o
Mostujte sa nama
Arhiva
Bobo Samardzic - Mostar pod snijegom

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 124 (35 - nova serija)

Godina XXVI mart/ožujak 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Dr Smail Balić
MUSLIMANSKE MAHALE U POŽEGI
Znak nade: znanošću do istine

Nedovoljno zapažena u bosanskohercegovačkoj javnosti ostala je knjiga hrvatskog historičara Nenada Moačanina ”Požega i Požeština u sklopu Osmanlijskog carstva” izašla u Jastrebarskom prije četiri godine.*

Ova knjiga svojom objektivnošću ugodno odudara od većine sličnih rasprava i oslikavanja naše prošlosti. Budući da su povijest i nehistorijska predanja u našem prostoru skoro nerazmrsljivo međusobno isprepleteni, a prostodušni svijet se na toj mješavini često nadahnjuje, to treba zdušno pozdravitl svaki trud oko razbistravanja ove vrste. Proteklih deset godina su pokazale, kako se skupo plaćaju nesporazumi i zablude historijske prirode, ma koliko god bilo jasno, da novorođeni naraštaji ne mogu biti odgovorni za djela predaka. Predmetna knjiga je zamašan znanstvent poduhvat, kojemu se doduše izmakao niz pogrešaka od manjeg značaja, što ne umanjuje njezinu stvarnu vrijednost.

Požeška povijest osmanlijskog vremena je bila zasnovana tek na oskudnim, pretežno crkveno - feudalnim, vrelima. Kad se ima u vidu njihova za tadašnje vrijeme neizbježna opterećenost predrasudama, onda se tek u punini razotkriva značaj ovakovog istraživanja. O tome se izjašnjava pisac Nenad Moačanin, jedan od rijetkth osmanista u Hrvatskoj, nasljednik poznatog istraživača turske prošlosti pok. Aleksandra Olesničkog, ovako: ”Htjeli - ne htjeli, tragovi su toga vremena daleko dubljl no što se to čini pri površnom promatranju. Radi se zapravo o pitanju vrijednosnih kriterija, tvori li hrvatsku povijesnu baštinu i ono što je došlo ’izvana’, posebice ako se ne smatra izdankom civizacijskog ozračja zapadnog kršćanstva. Ako je odgovor jednoznačno negativan, onda će nam povijesna svijest, barem kada je riječ o osmanslijskom čimbeniku ostati sužena na sliku katastrofe, a rad i stvaranje, koje ništa manje od rušenja i u tom vremenu pripadaju totalitetu života, ostat će nepoznati, nepriznati, ’ničiji’, tj. svačiji, samo ne hrvatski... No, danas integrirati ’strane’ ustanove i sustave kao svoje u smislu čimbenika i elemenata oblikovanja novovjekovne Hrvatske, takve kakvu danas vidimo, znak je zrelosti i snage, intelektualne i moralne, da se staloženije sagleda cjelina narodnog života u povijesnoj perspektivi. Prisjetimo se samo na očita proturječja u nemalom dijelu historiografije 19. i 20. stoljeća: u Osmanlijskom carstvu se s jedne strane vidi Antikrista i zator svake uljudbe, a s druge trajno djeluje fascinacija karijerama Hrvata u službi toga istog Antikrista... Tako se često zaboravlja i ne shvaća da se razaranja i uništavanja koja su vezana uz pojavu Osmanlija u golemoj mjeri odnose izravno na ratove i pljačkaške provale, a ne na sam sustav nakon uspostave redovitog ustroja vlasti. Bez osmanslijske nazočnosti uopće nije moguće zamisliti ’Zlatni vijek Dubrovnika’, lakše spajanje cijele današnje Istočne Hrvatske s maticom nakon 1699., bogatstvo hrvatske usmene književnosti i štošta drugo”.**

Dzoja Ratkovic-Gavela - Ilustracija

Moačanin tumači ključne pojmove iz osmanlijske prošlosti - za razliku od većine hrvatskih i srpskih historičara - ispravno. On kaže za devširmu, da je to ”obaveza predavanja psihofizički dobro razvijenih dječaka u službu na dvoru (u janjičare, i u nevojničke službe, ovisno o nadarenosti). Čini se da su barem pretežito uzimani dječaci prema zapaženosti, a ne ’mehanički’ (od svakih 40 kuća), te nešto starijeg uzrasta - možda početkom puberteta - a ne posve malena djeca”.

