o
Mostujte sa nama
Arhiva
Frida Kahlo - Autoprtret s majmunom

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 128-129 (39-40 - nova serija)

Godina XXVI juli-avgust/srpanj-kolovoz 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Esad Kurtović
MARKO VEGO NA STRANICAMA
MOSTARSKE SLOBODE
Povodom 25-godišnjice smrti

Obiman stvaralački opus Marka Vega uvrštava među plodnije historičare XX stoljeća. Svojim proučavanjima neumorni istraživač i radnik ostavio je tragove u više tematskih oblasti, ostajući prepoznatljiv struci i javnosti istaknuto kao medievalist.(1)

Prva cjelovitija slika prošlosti Hercegovine, napisana na početku karijere, i danas je prekretnica po kojoj se mjeri historiografski rast s novim saznanjima. Kroz
Naselja srednjovjekovne bosanske države otvorio je značajne sintetske pristupe i postavio pred nasljeđe još nerješiv problem njihove adekvatne tipologizacije. Prepoznatljiva crtana karta srednjovjekovne Bosne ušla je u sve škole i atlase kao osnovno nastavno sredstvo. Iako je novija saznanja djelimično revidiraju, dimenzija njenog prisustva, obrisima fenomenalnog karaktera, kulturološkog razgovora i poistovjećivanja s prošlošću, uvrštava je u kulturnohistorijsko blago moderne Bosne i Hercegovine. Proučavanjima stećaka, naročito natpisa, ostavio je pečat i kao sakupljač i priredivač značajne zbirke bosanskohercegovačke izvorne građe.

Pored petnaestak zasebnih knjiga, svoje radove objavljivao je u preko 30 stručnih i naučnopopularnih publikacija širom jugoistoka Evrope, a najviše u Bosni i Hercegovini. (2) Po populariziranju bosanskog srednjovjekovlja široj čitalačkoj publici, pristupačnim bilješkama u dnevnoj i sedmičnoj štampi, ostao je nenadmašiv.
Pocitelj

U rodnoj Hercegovini, različitim nivoom obrađenosti užoj struci i široj čitalačkoj publici, stručno, naučno- popularno i informativno o hercegovačkoj prošlosti, je objavljivao na stranicama Tribunie, Glasu Trebinja (Trebinje), Bilećkim novostima (Bileća), Mostu, Hercegovini i Slobodi (Mostar).

Na stranicama mostarske Slobode Marko Vego je objavio oko 70 bilješki. One karakteriziraju njegov stvaralački angažman u proučavanju Hercegovine. U širokom vremenskom rasponu od 1956. do 1984. g., u Slobodinoj rubrici
Kultura, svoje stručne spoznaje prenosio je javnosti kratkim, jezgrovito sročenim sastavima. Njihova izvorna podloga i prilagodljivost široj čitalačkoj publici svojevrstan su normativ populariziranja naučnih dostignuća.

Vegine bilješke u mostarskoj Slobodi bi se mogle koncentrirati u dvije krupnije tematske oblasti, širi spektar tema iz srednjeg vijeka i, nešto uži, iz novog vijeka. U manjem obimu zastupljene, bilješke iz novog vijeka u središtu Vegina interesiranja vezane su za ustanak u Bosni i Hercegovini 1875-1878.g. i događaje oko njega. I inače taj se tematski sklop u Veginom djelu može vezati sa suvremenim pojačanim proučavanjima u bosanskohercegovačkoj historiografiji, kao i u njihovoj lokalnopatriotskoj niti sa specifičnim implikacijama u Hercegovini, koja je zaokupila i njegov interes.

Srednjovjekovlju je Marko Vego posvećivao daleko veću pažnju, uostalom kao i u sveukupnom djelu, gdje je postigao zapažene rezultate. Kroz prizmu Hercegovine čitaocima Slobode davao je informacije o najnovijim arheološkim iskopavanjima i rezultatima terenskih istraživanja. Nerijetko je čitaocima približavao i saznanja na osnovu teže pristupačnih arhivskih podataka. Istaknuto mjesto davao je nadgrobnim spomenicima, naročito stećcima (
općenarodnim spomenicima i kroničarima svoga vremena), i njihovim natpisima, po kojima je historiografiju značajno obogatio. Zanimanje za gradska naselja, prikupljanjem sitnih saznanja njihove znamenitosti, uspijevao je da sačini male sinteze koje su modernim hercegovačkim gradovima obezbjedivale ponos na kontinuitet življenja. Takve su bilješke o Blagaju, Gornjoj Bijeloj, Klobuku, Čičevu, Borču, Čitluku, Gackom, Počitelju, Ljubuškom, Drijevima, Neumu i Mostaru. O kulturnom životu srednjovjekovlja na ovim podnebljima pisao je i kroz bilješke o umjetničkim družinama. Svojim bilješkama čitaocima je sugerirao i prenosio brigu za kulturnu baštinu Hercegovine.
Kraljeva Sutjeska

U Slobodi Vego je pratio i dostignuća suvremenika istaknutog arheologa i historičara, medievaliste dr. Pava Anđelića. Visoko cijeneći mlađeg kolegu, zemljaka s druge strane Neretve, nesebično je ukazivao na njegova dostignuća u proučavanju bosanskog srednjovjekovlja (Bobovac i Kraljeva Sutjeska, Srednjovjekovni pečati).

