o
Mostujte sa nama
Arhiva
Frida Kahlo - Autoprtret s majmunom

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 128-129 (39-40 - nova serija)

Godina XXVI juli-avgust/srpanj-kolovoz 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Mr. Rašida Kadrić
BEGENISANJE I AŠIKOVANJE
Orijentalizmi u pripovijetkama Alije Nametka

O književnom djelu Alije Nametka nije se pisalo ni često ni mnogo. U književnim pregledima je preskakan, u hrestomatijama izostavljen, ostajao je na marginama interesovanja književne kritike. To je, svakako, posljedica različitih pristupa u ocjenjivanju i tumačenju Nametkova života i djela.

Pa, ipak, i u tim kratkim člancima i rijetkim recenzijama, kritičari nisu propustili da istaknu eleganciju stila i bogatstvo jezika kao najveće vrednote Nametkovih novela. Za Nametkov stil je rečeno da je izvanredan, lapidaran, slikovit, da je to stil veoma jednostavne ljepote.

Takvom utisku, pored drugih elemenata, doprinosi i leksika orijentalnog porijekla.

Alija Nametak je u svom pripovjedačkom opusu prikazao patrijarhalno- muslimanski život, radnju locirao u hercegovačku i bosansku sredinu, oživio minula vremena i na tu pozornicu izveo junake specifičnog mentaliteta (senzibilne i prkosne, pokorne i ponosne, odane i istrajne, koji i posrću i padaju, ali se dižu, trpe i traju), ljude koji žive u skladu sa čvrstim moralnim normama islama, ponekad opterećene, sputane i okovane tradicijom i patrijarhalnim zakonima. Ako još dodamo da je Nametkovo djelo protkano istočnjačkom životnom filozofijom, egzotikom i misticizmom, onda je jasno da se leksika orijentalnog porijekla nametnula kao neizbježna i neophodna u djelu i da je ona postala nerazlučiv dio jezičkog tkiva.

Imenicama preuzetim iz turskog, arapskog ili perzijskog jezika, pisac je stvorio autentičan okvir u koji je smjestio radnju, upečatljivo prikazao enterijer, pokazao društvene prilike i odnose, opisao obrede i običaje, naslikao likove (ne samo karakterističnim pojedinostima njihove spoljašnjosti, nego i njihov unutarnji svijet - emocije, poimanje života, moralna svojstva, vjerovanja.

Nametak je detaljima tipičnim za patrijarhalnu muslimansku sredinu, realistički uvjerljivo pokazao sve ono što se događalo u sokaku, čaršiji, dućanu, kahvi, džamiji i oko nje, poveo nas do avlija i čardaka, čitaocu otkrio svijet iz mušebaka i način života u odajama
gdje su na prozorima bili demiri kao ruke debeli.

Pridjevi i glagoli orijentalnog porijekla su manje frekventni i pretežno su u funkciji otkrivanja i izražavanja raspoloženja i stanja junaka ili, pak, obrednih, vjerskih i ritualnih radnji.

Folklor minulog - akšamluke i mezetluke, teferiče uz sevdalinku i zvuk šargije i saza, specifičnu atmosferu, ugođaj i štimung, pisac je približio glagolima: akšamlučiti, teferičiti, mezetiti, šenlučiti, oćejfiti, proahinčiti, prodžumbusati, rashalvatiti se, urahatiti se i sl.
Asikovanje

U pripovijetkama je oživjelo vrijeme u kome se deveralo, ali i begenisalo i ašikovalo, oživjele su praznične noći pred djevojačkim prozorom i avlijskim vratima u kojima su se vodili dugi razgovori puni ljubavnog zanosa i čežnje, u kojima se sevdisalo i uzdisalo.

Indeklinabilnim riječima preuzetim iz orijentalnih jezika označeno je mjesto, vrijeme i način radnje, a modalne riječi su tu da istaknu lični stav, osjećanje, raspoloženje ili, pak, pojačaju iskaz: bahsus, džaba, džaiz, đahđa, haman, kabil, kolajli, sebez, tahmina, vaktile, bezbeli, belćim, asli, peke, bilesi.

Posebnu aromu Nametkovom jezičkom izrazu daju arapske i arapsko- turske izreke, fraze, pozdravi, dijelovi molitve.

Arapske misli, izreke i molitve potvrda su religiozne svijesti i vjerovanja, ali i izraz psihološkog stanja lika, i često su u Nametkovim novelama u funkciji psihološkog portretisanja. Ovi dijelovi teksta javljaju se ne samo u molitvi i u sklopu rituala i obreda, nego i u trenucima kada se čovjek osjeti bespomoćnim pred snagom stihije i ćudima prirode, kada njime ovlada nemoć i strah pred nepoznatim. Tada se junak okreće i predaje Bogu, progovara fatalistički doživljaj svijeta, a misli iz Kur
ana dobijaju posebnu ekspresivnost i emocionalnu boju.

U djelu Alije Nametka orijentalizmima je protkana piščeva naracija, srećemo ih u dijalozima, a ne mali broj tih riječi otkriva fizionomiju i psihologiju lika.

Bilo da se javlja u funkciji arhaičnosti, komparacije, slikovitosti i ekspresivnosti, ili pak, metaforičnosti i simoblike, ovakva leksika, kao neodvojiv dio jezičkog sloja, svakako je doprinijela da Alija Nametak slikovito i živo izatka svoje pripovijetke - freske iz života bosanskohercegovačkih muslimana.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Niaz Omerovic - Hommage majci Bosnjakinji

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001
HarisTucakovic, Sweden
oo