o
Mostujte sa nama
Arhiva
Bobo Samardzic - Mostar pod snijegom

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 124 (35 - nova serija)

Godina XXVI mart/ožujak 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Ivo Mijo Andrić
BAŠČARŠIJA

Riznica iz koje ističu bakarni potoci
Obdarena blagom sijaset zanata
Prezrela ljepotom da i stvaraoci
Slikaju i pišu o njoj iz inata.

Vječiti praznik za oči i duše
Građana umom velikih meštara
Izazov za srdžbu onih koji ruše
Oduvijek je meta ludih zulumćara.

Zatočeni sanjar otvara joj dveri
Tražeći konak ili utočište
Dok mu srce kao stabljika treperi
Pogledima raskoš ispija i ište.

I kada je pale izniče starija
Ne mogu joj ništa ni vrijeme nit ljudi
Odviše kamena da bi gvoždarija
Mogla da je grize ili da joj sudi.

Riznica iz koje ističu potoci
Obdarena blagom sijaset zanata
Pred njenom ljepotom zastaju svjedoci
U namjeri da joj odmandale vrata.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Halil Tikvesa - Asamblaz

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000
HarisTucakovic, Sweden
oo