Prisustvo Marka Vega na stranicama mostarske Slobode, u odnosu prema čitaocima, javnosti, gradilo je Slobodinu redovnu
kulturnu rubriku. Njegovim potezima išli su rijetki suvremenici, a vremenom su im se pridruživali mladi, arheolozi, historičari i ljubitelji starine, njegovanjem starije prošlosti Hercegovine, antike i srednjovjekovlja (T. Andelić, A. Zelenika, A. Ratković, V. Atanacković-Salčin i drugi). Kada je zastupljenost historije u pitanju, može se reći da se vremenom formirao pozitivan stvaralački izraz ustrajnog remećenja ideološkog profila rubrike Kultura s prenapregnutim sadržajima vezanim za revoluciju i drugi svjetski rat. Drugom, redovnom Slobodinom rubrikom, Gost redakcije, Sloboda se primjerno odužila svome suradniku kroz lepršav hercegovački razgovor s Mišom Marićem.(3)

Debeli tomovi knjiga i stručni časopisi kao produkti historiografije, s naučnim aparatom punim hipoteza, preko bilješki Marka Vega postajali su bliži Hercegovcima. Običan čovjek u njima je mogao naći informaciju više o detaljima, sitnicama kao i krupnim procesima, koji su mu olakšavali shvatanje vremena u kome je živio. Bile su mu potvrda i korektiv za ono malo očuvane, nejasne tradicije, naspram bogatstva materijalne kulture (
prekinutih kontinuiteta) kojom Hercegovina obiluje. Kulturna razina društva, s tekućom historiografijom udaljenom od njegovog osmišljavanja, bilješkama Marka Vega dobijala je izraz spoznajom Čovjeka i Hercegovine.
Stara pravoslavna crkva - Mostar
Stara pravoslavna crkva - Mostar
Izgrađena 1834. godine. U periodu 1992.-1993. godine objekat je u potpunosti devastiran. Faksimilska rekonstrukcija objekta izvedena je 1996. godine. Redizajn enterijera predstoji. Investitor/donator: Administracija Evropske uprave nad Mostarom (Odjel za prosvjetu i kulturu).
Crkva Sv. Petra i Pavla - Mostar
Crkva Sv. Petra i Pavla - Mostar
Crkva je izgrađena 1866. godine, a u periodu 1992./95. godine potpuno uništena. U toku je izgradnja nove crkve na istom lokalitetu, znatno promijenjenih dimenzija i sa novim fasadnim obilježjima. Gradski zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Mostar nije uključen u projekat rekonstrukcije.

1 - O životu i djelu Marka Vega (1907-1985) uporedi, Anđelić Pavao, Predgovor,
Vego Marko, Iz istorije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Svjetlost, Sarajevo 1980., 5-7; D. B., Komemorativna sjednica povodom smrti Marka Vega, Oslobođenje XLII/73180, Sarajevo 01.03.1985., 8; D. D., Sahranjen Marko Vego, Oslobođenje XLII/13190, Sarajevo 02.03.1985., 24; Dautbegović Almaz, In memoriam, Marko Vego, Oslo­bođenje XLII/13190, Sarajevo 11.03.1985., 5; Dautbegović A., Marko Vego 1907-1985., Glasnik Zemaljskog muzeja (Arheologija) Nova serija 45, Sarajevo 1990., 1-4; Glavaš Tihomir, Vego Marko, Arheološki leksikon BiH, Tom I, Zemaljski muzej, Sarajevo 1988., 183.

2 - Vego Marko, Bibliografija objavljenih radova,
Srednjovjekovna Bosna i evropska kultura, Radovi Muzeja grada Zenice III, Zenica 1973., 537-539; Vego M., Spisak naučnih radova prof. Marka Vege (od 1937. do prve polovine 1978. godine), u, Vego M., Iz istorije..., 487-501; Fekeža Lidija, Izbor iz bibliografije naučnih radova Marka Vega, GZM (A) NS 45, Sarajevo 1990., 5-6. Uporedi i, Živković Pavo, Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni, Zavičajni muzej Travnik, Sarajevo 1982.

3 - Marić Mišo, A se zbori Marko Vego (Gost naše redakcije), Sloboda XXXII/39, Mostar 27.09.1976., 7.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Niaz Omerovic - Hommage majci Bosnjakinji

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001
HarisTucakovic, Sweden
oo