Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 152-153 (63-64 - nova serija)

Godina XXVII juli-avgust/srpanj-kolovoz 2002.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Novi poetski glasovi
Mirko S. Božić
POEMA O SEDAM LUDIH KRAVA

 


Bilo jednom sedam ludih krava
Sedam ludih a nijedna zdrava
i tako krenule one pred parlament
Da traže svoja prava.

Hoćemo pravo na ludost
(za vašu nikoga niste pitali)
Hoćemo pravo na živost
(kad ste vi na svoju već odavno zaboravili)
Hoćemo prava ova i ona
(vi ste gori nego sotona)
Hoćemo naša prava
Reče prva krava

Na ovo nastade dernjava prava
Bijesno zamuktaše
Druga, treća i četvrta krava
U ulicu uvukla se strava
Jer sedam ludih krava traži svoja prava
I nije ih briga što im kažu da su lude
To su ionako kategorije ljudske

Tužni ste vi stvorovi ljudi
Vi igrate se Boga
Vi ne bojite se nikoga
A sad vas je strah
Sedam ludih krava
Pretvorit će vas u prah

Peta, šesta i sedma krava
Grohotom se smiju
Baš smo lude, samo neka se kriju

Sedam ludih krava pred Parlamentom stoji
Predsjednik Vlade njih se jako boji
Kroz prozor krišom gleda i sitniš svoj broji
Iza dobro zaključanih vrata
Jedna krava viče:
"Bit će ovdje rata, predsjedniče iza dobro zaključanih vrata"

Ali predsjednik Vlade svoje metode ima
Odjeknuše ulice brojnim pucnjevima
Jedna, druga i treća krava padoše na zemlju
Kao zaklane

Na ulici ispred Parlamenta leže tjelesa zatrovana
I sve je gotovo
I sve je žalosno


Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Emir Dragulj: Crvena avlija

Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2002 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2002 HarisTucakovic, Sweden