o
Mostujte sa nama
Arhiva
Bobo Samardzic - Mostar pod snijegom

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 124 (35 - nova serija)

Godina XXVI mart/ožujak 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Ismet Bekrić
NEŽA MAURER
Savremena slovenska poezija

ZRNA

Neko sije
metalno svijetla i glatka zrna,
što nikad ne urode
životom.
Njive
naša su tijela.

Stisnut ću uza se tvoje iznemoglo,
omamljeno tijelo
i plakati,
kao da imam u naručju
umirući svijet.

TRAGOVI

Neko je ostavio tragove stopa
u pijesku pred kućom.
Ne znam, zašto je došao
i zašto je otišao.
Ništa nije donio,
ništa nije odnio.
Bio je i otišao.
Mislim na njega
i utiskujem stopala u njegove stope.

DOMU

”Ideš li svome domu?”, pita me
sićušno dijete plavih očiju.
”Svi idemo svome domu”, kažem mu,
a ono se radosno smije.
Domu.
Dom je tamo, gdje je ljubav.
Toliko je kuća
i tako malo domova.
Kuda da idem?
Djetešce gleda za mnom
i vjeruje da idem svomu domu.

IPAK

Svijet je takav, kakav je bio,
i ipak je čisto drugačiji.
Na ovoj strani brijega sam ja -
na onoj je čovjek koji mi je drag.
Život nema zaleđa.
Kud god se obazirem, gledam svijetu
u lice.

Prijevod: Ismet Bekrić

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Halil Tikvesa - Asamblaz

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000
HarisTucakovic, Sweden
oo