Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 139 (50 - nova serija)

Godina XXVI juni/lipanj 2001.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Omer H. Sefić
STARI MOSTAR (2)
Pričanja gospodina Jeftana Milišića


U sarajevskim dnevnim novinama
Jugoslovenski list (izlazile od 1918. do 1941.), njihov dopisnik iz Mostara Omer H. Sefić (potpisivao se sa O.H.S.), objavio je u dvanaest nastavaka u periodu od 18.04.do 09.05.1930. godine razgovore iz prošlosti našega grada sa starim Mostarcem Jeftanom Milišićem (1859-1935). Milišićeva pričanja obiluju nizom zanimljivosti iz prošlosti našega grada o kojima je on slušao i kojima je bio suvremenik, pa ih čitaocima Mosta donosimo u cijelosti. (S.Š.)

VII
NEŠTO O KAVAZBAŠI ALI-PAŠE RIZVANBEGOVIĆA


Ibrahim Pijujlija, rođen u Nikšiću, bio je kavazbaša kod Ali-paše Rizvanbegovića. Kavazbaša je imao kod sebe jednog pravoslavnog momka, koji se je zvao Risto Gnjato. I njega je kavazbaša zvao
barutlijom jer mu je on uvijek izlijevao kuršume za puške, u kalufe za to udešene i zavijao fišeke. Isti Gnjato priča: Kavazbaša je pošao iz Mostara sa jedno 20 i više drugova, kavaza, po gornjoj Hercegovini da pretraživa da nema hajduka, a to je u kadilucima Nevesinje, Gacko, Bileća, Nikšić i Piva.

Pošto je iste kadiluke obišao, vraćao se je u Mostar preko Nevesinjskog polja. Među tom njegovom družinom bio je i sami Gnjato. Kavazbaša je odmakao od njih za jedno 50 do 60 metara na svome atu, i najedanput je postao nešto nemiran. Okretao se je i smijao se je. A kad se smije, znak je da će nekoga ili ubiti ili rezil učiniti. Najedanput zavikao je sa ata:
Barutlija! Na to mu se je Gnjato odazvao Bujrum ago!On je upitao Gnjatu kakovo je ono drvo na polju, što ono vlah po njemu mlati štapom. On mu je odgovorio da se njemu čini da je glog. Na to je kavazbaša rekao: Pa zašto mlati po njemu?Gnjato mu odgovori: Pošto fukara jede gloginje, to mislim da je i ono fukara pa hoće da omlati gloginja da se najede.

Na to je kavazbaša potjerao svoga ata do seljaka, a kad je došao do njega, nisu trajale ni dvije minute, puška je pukla, a seljak je panuo na zemlju mrtav. Kavazbaša se je vratio među družinu i nastavili su put u Nevesinje. On je noćio kod Bašage Redžepovića, a družina se je razišla po kasabi.

Sutradan su se svi skupili i nastavili put za Mostar. Kad su bili na Grebku kod pašine vode, tu je kavazbaša sjahao sa ata i sjeo na sofu, a kad je on sjahao, sjahali su i drugovi. Gnjato je prihvatio njegova ata, a kavazbaša je rekao jednom drugom kavazu da on prihvati ata i Gnjatina konja, a Gnjati je rekao da mu napuni lulu i čibuk, pošto je Gnjato sav pušaći takum kavazbašin kod sebe nosio. Gnjato je to i učinio i uzeo kresavicu i tad upalio i puhnuo dva-tri puta da lulu raspali, pošto je to bio običaj, i onda je predao kavazbaši čibuk. U to vrijeme kavazbaša je bio načomrđen, a kad je takav, s njim se može razgovarati koliko hoćeš. Gnjato, videći da se može s njim razgovarati, zavikao mu je:
Izum aga?On mu je odgovorio: Bujrum, šta ćeš?Gnjato ga je zapitao što je uzrok da je onoga siromaha jučer ubio, kad mu ništa nije skrivio jučer, ako nije prije. On mu je na to odgovorio da mu ništa nije kriv niti se sjeća da ga je ikada prije vidio svojim očima, a: Ubio sam ga zato što je nafakasuz, i nastavio, da je pitao seljaka što će mu gloginje, a da mu je seljak odgovori da nosi djeci da jedu. On je upitao seljaka koliko ima djece, a seljak muje odgovorio: Dvoje muške.

Seljaka je on pitao da li ima vlahinju, našto je seljak odgovorio da ima. Kavazbaša je upitao seljaka kako mu žive šure, a seljak je odgovorio:
Pa, eto, prilično. Na to je kavazbaša nastavio: Kad vlah kaže da njegove šure prilično žive, ja sam ga ubio jer je nafakasuz, a ubio sam ga i zato što svak viče, koji bi htjeo pomoći onoj jadnoj djeci, eno mu ćaće pa neka ih hrani, a sad će tu djecu jamiti daidže, i što god uzjedu, biće bolje od gloginja. I kad se djeca najedu hljeba, nasrkaju mlijeka, oni će dignuti ruke u nebesa, pa će meni i dragom Allahu zahvaliti i zavikati: Pomozi Bože onoga čovjeka što nam ubi ćaću, pa se mi najedosmo. Ja sa ovijem nisam učinio nikakova džunaha (grijeha), nego dženetu vrata otvorio.

ALI-PAŠA RIZVANBEGOVIĆ I AŠIK

Za Alipašina vakta živio je neki čovjek koji se je zvao Ašik, koji je siromašno živio, a koji je mogao malo bolje pojesti. U jednoj mahali, u jednoj muslimanskoj kući bio je
sunet djetinji i on je znao da će ga pozvati na večeru. I sam se je štedio dva-tri dana od jela i nije ništa jeo. I zaista je bio pozvat na večeru kod ovoga čovjeka. Sjeo je za sofru u jednoj sobi gdje su bili ljudi njegovog zvanja, i izišle su dvije tepsije, i to jedna halve, a jedna bureka. On je počeo da jede burek, i to tako halapljivo, da su se prisutni čudili i primjetili da skoro i ne žvače nego da onako oblimice proždire. I po njegovoj nesreći, pošto jednog zalogaja nije dobro sažvakao, počeo se je daviti i izišao je na avliju da to istisne, ali nije mogao, i po svoj prilici nastupila je momentalno kaplja i ostao je na mjestu mrtav.

