o
Mostujte sa nama
Arhiva
Bobo Samardzic - Mostar pod snijegom

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 124 (35 - nova serija)

Godina XXVI mart/ožujak 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Ismet Bekrić
OSMIJEH

Na koncu još jednog tisućljeća
Čovjek se smješka.
Na njegovom licu,
kao na beskrajnoj poljani,
cvjetovi osmijeha.
Da li to znači,
da je uspio
sačuvati ljudsko lice?

Na koncu još jednog tisućljeća
dijete se još smješka.
Na njegovom licu,
kao na beskrajnom igralištu,
igračke osmijeha.
Da li to znači,
da je uspio
sačuvati ljudsko lice?

Osmijeh na licu zaljubljenih,
osmijeh na licu izgubljenih,
osmijeh na licu napaćenih,
osmijeh na licu zagledanih…

A zašto onda osmijeh
na licu snajperiste?
Zašto osmijeh na licu onoga,
koji ubija osmijeh?

Vjerovati možeš samo još poeziji,
toj, koju pišu prognani,
toj, koju žive beskućni,
toj, koju sanjaju nezaspani,
toj, koju sa svojega tužnog lica
prepisuju ka osmijeh.

Pjesma kao diskusija na temu:
”Smijeh na kraju tisućljeća”,
Međunarodni susret pisaca, Bled, 1998.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Halil Tikvesa - Asamblaz

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000
HarisTucakovic, Sweden
oo