o
Mostujte sa nama
Arhiva
Vojmir Borovina - Moja ulica

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Trazi · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 122-123 (33-34 - nova serija)

Godina XXVI januar-februar/siječanj-veljača 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Gradimir Gojer
ŠIROKI STVARALAČKI ZAMAH
Za Ahmeda Obradovića... uspomene, jedno sjećanje...

U činjenici da mostarsko pozorište želi obilježiti dva iznimna povoda, vidim mogućnost progovora u jedinstvenom tekstu...
Jer, život Ahmeda Obradovića, redatelja, pisca, direktora Teatra sublimna je činjenica, sintetska je pojavnost koja se neminovno veže uz godišta rasta, razvoja i golemih uspjeha Narodnog pozorišta u Mostaru.
U činjenici da je Obradović rođen u Mostaru svaki bi životo- pisac mogao ispresti niz zanimljivih detalja, od bizarije do draguljnog artističkog faktisciteta…
Mostar je živio u Ahmedu Obradoviću.
Živio je na jedan specifičan način.
Jer, onaj tipični mostarski damar nukao je ovog stvaraoca da ide stazom uspona, a sve fundirao sjajnom pjesničkom slikom "od gnijezda do zvijezda" (Dizdar).
I sam vezan za Stolac, gdje se amaterski počinje baviti teatrom, Ahmed je Obradović načinio krupne korake od svoje prve amaterske režije Ćorovićevog "Zulumćara" do svega onoga što je činilo fundus njegovog režiserskog "vjeruju".
A, sjećajući se danas njegove diplomske predstave "Ko se boji Virdžinije Vulf", realizirane 1973. godine, sve do onoga što je bio njegov režiserski kredo u postavci Selimovića, mogu tek i samo kazati da je to bila jedna stvaralačka odiseja iza koje je ostao fundus ozbiljnog teatra.
Uostalom, možda je testamentalna režija Ahmeda Obrado- vića "Derviš i smrt" najmoćniji primjerak njegovog režijskog čitania i scenskog uobličavanja naše bosanskohercegovačke klasike. U toj predstavi visokim rafinmanom, smislom za poštovanje najtananijih teatarskih struništa, on je uspio da spoji teatarski ukus dviju različitih epoha, da harmonizira glumačke poetike iz više generacija, te da sa Safetom Zecom i Vanjom Popović napravi gotovo savršen likovni okvir koji je progovarao jasno i jarko o njegovom uzornom likovnom osjećanju svijeta.
Ako se pokuša napraviti neka vrsta sistematizacije svega ono- ga što je bio režiserski fundus primjetiće se tri jasne razvojnice u poetici Obradovićevoj.
Prva je svakako odnos prema baštini i istančana, pronicljiva dramaturuško - literarna senzibilnost.
Drugu komponentu čini njegovo osjećanje suvremenog svijeta nerijetko "čitano" kroz filing komedije, humornog i komedijskog. Konačno, tu je i ono što treba posebno naglasiti rafiniran odnos prema glumačkom biću i glumačkoj igri, kao rijetkoj vrsti posvećenosti onome što je bitna teatarska suština.

Ahmed Obradovic

Ahmed
je Obradović režirao žanrovski široki raspon tekstova, ali mu je strast preferirala prije svega komediju (posebno suvremenu) te komade iz literarne baštine.
On je bio inovator, u najboljem teatarskom smislu riječi.
I onda kad je režirao suvremene dramske tekstove kao i onda kad se obraćao baštini Obradović je koristio sredstva suvremenog teatarskog iskaza.
Ritmizaciju predstave postizao je sa sjajnom lakoćom, a lek- torsko osjećanje jezika kao i muzikalnost, urođena i njegovana, davali su neku dominantu svemu što je bila njegova teatarska tapija.
Zanimljivo je istaći da je sa podjednakom strašću režirao u profesionalnom i amaterskom teatru, ne dopuštajući nikada da se amatersko podcjenjuje, jednači sa diletantskim ili dovodi pod bilo kakvo pitanje i sumnju...
Režirao je diljem Bosne i Hercegovine, ali i u Srbiji i Poljskoj. Bio je režiser koji je enormno volio glumca, koji se zanosio nad stvarnom glumačkom umjetnošću.
Režirao je i na televiziji i na filmu, a njegov spisateljski rad posebno cijenim po dramsko - dokumentarno - poetskoj fakturi "Ljudi s juga".
Ahmed Obradović se zalagao za etičnost u teatru i moglo bi se kazati da je tu notu svog angažmana posebno promovirao kao direktor teatra i njegov umjetnički vođa.
Znao je i umio pokretati niz novina u radu mostarskog Narodnog pozorišta, pa je čak formirao i novu scenu ovoga teatra, a njegovom inicijativom organiziran je i Prvi festival "Mostarskih liska".
Obradovićev život i redateljski vijek najbolju svoju potvrdu nalazi u svjedočenjima njegovih suvremenika, kod kojih će se i danas najjasnije ispoljiti odnos za ovog stvaraoca širokog stvaralačkog zamaha …
Ne dočekavši slobodu, u svom rodnom gradu, Obradović je prerano skončao svoj život i tvorački vijek...

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Meliha Sandzaktar - Suho cvijece

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Trazi · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000 HarisTucakovic, Sweden
oo