Slijedeći dan imala mu je biti dženaza i Ali­paša je saznao da je Ašik umro, i to od bureka s kojim se je udavio. Bio mu je iskopan mezar kod tekije pašine, a kad je paša doznao da je Ašik umro i da će ga ukopati blizu njegove tekije, rekao je:
Odmah letite i zatrpajte iskopani kabur, jer vallahi billahi, on se neće među Turke ukopati, nego na jandan. Da se je udavio kozlacem, on se jede od nevolje i oblimice, i ja bih mu napravio turbu kao Šejh Juji efendiji, ali kad se je udavio burekom, neće među Turke. I stvarno je bio ukopan na jandan izvan harema.

VIII
NEŠTO IZ ŽIVOTA HADŽIBEGA RIZVANBEGOVIĆA, BRATA ALI-PAŠINA


Hadžibeg Rizvanbegović je u 30. godini prošlog vijeka imao u Stolačkom srezu kadiluk, jednu općinu kao autonomiju svoju, kojom je on vladao, harač, desetinu i džumruk uzimao. Ta se općina zvala Zažablje, pošto leži iza planine Žabe. U njoj su bila sela Hutovo, Hrasno Donje i Gornje, Carići, Mošovići, Klet i Gradac.Ova njegova autonomija se nije dopadala ni samom Ali-paši Rizvanbegoviću, njegovom bratu. Pošto mu se nije dopadalo, nisu u ljubavi ni živili kao braća, i jednom prilikom su se njihove vojske sukobile. U istoj bitki je Hadžibeg poginuo. Ubio ga je jedan Alipašin vojnik, musliman, koji se je zvao Ivanković, u dimnjaku, pošto je Hadžibeg od navale Alipašinih vojnika pobjegao u dimnjak.

Iz Hrasna Gornjeg idu seljaci i danas na planinu više Sarajeva, u Kladovo polje, i tu ljetuju sa stadom. U vrijeme vladavine Hadžibegove, jedan seljak iz Gornjeg Hrasna koji se je zvao Bukvić, ukrao je jednog konja po noći jednome muslimanu seljaku, i sa istim konjem odmah otišao u Hrasno. Konja je ostavio u Hrasnom i on se vratio ponovo u Kladovo polje da se ne primijeti da je on konja ukrao. Poslije toga dvije godine dana, on je konja tovario i s njime se služio pošto mu je trebao. U to vrijeme su Hercegovci kupovali u Austriji so, u Slanom, u Dalmaciji. I isti Bukvić pošao je jednoga dana sa svojim komšijama u Slano da kupi tovar soli, a slučajno je onaj musliman što mu je konj ukraden pošao sa svojim komšijama u Slano, da kupuje so. I sretnu na Hutovu Bukvića i njegove komšije gdje gone so iz Slanoga kućama. Ovaj seljak, kome je konj ukraden, poznao je svoga konja u Bukvića i rekao mu da je to njegov konj, da mu ga je on ukrao, što su mu i njegovi drugovi potvrdili.

Bukvić se je protivio da je on konja ukrao, nije nego da ga je on kupio. Ovaj mu je rekao da se njega ne tiče ništa u koga je kupio konja, nego mu je rekao da će on konja jamiti, i tu su se malo više prepirali. Na to je jedan seljak rekao:
Nije ljudi potrebe da se ovdje svađamo, nego hajdemo pred Hadžibega tužiti vlaha da je konja ukrao, a mi ćemo se svi zakleti da je konj ovoga našega druga i da muje ukraden.

Kada su došli pred Hadžibega na davut, Hadžibeg je saslušao onog muslimana, kome je konj ukraden, kao i njegovu družinu, koji su tvrdili, da je konj njegov i da ga poznaju. Hadžibeg je zovnuo Bukvića preda se, koga nije lično poznavao, ali je poznavao njegovog oca, kao poštena i čestita seljaka. I zapitao Bukvića:
Koji si ti i čiji si sin? Bukvić je odgovorio da je sin toga i toga, poznatog Alibega. Onda ga je upitao odakle mu konj. Bukvić mu je odgovorio da ga je kupio u Sarajevu za jednu svotu novaca koja je u to vrijeme odgovarala vrijednosti istoga konja.


Sarajevo, Halvadziluk - Kolacnica u sarajevskoj carsiji
Sarajevo, Halvadžiluk - Kolačnica u sarajevskoj čaršiji

Nakon kraćega promišljanja, Hadžibeg je onom muslimanu kome je konj ukraden odgovorio:
Dragi brate, ja vjerujem tebi i tvojoj družini da je konj tvoj i da ti je ukraden, ali ja poznam ovog momka i njegovog oca i vas njegov čok (pleme). To su jedni pošteni ljudi, od lupeškoga posla nikad nisu bili. On ti konja ukrao nije, a što ga je drugi ukrao, pa ga on u Sarajevu kupio, kupio bi ga i ja i ti, ako bi ti konj bio od potrebe. I rekao Bukviću da on ide s konjem serbes kući, što je tako i bilo, on je otišao kući a drugi, musliman seljak, u Slano po so.

