Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 144 (55 - nova serija)

Godina XXVI novembar/studeni 2001.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

PODRŽAVAMO OBNOVU STOCA!


Građani Stoca počeli su 22. augusta 2001. godine čišćenje i zaštitu prostora čaršijske džamije u Stocu, koja je sagrađena 1519. godine, upisana u Registar zaštićenih spomenika 1952., a srušena 1993. godine. Ti radovi su priprema za ponovnu uspostavu tog starog spomenika. Radovi su u potpunosti zasnovani na zakonu, pravu, znanstvenim i stručnim dostignućima, i predstavljaju prvi primjer integriranja obnove graditeljskog naslijeđa u tokove revitaliziranja ratom razorenih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Organiziranost povratničke zajednice i odlučnost da započnu obnovu sustavno razaranog naslijeđa u njihovom gradu ponovnom uspostavom najstarijeg srušenog spomenika izazvala je brojne i različite reakcije - odobravanje, kolebanje i osporavanje. Na taj način aktivnost povratnika u Stolac pomaže jasnom definiranju stajališta svih u taj proces uključenih organizacija i pojedinaca prema uspostavi održivog mira, provedbi zakona, identificiranju zločina i kažnjavanju zločinaca.

U činu Stočana koji simbolizira vraćanje razaranog identiteta Bosne i Hercegovine i dostojanstva njenih građana, prepoznajemo jasnu civilizacijsku poruku najviše moralne vrijednosti. U tom činu prepoznajemo najčitljiviji način uspostave održivog mira - zasnovanog na pravu i pravdi, a ne na sili i ratom postignutom stanju.

Svaki oblik kolebanja, suprotstavljanja ili pasivnosti prema takvom civilizacijskom činu obnavljanja srušenih sadržaja bosanskohercegovačke kulture može biti smatran ohrabrivanjem destruktivnih pojedinaca, elita i ideologija i obeshrabrivanjem graditelja mira i povjerenja.

Uvjereni u značaj ponovne uspostave sustavno razaranih spomenika i cjelina u Bosni i Hercegovini za cjelovitost njene poslijeratne obnove i okvira održivog razvoja pozdravljamo početak obnove Čaršijske džamije u Stocu kao najavu sustavne obnove srušenog graditeljskog blaga u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Ponovna uspostava razorenog graditeljskog naslijeđa u Bosni i Hercegovini treba biti jedan od temeljnih ciljeva poslijeratne obnove Bosne i Hercegovine. Ona predstavlja neodvojivi dio procesa povratka prognanika u njihov zavičaj. Osiguranje uvjeta za rekonstrukciju uništenog graditeljskog naslijeđa, zato je nezaobilazna zadaća svih organa vlasti, svih međunarodnih organizacija uključenih u uspostavu i očuvanje mira u Bosni i Hercegovini i široj regiji.

Iako je za svaki kulturni sadržaj bosanskohercegovačke ukupnosti moguće reći da pripada nekom od parcijalnih identiteta ovog društva i ove države - jevrejskom, katoličkom, pravoslavnom i muslimanskom, ili hrvatskom, srpskom i bošnjačkom - oni su pojedinačno i skupno naslijeđe i blago svih njih zajedno. Zato, mi, potpisnici ove izjave, smatramo pravom i dužnošću svih bosanskohercegovačkih ljudi, njihovih udruženja, organizacija i svih drugih sadržaja državne organiziranosti da u obnovi i štićenju tog naslijeđa sudjeluju i zasebno i zajednički, te da onemogućuju svaki odnos prema tome koji produbljuje podjele i nepovjerenje.

U skladu s tim, mi, potpisnici ove izjave:

Potičemo snaženje svih djelovanja usmjerenih na obnovu graditeljskog naslijeđa,

Osuđujemo sve prepreke koje se postavljaju pred nositelje obnove,

Pružamo snažnu potporu vlasnicima srušenih spomenika i cjelina u njihovom nastojanju da obnove srušeno i

Zahtijevamo od svih razina i svih oblika vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i od Ureda Visokog predstavnika UN u Bosni i Hercegovini, da osiguraju sve pravne, administrativne, sigurnosne i finansijske uvjete za rekonstrukciju razorenog naslijeđa, u skladu sa odredbama Okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

 • Naim Hamdia Afgan (Lisbon, Portugal)

 • Oya Akgonenc (Ankara, Turska)

 • Nijaz Alispahić (Tuzla)

 • Alex Alvarez (Flagstaff, Arizona, USA)

 • Roman Arens (Roma, Italija)

 • Mile Babić (Sarajevo)

 • Smail Balić (Beč, Austrija)

 • Ivo Banac (New Haven, USA)

 • Sonja Biserko (Beograd)

 • Balša Brković (Podgorica)

 • David Campbell (Newcastle, UK)

 • Mehmed Dizdar (Stolac)

 • Maja Drnda (Barcelona, Spain)

 • Neven Duić (Zagreb)

 • Ljiljana Dufgran (Stockholm, Sweden)

 • Vojka Đikić (Sarajevo)

 • Lea Esterhuizen (London, UK)

 • Šaćir Filandra (Sarajevo)

 • Mirko Filipović (Sarajevo)

 • Ivan Glaser (Bielefeid)

 • Marko Gregorić (Zagreb)

 • Mehmedalija Hadžić (Sarajevo)

 • Amra Hadžimuhamedović (Sarajevo)

 • Andrew R. A. Haskins (London, UK)

 • Quintin Hoare (London, UK)

 • Carole Hodge (Glasgow, UK)

 • Irfan Horozović (Sarajevo)

 • Charles Ingrao (West Lafayette, Indiana, USA)

 • Francis R. Jones (Newcastle, UK)

 • Branko Kosić (Banja Luka)

 • Mirko Kovač (Rovinj)

 • Toni Liversage (Copenhagen, Denmark)

 • Ivan Lovrenović(Sarajevo)

 • Maja Lavrenović (Sarajevo)

 • Branka Magaš (London, UK)

 • Rusmir Mahmutćehajić (Sarajevo)

 • Dunja Malčić (Frankfurt, Germany)

 • Noel Malcolm (London, UK)

 • Luka Markešić (Sarajevo)

 • Christina Marti-Menzel (Barcelona, Španija)

 • Patrick Mc Carthy (St. Louis, MO, USA)

 • Senad Mehmedbašić (Sarajevo)

 • Kim Mehmeti (Skopje)

 • Krsto Mijanović (Trebinje)

 • Christian A. Nielsen (New York, USA)

 • Žarko Papić (Sarajevo)

 • Milan Popović (Podgorica)

 • Nenad Popović (Zagreb)

 • Olga Popović-Obradović (Beograd)

 • Andras Riedlmayer (Cambridge, USA)

 • Saba Risaluddin (Sarajevo)

 • Ranko Risojević (Banja Luka)

 • Abdulaziz Sachedina (Charlottesville, Virginia, USA)

 • Obrad Savić (Beograd)

 • Adam B. Seligman (Boston, USA)

 • Meagan Smith Hrle (Sarajevo)

 • Thomas Stokholm (Copenhagen, Den­mark)

 • Ivan Štraus (Sarajevo)

 • Arif Tanović (Sarajevo)

 • Nathalie Taudre (London, UK)

 • Nick Thorpe (Budapest, Hungary)

 • Natalija Tripalo (Zagreb)

 • Vojislav Vujanović (Sarajevo)

 • Srđan Vukadinović (Podgorica)

 • Helena Walasek (London, UK)

 • Ivo Žanić (Zagreb)


Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Krešimir Ledić: Diptih bez naziva

Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001 HarisTucakovic, Sweden