o
Mostujte sa nama
Arhiva
Bobo Samardzic - Mostar pod snijegom

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 124 (35 - nova serija)

Godina XXVI mart/ožujak 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Ismet Smajlović
SINTEZA O UMJETNOSTI REZBARENJA
Šemsudin Mulić: "Konjičko drvorezbarstvo",
izdavač: Općina Konjic 1999

Pod finansijskim pokroviteljstvom Općine Konjic u edicijama ”Most” i ”Kulturno naslijeđe” dosad je objavljeno šest knjiga. Pod zaštitnim znakom ”Mosta”, okrenutog beletristici, izašle su poetska monografija ”Neretva” Kemala Mahmutefendića, stihozbirka ”Bezavičajnik” Ismeta Smajlovića, knjiga proze ”Paprikaš na obali Ohaja” Senadina Begtaševića, te prospekt ”Konjic na putu”, dok je u okviru edicije ”Kulturno naslijeđe” pred minuli rat objavljena monografija ”Konjic i njegova okolina u vrijeme austrougarske vladavine”, kojoj se nedavno pridružila još jedna monografija, ovog puta o konjičkom drvorezbarstvu. Valja i to reći da je u pripremi za štampanje knjiga o Konjicu u osmanskorn periodu, a kulturni djelatnici ovoga grada imaju namjeru da istraže Konjic u intervalu između dva svjetska rata.

Edo Huskovic - Zimska idila

Monografija ”Konjičko drvorezbarstvo”
predstavlja dragocjeno, mogli bismo reći unikatno djelo, sintezu o umjetnosti rezbarenja, koju je načinio Šemsudln Mulić, Konjičanin, čija radna i stvaralačka biografija kazuje da je i sam bio vičan drvorezbarenju, potom dizajniranju, pisanju udžbenika, sa desetak godina profesorskog staža na Pedagoškoj akademiji u Mostaru. Započevši 1931. godine život u Konjicu, Mulić ga je okončao 17. novembra 1993. u Mostaru, napisavši ”Napomene o konjičkom drvorezbarstvu” u septembru, dakle, na dva mjeseca prije smrti.

I HAJR I LJEPOTA

Osim što je istraživanjem fenomena drvorezbarstva, ilustrovanim obiljem fotografija, ovo djelo monografija, ono je i vremeplov kroz evoluiranje rezbarstva od seoske naivne umjetnosti i gradskog obrta do savremene industrije. Mulić tako prati ”svoie” drvorezbare kad krajem 19. stoljeća, posredstvom Ilije Logarića, kreću u osvajanje Evrope, izlažući i demonstrirajući rezbarska umijeća u Budimpešti, Beču, Briselu, Parizu. Potom ”zaviruje” u njihove radionice, ”prebire” po njihovom alatu (usput pripominjuči da ”najdragocjeniji alat je ruka”); prepoznaje drvo ”na kome je do juče ptica pjevala”; odgoneta šare sa njihovih rukotvorina (ona ptica, ono drvo života, onaj jelen, ono trsje, onaj vojnik Gorčin ”preselio” se sa stećaka na sehare, musandere, peškune, dok su gorštaci, te Stari most, i konjički i mostarski, oživljeni na nekoj od grafika, inkrustacija Domićevih).

I tako redom: hodi Šemsudin Mulić kroz vrijeme, kazujući da je Konjic između dva rata živio od drvorezbarenja, da je imao registrovane 34 drvorezbarske radionice, do tada nastaju glasovite drvorezbarske dinastije Nikšića i Mulića. Poslije Drugog svjetskog rata, reći će autor, dolazi nedoba za rezbare jer nacionalizacija i ourizacija tjeraju majstore iz njihovih radionica u - tvornice, u štanceraj, a oni nisu, kao individualci, bili vični kolektivizaciji. Kad su prema Mostaru, u ŠIPAD-ovu južnu ekspozituru, počele odlaziti pare, a odozdo ne dolaziti ideje, počeo se konjičkim drvorezbarima tanjiti život. I o tome će promišljati Mulić.

PET GENERACIJA DRVOREZBARA

Ova knjiga je i svojevrsni udžbenik za one koji bi da uđu, makar i iz poštovanja prema ovom umjetnikovanju, u tajne drvorezbarenja, na šta upućuje segment knjige zvani ”Osnovni podaci o drvorezbarstvu”.

Mulić je u dodatku ”Konjički drvorezbari svih generacija” izvršio svojevrsnu ”smotru” 218 majstora ovog zanata, ne pretendujući da su svi ovi podaci ovjereni istinom i činjenicama, pa će, u nekim budućim djelima ovakve vrste, ovakav registar imena doživljavati dopune. Posebnu draž ovom dijelu knjige čini udijevanje karakteroloških osobina u skicuozne portrete rezbara. Očito je da je sa dosta njih autor i sarađivao i drugovao. Tako, naprimjer, za rezbara sa nadimkom Kajmekanac reći će da je ”bio veliki veseljak i da je trošio više nego što je zarađivao”; rezbar Baja je ”bio veliki bekrija, ali i veliki majstor minijatura i dobričina”; Zvonimir Boras je iskoristio ”prelazni rok” u aranžere, a ”prava je šteta što se nije nastavio baviti rezbarenjem”; gotovo 90-godišnji Salih Fejzagić ”živa je enciklopedija o konjičkom drvorezbarstvu i zna fino pripovijedati”; Gunjo je ”ostao fanatičan protivnik uvođenja strojeva”; Anđelko Stanić je ”maštovit i neobično radin, raspolaže raskošnim darom". Neki od Mulićevih rezbara otišli su u fakultetlije, magistre, policajce, otišli u rat, u svijet i ne vrativši se u grad na Neretvi.

Knjigu je autor pokatkad literarizirao, osvježavao anegdotama, govornim formulama karakterističnim za komunikaciju između rezbara, a iznad poglavlja, kao moto, ispisivao je dragocjene sentence. Posebno poglavlje posvetio je svom ocu Ismailu, koji je 1955. godine utemeljio Muzej drvorezbarstva ”Mulićev Rekord”, učinivši ga po svemu sudeći prvim ovakve vrste u svijetu.

Sa sedamdesetak crno-bijelih i kolor fotografija i ostalih ilustrativnih referenci monografija predstavlja i foto-vremeplov, ali i svojevrsni album čije korice zatvara Summary na engleskom jeziku.

Ovu preporuku za iščitavanie i posjedovanje knjige o konjičkom drvorezbarstvu završit ćemo blagoslovom ”Neka su zlatne ruke ovih majstora”, koju je prije pola stoljeća, nakon susreta sa drvorezbarskim majstorijama, izrekla profesorica na Sorboni dr. Seka Dragić.

I za sam kraj valja izreći pohvale Štampariji IC Mostar za kreativno rješenje izgleda knjige koja je odštampana u tiražu od 1.500 primjeraka.  

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Halil Tikvesa - Asamblaz

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000
HarisTucakovic, Sweden
oo