Nakon dva-tri sata poslije presude, došla je Hadžibegu u glavu jedna zamisao kako ne pita Bukvića od koga mu je majka. I odmah pošalje jednog svog momka u Gornje Hrasno, u Bukvića kući, sa porukom da sutra rano Bukvić dođe sa onim konjem njemu na Hutovo. Sutradan, Bukvić je došao sa konjem pošto nije smijeo izostati i prijavio se kod Hadžibega da je došao na njegovu zapovijed. Hadžibeg je rekao Bukviću:
Ja tebe ne pita, Bukviću, od koga ti je majka i hoću sad da mi kažeš. Tad je Bukvić, malo slobodniji bio pred Hadžibegom, pošto ga je on jučer pohvalio i ponosno je odgovorio: Dragi beže, majka mi je od Žarkovića.

Ta je porodica Žarkovića u to vrijeme materijalno dobro živjela, ali što im je tuđe do ruku dolazilo, nisu propuštali i umjeli su ukloniti, a tu je njihovu bolest Hadžibeg dobro poznavao. Čim je Hadžibeg čuo da je njegova majka od Žarkovića, rekao je Bukviću:
Vallahi si ti ukrao konja. Ovaj mu je odgovorio da nije, nego da ga je kupio, kako je i prije kazao, u Sarajevu. Hadžibeg je na to rekao: Ja mislim da si ti konja ukrao, i ako si ga ukrao, kaži mi pravo, ništa ti učiniti neću za hator tvoga oca kao poštena čovjeka, samo ću ti konja jamiti i predati onom muslimanu kad se vrati iz Slanoga sa družinom. A ako mi ne kažeš pravo, od sad kroz godinu dana daću se u đavolji rog pretvoriti, doznaću jesi li ga ukrao i, ako doznam da si ga ukrao, vallahi na tebi neće glave biti.

Kada je Hadžibeg to izjavio i tako se zakleo, Bukvić, poznavajući Hadžibega nešto lično a nešto iz čuvenja kakav je kad se na koga okomi, prepao se je da mu što životu ne bude, te je odgovorio Hadžibegu:
E Boga mi, dragi beže, nije fajde kriti, prevario sam se i ukrao konja. Na to mu je Hadžibeg odgovorio: Alčače jedan, ti ne bi konja ukrao da si pravi Bukvić, nego si se bacio na lupeški materinji soj Žarkovića, i ti si njega ukrao kao Žarković, a ne kao Bukvić. Ostavi konja neka stoji, a ti mi idi sa očiju kući, jer sam ti dao poštenu riječ, kad mi istinu kažeš, da ti neću ništa učiniti.

Bukvić je kao posramljen ostavio konja i otišao kući mahajuć šaka, a Hadžibeg predao konja onom muslimanu kad se je vratio iz Slanoga sa družinom i ispričao mu kako je bilo.

IX
U VRIJEME VLADAVINE ALI-PAŠE RIZVANBEGOVIĆA U HERCEGOVINI


Ovdje u Mostaru živio je jedan musliman, dosta bogat čovjek, koji se je pravilno zvao Avdaga Duvnjak, a prozvat je bećarom pošto se kao mladić nije oženio, jer je imao dvije-tri starije sestre, pa je očekivao da se one udaju i da se tada on oženi, i zato ga je svijet prozvao bećarom. Jednoga dana Avdaga je kupio u Županjcu (Duvnu) na pazaru jednoga dobroga konja i doveo ga u Mostar. Iza nekoliko dana, svaki skoro dan, projahivao bi kroz Mostar na konju. U susjedstvu Avdaginu živio je Husein majstor Nakić koji je bio ekmekčija po zanatu i imao je svoju vlastitu ekmekčinicu, kuću i dva-tri kmeta i tako nije ni od koga zavisio da kome šta komplimentira. Običaj su imali obadva uvečer doći na Carinu na Hakalov salaš i tu piti kahvu i sijeliti sa drugim komšijama.

Za nekoliko večeri na tome se sijelu nije ni o čemu drugom govorilo, samo o Avdaginu konju. Čak su neki primjećivali da ni Ali-paša nema onakoga konja u svojoj štali, kakav je njegov. I to su bili oni koje je on čašćavao kahvom, što mu hvale konja. Najposlije je više dotužila tolika hvala konja, ali je svak ipak šutio za nekoliko večeri. Isti je, spomenuti Nakić, imao jednu kravu junicu kod kuće koju je gojio i došao je na tu zamisao da Avdagu izazove sa junicom.

Kad je jednu večer došao pred salaš, već je zatekao opet govor o konju. Na to je on upitao Avdagu:
Avdaga, brate, je li to taj konj što se hvali, što no ti danas na njemu projaha?Avdaga mu je odgovorio da jest. Nakić je na to njemu primijetio: E, brate, ako je onaj, vallahi će mu uteći moja krava, od Zaličkog harema dovle!Avdaga je na to planuo i rekao: S kim se ti sprdaš, kako će krava uteći onakome konju?, a Nakić mu je na to odgovorio: Ako ne uteče, evo moja krava!I tu su si oba dali ruke, jedan drugom dali tvrdu riječ da neće prevariti i da trka sutradan bude ujutro. I tu su se razišli i otišli svojim kućama.

