Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 140-141 (51-52 - nova serija)

Godina XXVI juli-avgust/srpanj-kolovoz 2001.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Mustafa Hadžajlić
MOSTARSKA ULICA
Na sjeveru Norveške


Delegacija Mostara, tačnije općina Mostar - Stari Grad i Mostar - Jugozapad, u vremenu od 9. - 17. juna 2001. godine, posjetila je Norvešku.
Na poziv Norveške vlade, odnosno komune Orkdal i kantona Sorrgtrontag, osam osoba, po četiri iz obje općine, tih dana su se upoznavali sa obrazovnim sistemom u Norveškoj i načinom organizovanja školstva.

U delegaciji su bili: ispred općine Mostar - Stari Grad: Mustafa Hadžajlić, načelnik Službe za društvene djelatnosti i privredu, g-đa Majda Vejzović, direktorica J.U. "Dječji vrtići", g-đa Fatima Zaimović, nastavnica u IV osnovnoj školi i gosp. Semir Humačkić, profesor matematike i informatike u Gimnaziji u Mostaru.

Delegaciju općine Mostar - Jugozapad sačinjavali su: profesor Željko Džeba, donačelnik za obrazovanje, kulturu i sport, g-đa Dražena Baranik ispred J.U. "Dječji vrtići", g-đica Nina Kordić, profesorica informatike u X osnovnoj školi i g-đa Ana Marija Ivanković, profesorica engleskog jezika u Gimnaziji.


Razgovor sa predstavnicima komune Orkdal

Razgovor sa predstavnicima komune Orkdal

Dobro prijateljstvo sa komunom Orkdal njeguje se već nekoliko godina što je rezultiralo nizom obostranih posjeta. Djeca IV osnovne škole kao i djeca iz grada Orkangera su se nekoliko puta susretala i u Norveškoj i u Mostaru, a konkretnu pomoć od te komune osjetili su IV osnovna škola, Javno preduzeće "Kontos" i Profesionalna vatrogasna jedinica.

Prilikom posjete Norveškoj, mostarsku delegaciju primili su najveći čelnici grada Orkangera i komune Orkdal, da bi kao vrhunac saradnje uslijedio dogovor oko svečanog otvaranja jedne ulice u gradu Orkangeru koja će nositi naziv Mostarska ulica - Mostargata. Svečani čin puštanja ulice u promet desio se 15. juna u 11 sati. Nekoliko dana ranije, u njihovim lokalnim medijima, objavljen je datum otvaranja. Preko Kluba iseljenika "Behar" u Trondheimu, u kojem su posebno aktivni predsjednik kluba Dragan Kazazić, inžinjer Suad Šarić, Stjepan Šulentić i njegova supruga Jasminka, braća Senad i Vernes Hasanagić, Hajro Jakirović, i mnogi drugi, obavještene su porodice iz Mostara i okoline koje su trenutno nastanjene u tom kantonu, da svojim prisustvom uveličaju sami čin otvaranja. Tom prilikom, pozvane su porodice braće Lizde, Repeša i drugih iz Stoca i okoline, da prisustvuju ovom činu.


U klubu iseljenika "Behar" u Trondheimu

U klubu iseljenika "Behar" u Trondheimu

Tog dana, okupio se veliki broj Hercegovaca sa porodicama kao i građana Orkangera da, bez obzira na kišovito vrijeme uveličaju otvaranje Mostarske ulice. Gradonačelnik komune Orkdal gosp. Gunnar Lysholm u svom obraćanju i svečanom govoru biranim riječima je izrazio svoju veliku nadu u opstanak Mostara kao jedinstvenog i cjelovitog grada, kao grada sa velikom tradicijom i kulturnom baštinom kojeg je on sa svojim saradnicirna posjećivao i ranijih godina i koji iz dana u dan prerasta u evropski grad.

Tom prilikom je naglasio: "Komuna Orkdal ima prijateljske gradove u četiri evropske zemlje. Već odavno ima prijateljske gradove u Švedskoj, Danskoj i Finskoj, a odnedavno i u dalekoj Bosni i Hercegovini na jugu Evrope." Kao znak prijateljstva, je otvaranje jedne ulice sa imenom Mostarska. Tačno u 11 sati, nakon zvuka fanfara, Mustafa Hadžajlić i Željko Džeba, simbolično su pustili u promet Mostarsku ulicu. Ispred Kluba "Behar", prigodnim govorom obratio se inž. Suad Šarić iz čijeg govora izdvajam: "Uobičajeno je da čovjek u životu doživi jedanput prvu ljubav. Ali mi koji dolazimo iz Mostara, to doživljavamo dva puta. Prvi put kada govorirno o ljubavi između muškarca i žene, a drugi put kada govorimo o Mostaru. I to je za svagda i uvijek. Danas smo presrećni da ovaj prijatni grad nađe jednu "malu veliku" ulicu sa imenom Mostar, i mnogo Vam hvala na tome".


Delegacija Mostara sa prognanicima u Norveškoj

Delegacija Mostara sa prognanicima u Norveškoj
Nakon svečanog ručka sa čelnicima komune i našim iseljenicima, koji je upriličen u Hotelu Bardshaug Herrregard, svi zajedno snao posjetili Klub "Behar" u Trondheimu i tom prilikom su članovima mostarske delegacije uručeni prigodni pokloni kao znak sjećanja na dane posjete Norveškoj. Delegacija komune Orkdal u kojoj će biti i najveći privrednici regije, krajem septembra posjetiće Mostar.

Ovom prilikom posebno se zahvaljujemo Jasminki Šulentić kao i sestrama Ćamili i Suadi Lizde, koje su bile domaćice tokom cijelog našeg boravka.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Dragan Kunić: Selo, ulje na platnu, 1996.

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001 HarisTucakovic, Sweden
oo