On tu i tamo po logici inercije ostaje kod zbunjujućih i krivih izraza, kao ”danak u krvi”, ali je u osnovi tačan. Devširma (kupljenje, sabiranje), kako se službeno zvao ”danak u krvi”, se vršila u vremenskim razmacima od 4 ili 5 godina i bila je, uz duže zastoje, ograničena na doba od sredine 14. do kraja 16. stoljeća. Devširmom obuhvaćeni mladići postajali su dio vladajuće elite: vojna lica i državni činovnici.

Kako pokazuju istraživanja nizozemskog turkologa Machiela Kiela, starost uzimane djece se kretala izmedu 13. i 18. godina. Ni u kojem slučaju nije se radilo o djeci s majčinog naramka, kako je to izmislila mašta narodnog pjevača kod Srba, već o momcima ili momčuljcima zrelim za vojnu službu. To je bio minimalni vojni ulog kršćanskog stanovništva za zemlju koja im je pružala zaštitu.

Daleko opravdanije je smatrati ”dankom u krvi” stalno krvarenje muslimanskog žiteljstva u Osmanlijskoj carevini. O tom razmišlja Carl Heinrich Becker, vodeći njemački orijentalista između dva rata, ovako: ”Je li porez kao naknada, za nesudjelovanje u vojsci (glavarina) bio opterećenie za nemuslimansko stanovništvo, to je muslimanski živalj nosio neuporedivo teže državljanske terete. Treba samo misliti na ogromnu kočnicu, koja je ležala, u krvnom porezu (Blutsteuer), što su ga dijelovi muslimanskog stanovništva podnosili državi. Mladi čovjek je u najboljim godinama bio povučen iz gospodarskog života. Kod neprekidnih ratova i unutrašnjih ustanaka se znatan broj unovačenih nije višee nikada vratio kući. Je li se Turčin konačno našao u svome domu, to se u njemu susreo s opustošenim gospodarstvom, dok je u međuvremenu njegov vršnjak Armenac postao imućan gazda, koji se bogatio lihvareći porodicu ili selo svog turskog akrana”. ***

Moačanin se ispriječava raširenom mišljenju, da su izrazom raja (ar. ra’aya, množina od ra’iyya) označavani samo kršćani, pa kaže, da su to ”porezni obveznici, katkada, samo kršćanski; gradsko stanovništvo nalazi se na prijelazu između raje i staleža djelatnika državnih službi”. Nasuprot pojmu ra’aya (porezni obueznici) stoji pojam beraya (”slobodnjaci - bez dažbina). Prema raji je obično važilo načelo, da se ne opterećuje preko mjere***, dok su ”slobodnjaci” - mahom Muslimani nosili svu silu drugih, većinom vjerskih, obaveza. Kada je Požega oko 1600. godine više puta opljačkana od hajduka ili ćesarskih odreda, poduprtih dijelom stanovništva, Ibrahim-paša, zapovjednik grada, je naredio, da se raja ne kažnjava, već naprotiv lijepim postupkom pridobiva.

Ova rasprava pruža uglavnom uvid u agrarnu povijest požeškog kraja pod Osmanlijama od 1537. do 1691. godine. Izvori su joj turski zemljišni popisi iz tog vremena. Pisac ih je temeljito raščlanio i snabdio s potrebnim glosarom turskih termina i drugih teže razumljlvih izraza u korištenim tekstovima. Tako pred čitateljem iskrsava dosta živa slika tadašnjeg društvenogospo- darskog života u ovom dijelu Slavonije. Autor iznalazi i sliku demografskog stanja te slijedi pomicanja nastala usljed promjene političkih snaga. Grad Požega je 1640. godine imao preko hiljadu domaćinstava. U njemu su živjeli kršćani i muslimani. Ovi potonji su nastanjivali deset mahala, koje su mahom nosile imena mjesnih džamija. Bili su razvijeni zanatstvo, posebno prerada krzna i zlata, i trgovina. Uz džamije postojala je bar jedna medresa. ”Požega je bila”, po tvrdnji pisca na str 109. ”jedini kadiluk sjeverno od Save i Dunava s muslimanskom većinom na selu”.