Kad je Nakić došao kući, imao je kod kuće jednu praznu suhu silnu mješinu i jedno dva aršina konopa te jednim krajem konopa sveže od mješine grlić i odnese mješinu u Zalik i prebaci je u harem preko zida. I vrati se kući. Sutradan povede junicu, a Avdaga povede konja.
Alica Jakirovic - Stari motiv
Alica Jakirović - Stari motiv

Kada se čulo u Mostaru da će se trkati krava i konj, sleglo se je hiljadu duša da vidi to čudo kako će se trkati krava i konj. Pošto Avdaga nije bio dobar binedžlija, on je našao jednoga ciganina, zvanog Pilića, da mu jaše na konju. Nakić je posmatrao šta Avdaga sa Pilićem radi. Šutio je i nije ništa govorio, samo je prešao u harem Zališki i uzeo svoju onu mješinu i počeo je vezati kravi za rep. Avdaga mu je na to rekao:
Šta ćeš to?, a Nakić mu je odgovorio: U tebe je binedžlija Pilić, a ja na kravi jahati neću, ovo je njezin binedžlija, jer ljudi na kravama ne jašu i, dragi aga, ako ovako kabuliš, dobro i jeste. Avdaga je ukabulio da Nakić sveže kravi mješinu mjesto binedžlije. Tada su Avdagini prijatelji preparali preko puta jednu crtu da dođu i kravlje i konjske noge do te crte. Kada su to svršili, onda su zavikali: Ha, da se poteku. Pilić je obo konja bakračlijom, a Avdaga klepnuo kravu po sapima rukom, krava se je plahnula od mješine i letila kao pomamna, a i konj se je poplašio od mješine, pa je svrnuo na desno Neretvi. Ciganin je sa njega pao i iščašio ruku, a krava je prva došla na biljeg na Carinu. Konja su Avdagini prijatelji uhvatili i odveli ga kući a pod istijem salašom tu je nastala rasprava izmedu Avdaginih i Nakićevih prijatelja.

Nakićevi su prijatelji zahtijevali da Avdaga da konja kako je ugovoreno, a Avdagini su prijatelji govorili da nije pravo, jer se je konj od mješine preplašio, i na kraju je došlo do toga zaključka da dade Avdaga Nakiću 200 groša. Avdaga u svojoj ljutini nije ni vodio računa o konju, da li mu je uhvaćen ili nije. I kada je došao kući, jedna mu je sestra rekla:
Avdaga,brate, vas ti je konj doveden u znoju, pokri ga da ne ozebe, eno ga u aharu. Avdaga je odgovorio: Ah, zar je doveden, vjeru mu njegovu. Unišao je u odaju, uzeo malu pušku i opalio je konju u glavu, tako ga ubio i zavikao: Kad ti more uteći krava, ti nisi za dunjaluka!

X
ALI-PAŠA RIZVANBEGOVIĆ, OSMANAGA ZVORNIČANIN I PETAR DUGONJA


Ali-pašu Rizvanbegovića je brijao njegov brijač, majstor Bajrić. Kad bi Bajrić bio sa kakovim poslom spriječen, onda bi ga obrijao brijač Začinović koji je prije nekoliko godina doselio u Mostar iz Nevesinja sa zanatom. Jedanput, kad je Začinović pašu obrijao, paša je bio raspoložen mimo obično, platio Začinoviću njegov trud i rahmet kao i vazda i rekao mu da sjedne. I naredio da i njemu i majstoru donesu kahvu. Pijući kahvu, paša je pitao Začinovića kako mu ide posao, kako radi i kako živi, i je li se već obikao u Mostaru? Začinović mu je odgovorio:
Šućur Bogu, ne mogu se žaliti, radim prilično. I kod mojih mka nisam nikom dužan, osim dragom Bogu, da mi kakvu pomoć da. Nego koliko čujem, čestiti veziru, od svijeta, ko se je god tvoga skuta dofatio, mahrum nije otišao od tebe i nešto je nabavio od irada u tvom gradu. A ja vallalu, ako vjeruješ, ni svoje kuće nemam, nego plaćam kiriju, a stara je lakrdija tuđa kuća džehenemska košulja, pa bi te molio da mi dadeš kakve tvoje kućetine da bar neko vrijeme stojim u njoj, dok i ja što zapenzim pa da mogu kupiti kuću.

Ali-paša mu je na to odgovorio:
Ja, šućur Bogu, imam dosta kuća, ali su vallahi sve pune kirajdžijama i svaki mi pošteno kiriju plaća, pa ne bi pravo bilo da ih bigajri-hak dižem iz kuća, nego ćemo naći jedan drugi makul. Gledaj ovdje u Mostaru kakva vlaha da mu je kuća gdje na prodaju, pa ću je ja kupiti i tebi je pokloniti. Začinović zamjeri u Petra Dugonje niže Sahat kule da ima kuća koja mu se je dopala i, ne pitajući Petra da li će je prodati ili neće, ode Ali­paši pa mu javi da je čuo da Petar Dugonja prodaje kuću, ali da ište za nju puno, što nikad ne može uzeti ni pola koliko cijeni.

Ali-paša mu je na to rekao:
Za to ćemo mi kolaj (lahko), samo kad on nju prodaje. Pošto je Ali-paša tada bio na Buni u ljetnjikovcu, rekne Začinoviću da ide u Mostar i da rekne telalbaši da mu pošalje jednog telala na Bunu, da mu on ima nešto narediti. Kad je Začinović došao u Mostar, otišao je do telalbaše i kazao mu što mu je vezir naredio. Telalbaša je sutradan poslao telala na Bunu, koji se je veziru prijavio da je došao na njegovu zapovijed. Ali-paša je rekao telalu: Hajde u Mostar, a od sutra ćeš telaliti kuću Petra Dugonje, i vikni je prvi put 1000 groša i neka svijet nameće ko će dati više, samo kaži telalbaši da se ne smije uteslimiti nikome dok ja ne vidim, jer sam joj i ja mušterija, a ako skupo uzide, nek je uzme drugi kad ja odustanem da se nadmećem.

Telal je sutradan počeo kuću prodavati po Mostaru, i Petru Dugonji je neko došao i pitao ga zašto kuću prodaje na telalu, a on je svome prijatelju odgovorio da to nije istina da on kuću prodaje. Nije prošlo ni po sata iza toga, telal je u blizini Petrova dućana počeo vikati, te se je odmah dosjetio oklen vjetar puše jer je bilo ljudi koji bi kupili kuću i namećali na njoj. Isti su pitali telala na kome je kuća do sada. Telal je svakom odgovorio da je kuća na paši, to jest, da paša daje za nju onu svotu koju telal viče. I niko nije smijeo više nadmetati se na kuću.

