o
Mostujte sa nama
Arhiva
Mersad Berber - Iz kataloga "Graphic prints 2000"

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 127 (38 - nova serija)

Godina XXVI juni-lipanj 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Lejla Patak
SVI SMO ISTI

Ne krivite nikoga,
jer sebi samoj presudih nestanak
Sama poželjeh putovanje u ovaj svijet,
kojem pokušavam pronaći ime
i pomoću mahovine otkriti strane.
Sopstvenom mišlju,
nađoh se među ubogim ljudima

obučenim u crno,
bezizražajnih lica, bezbojnih očiju.
Svi smo isti
dok u koloni hodamo jedno za drugim,

sa svijećama u nepokretnim rukama;
ovdje na prozore ne kuca svjetlost.

Došao je danas neko novi.
Načula sam da je tu zbog ljubavi.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Mersad Berber - Iz kataloga "Graphic prints 2000"

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000 HarisTucakovic, Sweden
oo