Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 165 (76 - nova serija)

Godina XXVIII avgust/kolovoz 2003.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Divna Gagro
DIDOVA TERACA

 


Prži, peče
U podnevnom jaru neba
Ka' buktinja uskuvalo
Samo cvrčci, toj vrelini
Sklada daju,
A vragolasta dica
Ni fjaka ji umirit ne more.

Na taraci dida moga
U vr sela, ispod umca,
Barca sve do barce
Stivana je,
Suve smokve, pokupile sunce
U opojnom vonju slada.

Unde smokve, pa bajami
Okorubani oraji,
Sve to sunce grije,
Vanka nigdi nikog
Upeklo je,
A mi dica
Dok nan dida nije
Uvatili zgodu, pa u njidra
Biž pod pristavu.

Užarena zemlja
Noge prže al' šta udi
Kad su njidra puna slada.

Did bi bidan reka
"Vražja dica jopet su me krela".
Al' smij na strogomu licu
Id bi sakrit tija
I lipota duše dida
Sve bi on nan oprostija
Jerbo mi smo samo dica.


Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Zlatko Melcher: Motiv sa stećka

Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2003 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2003 HarisTucakovic, Sweden