Dugonja je po zanatu bio kujundžija, a gore imenovani Osman-aga Zvorničanin ičijaga Ali-pašin, tako su se zvali savjetnici pašini. Bio je čovjek pošten do krajnosti i osim toga pametan i rječit čovjek, i ono što je njemu trebalo od kujundžijskog zanata da mu se radi, on je u Petra radio. I skoro svaki bi dan u Petra po jedan do dva sata proveo i sa njime se porazgovorio, jer ga je volio.

Isti je dan prije podne došao Osmanaga u Petra i zatekao je Petra tužna sjedeći da ne radi ništa. I poznavajući Osmanaga Petra kao dobra hrišćanina koji ne bi radio ni na male svetkovine pravoslavne, zapitao je Petra:
Kakva vam je danas svetkovina, Petre, te ne radiš?Petar mu je odgovorio da svetkovina nije nikakva, nego da mu se je ohladilo srce od rada.Jer mi se, eno, moj Osmanaga kuća na telalu prodaje bez moga znanja. Osmanaga je na to rekao Petru: Helbete, paša nameće na kuću! Petar mu je rekao da jest. Onda je Osmanaga rekao Petru: Odmah hajde u Vuke Šotrića i ponesi mu od mene selam da odmah ode na Bunu do vezira i da on od svoje strane zamoli vezira da skine kuću sa telala, i ja mislim da će Vuko to kod njega svršiti, jer ja dobro znam da on nikog od vašeg milleta toliko ne voli koliko Vuku.

Petar je odmah otišao u Vuke u dućan, isporučio mu pozdrav Osmanagin i kazao mu što mu je Osmanaga rekao, a i on ga molio sa svoje strane da ode. Vuko se je odmah Osmanaginu pozdravu odazvao, obukao postule na noge, a štap u ruku i otišao na Bunu. Kad je Vuko došao na Bunu, on se je prijavio jednome slugi i zamolio istoga da javi veziru da je on došao kod njega i da li ga može primiti, ako nije što zaposlen. Paša je rekao momku da odmah Vuko dođe k njemu. Kad je Vuko došao pred vezira, pozdravio ga je, a ovaj je odzdravio, te je rekao:
Sjedi Vuko. Pošto je Vuko sjeo, paša ga je upitao: Što je to, Vuko, tebe u ova doba do mene doćeralo?Vuko mu je odgovorio: Ja sam došao do tebe, čestiti veziru, sa jednom molbom i unaprijed te molim da mi ovu molbu, koju ću ti kazati, ne odbiješ.Onda je vezir rekao Vuki: Kaži, Vuko, zašto si došao.Vuko ga je stao moliti da snimi kuću Petra Dugonje sa telala, da je čovjek starosjedilac, da je pošten, a osim toga, pošto je oženjen od Knežića, pa da je po ženi i sa njime u srodstvu. Na to je vezir Vuki odgovorio: Dragi moj Vuko, da si mi i zašto drugo došao ne bi ti hatur ištetio, ali to ti ne mogu učiniti, jer sam ja svoju lakrdiju dao kad sam čuo da on sam kuću prodaje na telala, a carska se i vezirska lakrdija ne poriču, a što kažeš da je on od starine ovdje, daje od Isa pejgambera ovdje, treba kuća da se proda.

Kad je Vuko odgovor čuo, slegao je ramenima, s njime se pozdravio i došao u Mostar. Dugonja je otišao kod njega i upitao ga je li išta povoljno svršio. Vuko je njemu sve doslovno ispričao. Kad je bilo taj dan oko ićindije, Osmanaga je došao ponovo u Petra i upitao ga je li Vuko povoljno svršio. Onda je Petar sve pripovjedio Osmanagi, što je vezir rekao Vuki. Na to je Osmanaga odgovorio Petru:
Sve će to drukčije biti ako ćeš ti mene poslušati. Petar je rekao: Hoću, dragi aga, ako neću tebe ja koga ću, jer ja i prije ovog moga taksirata držao sam do tebe kao do najvišeg moga prijatelja u ovom gradu. Onda je Osmanaga rekao Petru: Poslušaj me i učini ovako: nađi u koga jednoga konja pod kiriju, kupi u Vuke 20-30 oka kahve a tako šećera, oćeraj ti to njemu na Bunu, predaj njegovom momku i zamoli ga neka kaže veziru da si doćerao ti; on će te zovnuti preda se i ti ovako govori kako ti ja kažem.

Na to je Petar odgovorio Osmanagi:
Dragi moj Osmanaga, moj dostu i prijatelju, ja se bojim otiće mi i kahva i šećer i opet kuća, pa je bolje da mi to para ostane djeci. Osmanaga je na to opet rekao: Ako ne kutarišeš kuću sa telala, ja ću ti platiti koliko daš za kahvu i šećer, a i konja nemoj tražiti ni u koga, ja ću moga konja ostaviti sutra da ne ide u drva i poslaću ti ga po momku, i konja i dva nova harara, a ti u harare metni kahvu i šećer, natovari i goni na Bunu i predaj gdje sam ti kazao.

