o
Mostujte sa nama
Arhiva
Mersad Berber - Iz kataloga "Graphic prints 2000"

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 127 (38 - nova serija)

Godina XXVI juni-lipanj 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Milika Pavlović
OVERBOARD

Koliko toplih poljubaca
po nadgrobnome kamenju,
koliko nježnih izliva
po međi pustinje i oaze,

koliko uzvišene neutješnosti!

Srce i nije tu da razmišlja
o tvrdoći i starosti činjenica,

o dinama i stijenju, o suši,
niti o sjenovitome zelenilu
što odijeva nesebične kladence.


Kamen, rastinje i pržina,
stranice su ukletoga trougla,
na njegovome dnu, u potonjoj luci -
jarboli, jedra, brodovi,
bestidne gladi na palubama,
odajama kapetana duge plovidbe
njuškaju morski psi,
za pultom navigatora
oktopodi sa Lerna -

nijem, vječno budan overboard.

Koliko god se promišljeno čudimo
čemu toliki jad i suze,
kad već ni milimetar ne podižu
nivo mora,
pravedno je pohvaliti žalosno srce
što u tužnome srcu Sahare
poji samotnu stabljiku.

Pristan jul, 1999.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Mersad Berber - Iz kataloga "Graphic prints 2000"

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000 HarisTucakovic, Sweden
oo