o
Mostujte sa nama
Arhiva
Frida Kahlo - Autoprtret s majmunom

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 128-129 (39-40 - nova serija)

Godina XXVI juli-avgust/srpanj-kolovoz 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Vladimir Isaić, Split
OD MUSALE DO TEPE
Mostar - ulica moga djetinjstva

Bio sam nedavno u Mostaru. S mojim rođakom Zoranom prošetao sam gradom. Već se spuštao mrak kada smo stigli na Musalu i uputili se prema starom dijelu grada. Zoran je rođen poslije Drugog svjetskog rata. U laganoj šetnji pričao sam mu i prebirao po sjećanju iz djetinjstva, o davnom Mostaru, o ulicama, dućanima, ljudima. Danas tu su vidljivi tragovi nedavnog rata. Na trgu Musala ruševine hotela Neretva; preko puta demolirana muzička škola, nekada davno djevojačka, potom osnovna, a poslije onog rata Srednja tehnička škola, gradska banja se renovira. U golim zidovima, posebno u večernjim satimo sablasno zjape rupe osakaćenih zgrada.

U Banji je bila brijačnica Rifata Zvonića. Domara Zajku Pavlovića zapamtile su generacije Mostaraca, Zajkin sin Rifat, liječnik ginekolog, nastradao je u ovom ratu. Čuo sam da su ga našli mrtvog u kontejneru. Na Musali je bila apoteka Mrkušića, trgovina
”Moka gdje je sestra moje bake Serafina Kon, zvali su je gospođa Konovica, uvijek kupovala kavu kada bi sa gospođom Radak, udovicom profesora mostorske gimnazije Jovana Radaka, dolazila mojoj baki u posjetu. Tu je bila i jedna slastičarna.
Iz starog Mostara

Ulazimo u neveliku ulicu koja se nekada zvala Muftića ulica. Tada, ulica je bila prašnjava, nekaldrmisana. Tu sam davno, poslije smrti oca, stanovao sa majkom, bakom i djedom, ujacima. Na početku s desne strane bila je nekoda mesnica Salke Repeše. Do mesnice bila je mala kavana moga djeda Žige Mandelbauma. Posjetioci su bili stalni gosti koji su se tu okupljali, dokono ispijali kavu ili igrali karata
u sitnu paru. Igrala se i arapska igra tavla sa kockicama i drvenim žetonima. Za vrijeme rata kavana je dobila ustaškog povjerenika, a na vanjskom staklu je morao biti na žutoj podlozi izvješen napis židovska turtka. U kavani je bilo okupljalište Jevreja izbjeglica iz Sarajeva. Među njima je uvijek za stolom za kartanje bio Armando Pijade. Pijade je bio u logoru na Rabu, a na kraju rata se nekako našao u Rimu. Kasnije je imenu dodao conte”, te kao Armando de Pijade, bogato se oženio i prema nekim informacijama poslije rata živio je u Parizu.

S druge strane, no početku ulice obućar Smajić imao je svoju radnju, a do njega je bila trgovina ručnih radova gospođe Slavke Murvar. Njenu kćerku Erminiju često sam susretao. U produžetku je bila tadašnja glavna pošta sa prostranim dvorištem i skladištem za poštanske pošiljke. Tu bi se ponekad igrali s djecom gospodina Ivaniševića upravnika pošte.

Na strani pored djedove kavane, bila je trafika koju je držala Rozina Misita, a malo uvučena od ulice nalazila se stolarska radionica majstora Selima Kolukčije. Po redu su dolazile mala piljarnica i također mala Kahrimanova slastičarna, u koju se silazilo preko dva stepenika. Mali sokak se odvajao u desno. Tu je stanovao mesar Fink koji je izvršio samoubojstvo vješanjem, njegova žena i dva sina od kojih se sjećam samo sina Ludviga - Luje. Zatim, tu je stanovala obitelj Hodžić sa sinom Vahidom, danas istaknutim arhitektom s kojim sam se družio, a na dnu sokaka iznad pećina pored Neretve bila je kuća trgovca Miće Vuleševića. Tu su još stanovali Šefkija Mahić danas apotekar i pokojni Bero Zadro inžinjer, moji drugovi iz djetinjstva. Na samom početku sokaka, bila je kuća doktora Hasana Mahića gdje je stanovao sa suprugom Zehrom, dobroćudnom ženom srednjih godina i djecom. Njegov sin Muhamed (oduvijek smo ga zvali samo Hamo) je poznati ljekar i vrsni dijagnostičar. Vidio sam ga u Splitu početkom devedesetih gdje je došao kao izbjeglica. U manjoj plastičnoj kesi nosio je humanitarnu pomoć. Bile su tu dvije kutije sardina, flaša ulja, toaletni sapun i još kilogram do dva riže ili makarona. Hamo je sada u Norveškoj. Kćer Šada, divna osoba, profesorica francuskog jezika, umrla je u srednjim godinama. Odmah do njih bila je kuća Hume gdje su stanovali majčini roditelji i braća, a poslije smrti moga oca majka i ja. Iz te je kuće u raciji na ljeto 1941. odveden od ustaša moj ujak Henrih - Henči. Imao je svega 24 godine. Drugi ujak Oskar, radnik na željeznici pokupljen je istog dana na ulici. Moja baka, boležljiva žena teško je proživljavala tragičnu sudbinu sinova. U Huminoj kući stanovali smo do jeseni 1941., a potom smo se preselili u Dudinu uličicu u blizini knjižare Paher i Kisić. Uz Huminu kuću dolazila je kuća Duvnjakovice, te na samom zavijutku prema ulici kralja Tomislava bio je s desne strane mali Duvnjakov sokak.