Sutradan, Petar je kupio u Šotrića 30 oka kahve i 30 oka šećera i sam otjerao na Bunu i predao pašinu momku. Momak je na molbu Petrovu otišao pred vezira i kazao mu da je jedan vlah doćerao iz Mostara stranu kahve a stranu šećera i da bi rad bio predanj izaći. Ali-paša je rekao:
Neka dođe. Kad je Petar uljegao pred pašu, poletio je i poljubio ga u skut i ruku i nazvao sabahajrosum pašo, a ovaj ga je upitao ko je on i odakle je. Petar mu je odgovorio da je Petar Dugonja iz Mostara. Paša ga je upitao: Jesi li ti to taj što si doćerao kahvu i šećer?. Petar mu je odgovorio da jest. Na to je vezir Petru rekao: Ja to od tebe nisam iskao. Petar je odgovorio onako kako ga je Osmanaga naučio: Čestiti vezire, ja ne govorim da si ti iskao, haša, nego sam ja imao nijet već odavno da taj peškeš tebi učinim i da znaš kao za svoju pravu raju, ali se nekako nije prije moglo, teža pretezala, a sad šućur Bogu u tvome zdravlju nekako se moglo i doćerao”. Vezir mu je na to rekao: E, moj Dugonja, fala ti. A kako živiš i da ti nema kakva zuluma od koga, samo ti meni kaži, pa se ne boj.

Petar mu je odgovorio:
Čestiti vezire, u tvome zdravlju, meni nema ni od koga zuluma, ne meni, nego nikome, nego mi neko reče da mi je neko dao kuću na telala bez moga znanja i da si joj falan ti mušterija, a ja dobro znam da tebi kuća nije potrebna, jer ti imaš kuća da im ni sam hasaba ne znaš. Na to je vezir Petru odgovorio: Ko je tu iftiru bacio na mene, da se ja na tvoju kuću namećem, znaš li ga bolan ti, i ako ga znaš, kaži mi, ja ću njega terblje učiniti kako ja znam, a ti sinak hajde kući, kuća ti se prodati neće niti je na meni, jer ja take raje nikad od sebe gonio nijesam niti ću je goniti. Ja taku raju trebam da okupljam oko sebe, koji su meni u itaatu (pokornosti) pod moje okrilje baš ko kvočka piliće pod krila. Petar mu se je zafalio i rekao da on ne zna ko je kuću dao na telala.

Kad je Petar došao u Mostar, već ga je Osmanaga čekao u njegovom dućanu. Petar mu je sve pripovjedio, kako je tekao govor izmedu njega i paše. Osmanaga mu je na to odgovorio:
Kaza li ja tebi, Petre, sve će to drukčije biti, i kad si imao pare za kahvu i šećer, deder još smarlajiši ibrik kahve da se saberemo i to neka ti bude za kiriju za konja i harare.

XI
OSVETA PRAVDE


Prije dolaska Ali-paše Rizvanbegovića za vezira hercegovačkog u Mostar, jedan seljak iz općine Podvelež, iz sela Dobrča, koji se je kućom zvao Marić, otišao je iz Hercegovine u Misir kao mladić i tamo proživio skoro 20 godina. Tamo je zaslužio oko 200 i više dukata. I želja ga potjera za rodenim zavičajem. Vratio se iz Misira u Podveležje, u svoje selo, da tu preživi, a pošto se već bio odvikao seoskog života i navikao na varoški život, nije se mogao obiknuti u Podveležju da ostane, nego je sišao u Mostar.

A kroz ovo vrijeme, dok je on bio u Misiru, već je Ali-paša bio vezir u Hercegovini i on se javi kod istog vezira da ga primi u službu kulukčiju. Vezir je njegovoj molbi udovoljio i u istu ga službu primio. Među tim kulukčijama bio je nekakav Kadunić, rodom iz Županjca, i Moralija tako prozvan, jer je bio iz Morleje, i oni su bili sa Marićem u jednoj sobi kao drugovi. Marić je njima, kao drugovima, povjerljivo pričao da on ima u ćemeru svome, koji je nosio oko sebe, preko dvjesto dukata, a da je u Misiru daleko veću službu imao nego ovu sada ovdje, ali da ga je želja vukla za svojim rođenim mjestom i da mu je to bio uzrok da se je vratio u Hercegovinu.

Jednoga dana ova dva njegova druga zdogovore se da Marića ubiju, novce međusobno podijele kao braća, a lešinu da bace sa stare ćuprije u Neretvu. Jednu noć oko ponoći oni izvrše ono nepošteno djelo: Marića na spavanju zakolju, ćemer mu otpašu i novce međusobno podijele kao braća, a lešinu u jedan za to pripremljen harar strpaju i ponesu da bace u Neretvu. Pošto je ovaj kauš (soba) bio u muškim sarajima, gdje vezir sudi u prizemnim sobama, kad su lešinu ponijeli i došli na kapiju od saraja, sretne ih Abdaga Otaš gdje nešto nose u hararu. On, misleći da su pokrali nekakve vezirove stvari, zapitao je iste šta nose i kuda nose u ovo doba noći. Oni su njemu odgovorili da nose duhan da jednome čovjeku prodaju, a u danu da nemaju kada od službe.

Pošto se je u to vrijeme duhan slobodno prodavao, isti je Abdaga odmah vidio da se tu radi o laži i o nečem drugom, i pošto je bio jako razvijen čovjek u naponu ljudske snage, on se nije obadvojice njih bojao, nego je jamio harar s vrata onog koji ga je nosio i bacio na tle. Kad su oni vidili da Abdaga hoće da stvar ispita, oni su pali pred njim na koljena, svoju krivicu priznali i kazali da su Marića ubili zbog novca i da se kaju što su to nedjelo učiniii, a u isto vrijeme da njega mole da im da poštenu riječ da ih neće odati, jer kad bi ih odao, onda bi i oni glavama platili, a s tijem nikakve koristi Mariću ne bi bilo. Abdaga Otaš im je dao poštenu riječ da ih odati neće, misleći jedan je musliman Marić poginuo, a kad ja njih odam veziru, onda će i ova dva glavom platiti, a kad ja ne odam, to će se zabašuriti, nekolika se dana o tome govoriti i prestati i na tome se mjesec mijeniti. Sutradan vidjela se je krv po hajatu kao i u sobi gdje je poginuo Marić. Znalo se je da je Marić poginuo. Stvar se je morala javiti veziru, što je na njega jako nepovoljan utisak učinilo da njegov jedan službenik glavom plati u njegovim sarajima, a da se ne zna ko ga je ubio.

