o
Mostujte sa nama
Arhiva
Vlado Puljic - Hommage Pocitelju

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 125-126 (36-37 - nova serija)

Godina XXVI april-travanj/maj-svibanj 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Vlado Puljić

ZID


Zaustavio buru stari zid,
nitko mu nije rekao hvala;
ni bajam u zavjetrini
(što prije proljeća cvjeta),
ni gušterica posustala
u kojoj dršće pola moga svijeta.

Podupirem plećima zid trošni.
Bura združila svoje zvijeri,
nasrnula na gnijezdo u krošnji.
Strah svoj ptica krikom mjeri.

Zaboravljen zid u vrhu bašče
otkrio grudi prema jugu.
Ako se sunce izmakne - past će
Proljeće u moju tugu.

Paučina, mahovina i lišaj
sjedinjeni i zidu starom,
pomažu mu da vjetrove stiša
dok proljeće leprša nad Mostarom.


Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Mustafa Pezo - Stari Mostar

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000 HarisTucakovic, Sweden
oo