Na lijevoj strani ulice preko puta kuća Mahića i Hume stanovala je obitelj Antonia Tiberija doseljena u Mostar prije Prvog svjetskog rata. Bili su Talijani. Otac Antonio bio je mehaničar i sa kompanjonom je u prvom vremenu držao radnju za iznajmljivanje i popravak bicikla, a kasnije držao je kino
Central. U obitelji su bila tri sina, Vittorio zubar koji je imao ordinaciju i stan u avliji kuće, Klaudijo i Romeo i dvije kćeri. Obitelj se potpuno stopila s Mostarcima, sinovi su poženili Mostarke, a jedna kćer se također udala za Mostarca Mikačića. Kćer Jola je bila udata u Dubrovniku. Na istoj strani, samo nekoliko koraka dalje bila je mala zanatska radnja za pletenje korpi. Odmah do nje bila je brijačka radnja sa frizerskirn solonom Ibrahima Torle. Sjećam se kada mu se rodio sin Faruk. U toj je kući stanovala obitelj Ćetka Govedarice. S njegovim sinom, zvali smo ga Cakan, često sam se igrao.

Izlazeći na ulicu Kralja Tomislava s lijeve strane bila je u istoj kući trgovina mješovite robe koju su držala dva brata Josip i Ivan Merdžo. Odmah preko ulice bila je krojačka radnja
Janko Kozak i sin. U krojačnici su izrađivane vojne uniforme, a mi smo, djeca, često se okupljali ispred njegovog izloga gledajući vojne ambleme, epolete, zvjezdice i druge oznake. Lijevo od njegove krojačnice, u sokačiću bila je limarska radnja Jozefa Fromera, prva radnja u Mostaru gdje su prodavani radio aparati.
Ipred Karadjoz-begove dzamije

S desne strane bila je drogerija Dragice Ježić uvijek ljubazne i susretljive gospođe. Uz drogeriju bila je Kajtazova manufakturna radnja, a dalje ulicom prema Karadžoz- begovoj džamiji i haremu gdje je sahranjen pjesnik Osman Đikić, redale su se stambene kuće, prizemnice i jednokatnice. U tim kućama su, sjećam se, bile radnja ženskih šešira modistice Side Levi, brijačnica Ibrahima Hume, tu je stanovao i obućar Albert Kabiljo.

Na lijevoj je strani kuća Fejića, te radnja tapetara Altarca. Imao je dva sina. Kod njega su učili zanate i radili dva sina novog mostarskog rabina Perere. Malo naprijed bila je radnja tokara u drvu (drekslera) Koena. Imao je kćer Anicu koja je davno otišla iz Mostara. U produžetku bilo je kino
Central. U doba nijemog filma u kinu je za projekcija svirao na klaviru pijanista koga su zvali Tancolini. Kasnije pijanista je bio Mostarac Čečkez. U predvorju kina nalazio se jedan dvokrilni avion oblijepljen reklamnim plakatima. Malo dalje u istom bloku zgrada bila je Štaudova slastičarna. Adolf Štaud je bio Čeh a radnja mu je bila poznata po vrlo dobrim kolačima. Dalje se nadovezivao Policijski sokak sa danas razrušenom zgradom policije, a preko puta pored košćele manja džamija, spomenik kulture sa arapskim napisom na pročelju. Ulica se dalje nastavljala do džamije i turbeta Osmana Đikića, i dalje prema, Tepi, Kujundžiluku i Starom mostu.

Split, novembar 1999.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Niaz Omerovic - Hommage majci Bosnjakinji

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001
HarisTucakovic, Sweden
oo