Odmah se je prešlo na stvar i počelo se je ispitivati i one druge kulukčije koji su u drugim sobama bili, da li oni što znaju o tom i ta se je istraga vodila dva-tri dana i niko ništa nije mogao kazati o smrti njegovoj, ni ko ga je ubio. U istoj službi kulukčijama bili su i četiri brata Slijepčevića, Bećir i Tahir i još njihova dva brata. Onda je Ali­paša rekao:
Ovaj zločin nije mogao izvršiti jedan čovjek, ni dva, nego ih je moralo biti više i među njima je morala vladati tvrda vjera da ovako što učine u mojim sarajima. I ovo niko drugi učinio nije, osim Slijepčevića, njih četiri brata. Njih je odmah dozvao preda se i strogo ih zapitao da mu kažu po istini da li su ga ubili i da priznaju.

Oni su sva četvorica odgovorili:
Haša, čestiti vezire, mi takvi ljudi nismo, niti smo mi to šućur Bogu učinili. I još su se pravdali koliko su mogli i kleli da su nevini, ali sva njihova pravdanja kod njega su ostala bez vjere i on je bio tvrdoga mišljenja da niko drugi Marića nije ubio nego njih četvorica. Odmah ih je dao zatvoriti u tamnicu. Naredio je da im se metnu noge među klade, tukli su ih, patili glađu i obećavali: samo da priznaju, da im vezir neće ništa učiniti, ali oni nisu nikad htjeli priznati. Najposlije je naredio da jednog po jednog vežu za noge i da ga strmoglavice spuštaju sa stare ćuprije do vode, da ukabuli i prizna, i to svakog po tri puta. Kad nakon ovih muka nisu htjeli priznati, onda je vezir zovnuo kavazbašu Rjufiju i naredio mu da ih svu četvoricu mušketa.

Kad je kavazbaša pošao sa kavazima da mušketa Slijepčeviće po naredbi vezirskoj, slučajno ga je sreo na sarajima onaj isti Abdaga Otaš koji je znao ko je ubio Marića. Zapitao je kavazbašu:
Kuda si to pošao, ago?, našto mu je on odgovorio da ide da mušketa sva četiri Slijepčevića po naredbi vezirskoj, jer iako nema nikakvih dokaza da su ga oni ubili, da je vezir tvrdog uvjerenja da niko drugi nije osim oni. Otaš je kavazbašu zamolio kao svog druga da čin odmah ne izvrši, da se malo strpi, da će on, to jest Otaš, odmah otići kod vezira da ga moli da im život pokloni za njegov hatur.

Otaš je odmah otišao kod vezira i rekao mu:
Čestiti veziru, kaže mi Ibrahimaga kavazbaša da si mu naredio da mušketa Slijepčeviće, a ja Vas molim, kao moga pašu i prijatelja, da im pokloniš život, jer ga oni ubili nisu, turske mi vjere, koliko jesam li ja. Kad je vezir čuo šta Otaš govori, rekao je Otašu: Abdaga, kad ti tako govoriš i kuneš se turskom vjerom da ga oni ubili nisu koliko jesi li ti, vallahi, billahi, ti znaš ko ga je ubio, nego mi govori istinu i kaži ko ga je ubio, a ako mi ne kažeš, iako si mi drag, a i sam znaš da si mi drag, billahi ću tebe mušketati, jer moj namus (čast) ne može ukabuliti da ljudi ginu koji u mene služe u mojim sarajima, a da se ne zna ko ih bije.

Na to je Otaš njega ponovo molio da će mu kazati ko ga je ubio, ali ga u isto vrijeme moli da im život prosti, a da ih u haps osudi koliko hoće, i onda je ispričao cijelu stvar kako je bila i kako im je dao vjeru da ih neće odati.

Ali-paša je odmah dozvao kavazbašu k sebi i naredio mu da dovede Moraliju i Kadunića pred njega. Ovaj je oba doveo kroz kratko vrijeme pred pašu i oni, kad su vidjeli Otaša kod paše, jedan je odmah priznao djelo a drugi nije. Onaj koji je priznao, ono pola novca koji su podijelili bilo je uz njega, i predao je Ali-paši. Ali-paša je za ove novce Marićeve načinio jednu čatrnju na vrh Buska, a to je na putu idući od Mostara do Nevesinja, koja se je zvala, a zove se i danas, Maričuša, a što je preteklo novca poslao je njegovoj porodici u Dobrč.

Onaj drugi, koji nije priznao djelo, bio je novce sakrio pod prag od zahoda u kući Dadića u kojoj je paša držao svoje mazge. Ovu je kuću kasnije kupio od Dadića Marko Dalera, austrijski podanik, i, pošto je kuća bila u trošnom stanju, kad je razvaljivao kuću argati su slučajno kopajući nalazili po jedan-dva dukata. Kad je Dalera vidio da oni nalaze novce, argate je odstranio i sam je prekopao mjesto i našao ostatak novaca.

A njih obojicu, i Kadunića i Moraliju, predao paša kavazbaši da ih na istom mjestu, odakle su oni Marića bacili u vodu, mušketa, a da im lešine baci u Neretvu i tako se je pravda osvetila.

XII
NEŠTO IZ ŽIVOTA ALI GALI PAŠE RIZVANBEGOVIĆA, KAO HERCEGOVAČKOG VEZIRA


Kad je Ali-paša došao u Mostar, svojih nekretnina vlastitih nije nikakovih imao u gradu Mostaru nego je uzeo kuću pod najam u Čelebića na Luci kao svoju rezidenciju, a drugu Mula Ahmeda Katoza za svoju familiju. I stvar je razumljiva, da mu je prva briga bila da napravi sebi saraje gdje će on sa svojim savjetnicitna suditi i naredbe izdavati. Kad je napravio takozvane
muške saraje, onda je napravio saraje i za svoju familiju, koje je narod prozvao ženski saraji. Kad je ove dvoje saraje napravio da se populariše u narodu, on je postavio svoje savjetnike, takozvane ićij age kojim je podjelio rutbe, to jest titule.