O kulturnom životu nema u knjizi podataka. Može se pretpostaviti da je među gradskim imamima i muderisima - pored blizine granice i ratne ugroženosti - bilo učenih ljudi. Ovi su se, sigurno, bavili i vjerskim studijama kao i istočnom književnošću. Meni su poznata tri požeška prepisivača orijentalnih djela: Ahmad al-Bosnawi iz 1622. godine, Hasan ibn Muslihaddin iz 1638. god. (prepisao, među ostalim, djelo ”Gawahir al-figh” - Dragulji razumijevanja vjere) i Salman ibn Mustafa al-Požegi, kaligraf iz 16. stoljeća (napisao i iluminirao jedan rukopis).

Slabu stranu radnje obrazuje nesnalaženje autora s prisnim izrazima turskog jezika. Ono je vidljivo već na početku knjige. Pisac je posvećuje svojim roditeljima, pa kaže Valideynime icin, mjesto, pravilno, Valideynim icin.

Evo jednog dijela pojmova, u kojima su uočene pogreške ili nedostaci i koje sam ispravio ili nadopuni

azap (arapski azab, množina: a zab) = bećar, neženjen momak. Tako su se u vremenu od 13. do 19. stoljeća zvali vojnici ili mornari unovačeni ad hoc za borbu.

baba (t.) = otac, očinski zaštitnik. Baba se zvao i predstojnik derviške tekije osobito bektašijskog reda.

baba melami = poklonik svojevrsne derviške pobožnosti, i uz to dužnosnik u tekiji. Po jednom mišljenju melamije su pripadnici halvetijskog ’rufa’ijskog, mevlevijskog ili bektašijskog reda, a po drugom nevezani, nonkonformistički, mistici. Značajke melamijske predaje su spominjanje Boga (zikr) šutke, suzdrljživost od javne obredne djelatnosti i poriv za osamljenjem (izolacijom) praćen djelatnim sudjelovanjem u javnom životu. Počelo njihova životnog nazora treba tražiti u starogrčkoj filozofiji. Taj nazor nije u skladu s islamskom naukom.

bakal (ar. baqqal) = pretrga, prodavac povrća, sitni trgovac mješovite robe.

boza, buza (perz. bouze) = gusto bezalkoholno piće slatkog ukusa od provrele prohe ili pirinča. Pije se – začinjeno terčinom i zendžefilom (đumbirom) - u ohlađenom stanju.

biraderzade (perz.) = bratić

ćehaja (t. kahya od perz. kethuda) = viši janičarski časnik; zamjenik zapovjednika; gradonačelnik

divane (perz.) = ludak; budala; čovjek pomućene pameti, glupak

dunum (t. donum) = površinska mjera veličine kojih 980 kvadratnih metara

dvorište se kaže turski avlu, po bosanski avlija (za razliku od istoimenog izraza u srpskom jeziku, gdje znači: ručnik, otirač. U Bosni se održao ispravni oblik ove turske riječi: havlija).

džizja (ar. gizya, t. cizye) = glavarina (do 1856. uzimana od vojno sposobnih nemuslimana kao nadoknada za oslobođenje od vojne obaveze)
; ”dzizija” kako dosljedno piše u knjizi, je neispravno čitanje.

bad hava (ar. - perz., t. bedava) = nepostojanje, krivo obećanje,. besplatno; uzalud, beznačajno

eskici (t.) = staretinar

čizmar je turski cizmeci a ne ”čizmeši”

harami (ar.: razbojnik, hajduk). Turci ne bi nikada, akindžije ili neke druge svoje vojne odrede nazivali ovim imenom, kao što to stoji i u glosaru ove knjige.

Nažalost, ima u njemu i drugih pogrešaka, od kojih neke treba pripisati aljkavosti slagara ili nepostojanju pravih protuznakova za turska slova u korištenom računaru. U Imenskom i predmetnom kazalu je navedena oznaka ”Arapska mahala”. Kod provjere u tekstu pokazalo se, da se radi o ”Azapskoj mahali”, dakle četvrti, koju su nastanjavali azapi.

* Nenad Moačanin: Požega i Požeština u sklopu Osmanlijskog carstva (1537.- 1691.) /S. faks., dijagr. i engl. sažetkom./ Jastrebarsko: ”Naklada Slap” 1997. 543 str. Biblioteka Posegana. 1.
** Moačanin, spomenuto djelo, str. 11.
*** C.H. Becker; Islamstudien, 1. dio. Leipzig 1924., str. 58.
 

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Halil Tikvesa - Asamblaz

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000
HarisTucakovic, Sweden
o