost i filozofska suzdržanost, matematička preciznost i magijska neuhvatljivost. Čini se da je u ”Nedovršenom hramu” Janjić dao svoj stvaralački testament, napisao nadahnuti traktat o umjetnosti kakav se rijetko susreće.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Zlatko Melcher: Motiv sa stećka

Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2003 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2003 HarisTucakovic, Sweden