Prvi mu je kao najglavniji bio Čehajabeg, a to je njegov tajnik koga je on dobavio iz Urumenhje. Drugi mu je bio Mehmed ef Sarajlić, muftija, rođeni Stočanin. Treća je osoba bila Osmanaga Voljevica koji je uživao čast Sililitarage, a to je čuvar vezirskog oružja, odnosno tjelohranitelj. Četvrti je bio Ibrahimaga Pijulija, rodom iz Nikšića, koji je uživao čast i titulu Kavazbaše. Peti je bio Dokara iz Stoca koji je uživao čast
Tutundžibaša, to jest nad duhanom i svim priborom vezirskim. Šesti je bio Zubčević iz Trebinja koji je uživao titulu Mrahora, a to je nad konjušnjicom vezirskom. Sedmi je bio Halilaga Hrle rodom iz Stoca, koji je uživao čast Binamemur, to jest nad građevinama vezirskim. Osmi je bio Džeka iz Gacka koji je nosio titulu Ibriktar-aga, to jest nad kahvedžijama i priborom kahvenim. Deveti je bio Osmanaga Zvorničanin, prozvat Zvomičaninom po tome što je bio rodom iz Zvornika. On nije imao posebne titule, osim Ičijaga. Deseti je bio Otaš Abdaga koji je također uživao titulu ićijaga. Jedanaesti je bio kadija Memac, rodom iz Stoca, koji je uživao čast kadije. Dvanaesti je bio bimbaša Puzić, rodom iz Stoca, kao bimbaša.

Emir Buzaljko - Stolac
Emir Buzaljko - Stolac

Pošto Ali-paša, koliko se je moglo vidjeti u narodu, nije volio da ima Mostaraca oko sebe kao svojih doglavnika, samo je uzeo Džabića za naifa kadijskog. Ova familija Džabića od prije 200 godina u Hercegovini bila čuvena kao čestita familija i bila je nufuzom (časti) proresla mimo druge hercegovačke familije, ne zbog imanja nego u vjerskom pogledu i u skromnosti, jer se nikada čulo nije, a ni vidjelo, da je jedan potomak Džabića familije nosio crveni saruk oko glave, ni bensilaha oko sebe kao ni opanak na nogama, niti se je koji našao da je trošio alkohol, nego su vazda bili i držali sebe na uglednom dostojanstvu. Osim toga, nikad se čulo nije da su kakvi bili nasilnici koji su tražili od siromašnog naroda kome bi nešto pomogli, nagradu za njihov trud i uvijek su bili imami, hatibi i mutevelije od Karađozbegove džamije. Ovo su i bili razlozi da je Ali-paša metnuo Džabića kao
naibakadijskog.

U vrijeme vladavine Ali-paše Rizvanbegovića, jednom seljaku iz Podveležja neko je pokrao jedne noći pet-šest ulišta pčela. Isti je seljak došao do vezira i potužio mu se da su mu pčele pokradene. On je poslao jednog svoga
mumbašira kao isljednika da pronade lupeža. Ovaj se je bavio u Podveležju tri-četiri dana i istraživao. Nije mogao naći krivca nego se vratio natrag mahajući šaka.

Kad je došao u Mostar, javio se je veziru i kazao mu da je bez uspjeha bio tamo, jer krivca neće niko da oda. Ali-paša mu je naredio da ponovo ide u Podveležje i sve muške osobe, od 15-70 godina, da stjera u Mostar, a to iz sela Dobrča, Kružnja, Svinjarine, Banjdola i Kokorine, i da ih privede njemu na dvorište od saraja u Mostar. Mumbašir je uzeo nekoliko kavaza i otišao u općinu Podvelež u pomenuta sela i sve muško sveo u Mostar, od 15-70 godina. Kad je mumbašir javio veziru da su svi u dvorištu od saraja, Ali-paša je stao na jednom prozoru od čoška koji je iznad dvorišta bio visoko najmanje 8 metara i naredio da muhtari pomenutih sela iziđu naprijed.

Kad su muhtari po naredbi izišli naprijed, ponovo im je naredio da sve manje osobe rastom budu naprijed, a veće ozadi. Kad su muhtari i tu njegovu naredbu izvršili, vezir je zapitao muhtare da li oni znaju ko je pokrao pčele. Oni su mu odgovorili:
Čestiti vezire, mi ne znamo, a i sam znaš da znamo, da ne bismo ukabulili da se ovoliki svijet muči i dolazi tebi, i da ovoliku muku i sramotu trpimo. On je na to muhtarima odgovorio: Ako vi ne znate, ja znam. I upre rukom u masu naroda vičući sa visine iz čoška: Držte lopova, eno mu i sad jedne pčele na fesu. I zaista, oni koji je pokrao pčele, misleći da mu je pčela na fesu, mahne rukom da je oćera. To vezir primjeti i zaviče: Držte onoga, što je sada mahnuo rukom, poznavajući jednog njegovog druga po imenu koji je bio do njega, i rekne da je taj i taj uz toga i toga čovjeka. I zaista, taj je bio i pokrao pčele i priznao. Pčele se međutim nisu našle jer je on pčele pobio, ulišta razbio, a med prodao, ali je krivicu priznao i oštećenom odštetu i mumbačiluk platio.

(Kraj)

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Jakup Hadzic - dio clanova Redakcije 'Mosta'

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001 HarisTucakovic, Sweden
oo