Мост - Индекс
Мост - Претплата
Насловна страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Број 206 (117 - нова серија)

Година XXXII јануар/сијечањ 2007.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Претходна · Садржај · Наредна

Проф др. Живко Ђурковић
Пјесник модерног сензибилитета

Над избором поезије „Пчелињаци маште“ Жарка Ђуровића

У силној савременој поплави пјесника и пјесништва није нам познато да има издигнутијег, самосвојнијег, стваралачки интензивнијег и инвентивнијег пјесника, који је надживио и наткрилио неколико пјесничких генерација и који је у сталној стваралачкој тензији као што је пјесник Жарко Ђуровић. Исто тако, изнимни су случајеви да након педесет и више година стварања, сам пјесник направи антологијски избор своје поезије, а то је збирком „Пчелињаци маште“ урадио Жарко Ђуровић. И поклонике његове поезије и нај шири читалачки аудиторијум овим избором ставио је пред свршен чин, односно пред енигму и неизвјесност. Наиме, правећи избор из четрдесет и више збирки своје поезије и сводећи двије хиљаде пјесама (условно узимамо ту бројку, а можда их је и више) на свега двјеста и четрдесет, колико их садржи ова књига, читалац се мора запитати: који су и какви били тако строги критеријуми да се изврши оваква редукција, будући да нам пјесник није понудио никакву напомену, осим што је пјесме разврстао у пет циклуса.

И предговор ове књиге, који је направио изврсни познавалац књижевности Бранко Поповић, такође се не бави непосредно концепцијом антологије, него особеностима Ђуровићеве поезије уопште, свакако подразумијевајући прије свега пјесме из ове збирке. Предстоји, дакле, и критичару и промотору једина могућност да се суочи са самом збирком пјесама и да према својим моћима и афинитетима, уђе у њихове заводљиве стазе и лавиринте, како би дошао до иоле препознатљивих назнака о одликама и квалитетима ове поезије.

Дакле, ишчитавајући пјесме и циклусе ове збирке, долази се до одређених параметара из којих се она конституише и на којима почива, попут ових: обиље и јединство пјесничког свијета, струјање мисаоно-спознајног дискурса, експлицирање поетике и естетике пјесничких ријечи односно пјесме, те евидентност пјесничког субјекта у оформљењу свега реченог.

Иако је свака пјесма понаособ цјелина и свијет за себе, није случајно што их је пјесник сврстао у одређени поредак, подијелио на циклусе и издвојио наслове циклусима и цијелој збирци из наслова појединих пјесама, те су те пјесме самим тим добиле привилеговани статус у томе свијету. Наиме, наслови циклуса сугеришу њихову тематско-мотивску изворност и окосницу, из које проистичу и супституишу се и други елементи тога свијета. Наслов првог циклуса „Где звезде ноће“ емитују завичајне инфлуенце, наслов другог „Цветање чула“ жар и снагу љубави према вољеном бићу, док наслови циклуса „Да сни буду пливачи“, „Мене и опсене“, „Од вида до невида“ упућују на свеобухватност и разноликост пјесничког свијета и указују на судбинска исходишта човјека уопште, пјесника и пјесништва напосе. Извјесно, наслов цијеле збирке „Пчелињаци маште“, узет из истоимене пјесме трећег циклуса, уствари је супстрат и индикатор свега онога што носи и нуди овај антологијски избор. Он је тако погођен и тако сугестиван да нас намах подсјети на Његоша, који у једном писму свом пјесничком учитељу Сарајлији упоређује своје и свако друго пјесничко стварање са радом пчела и мрава, а чији рад је уподобљен са законитостима стварања Свестворитеља.

И заиста, пјеснички свијет Жарка Ђуровића, остварен у појединим пјесмама и датим циклусима, представља богате пчелињаке и по томе како је стваран и како је међусобно повезан. А стваран је једним снажним инспиративним спонтанитетом кога води моћна и сугестивна пјесникова машта и на коју се он често позива. Због тога је и њено име природно дошло у наслов збирке.

Космос тога свијета је величанствен и по пространству и бројности симбола субјеката. Пространство обухвата сав појавни свијет у сва три временска тока и онај ништа мање пространији и значајнији свијет снова и сновиђења, те свијет инспирисан другим умјетностима и другарством и познанством пјесничке сабраће и пријатеља. Тешко би било овом приликом представити недогледне и непребројне учеснике и саучеснике тога свијета, али ћемо указати на неке карактеристичне: природа и све њене временске и друге промјене и варијације (јутро, дан, вече, ноћ), завичај и све појавности и везаности за њега (дјетињство, мајка, топоними, дрвећа, ливаде, воћњак, јаблан, врбе, имање, Острог); љубав и многолики видови и њене сновне назнаке (слут, именовање, удвојишта, омама, сеанса, игра, мјесечина, побуна чула, чарна ноћ и сл.); свијет конкретног и апстрактног, сненог и митолошког (Адам, олуја, птица, аванс прошлости, Тин, Хераклит, Пикасо, Дали, Лубарда, пепео, Црно језеро на Дурмитору, историја, агресија, визуелни мадригали, матрица небеса, самоћа, успомене, очи, стихија, ноћ, пустош, дан умирања, бездани, преци, тајне круга, живот, силе, ђаво, омрклице, лавља чељуст, крик, глуво доба, смртна ура, чаролија биља, моменто и др.).

Животворност и живописност овога свијета огледа се у његовом интензитету, повезаности и узајамности. И као што пчеле у кошници по природним датостима имају тачно утврђен ритам живота и рада, тако и пјесме Жарка Ђуровића посједују своје фиксирано мјесто и функцију у свој флуид са другим пјесмама, што омогућава јединство и кохерентност тога свијета. Као да се тај свијет сам од себе ствара и повезује и као да дјелује, попут пчела, по неким њему својственим датостима и упутима.

Међутим, уочљива је једна наоко не транспаретна али истрајно присутна повезујућа нит тога свијета, коју смо назвали мисаони дискурс. Та мисаоно-сазнајна нит некад је увијена у обланде љепоте, а некада је изричита и намах докучива. Обратићемо пажњу управо на пјесме ове друге врсте. Прво ћемо се позабавити пјесмама из којих су проистекли наслови.

У првој од њих указује се на завичај као „величанствено сазнање“ и „најдража чулна ботаника“, у другом циклусу („Одсјај игре“) заговара се мисао „која прође кроз милион сита“, у трећој снена мисао води у „зачаран круг беса“, у „пут као рајбер смрти“, тако да све постаје „хировито разарање“, у четвртом се назначава стање „кад се чула засите мена и опсена“ и дође на помисао пјеснички субјект „некуд да одмаглим“, док се у петом циклусу пјеснички субјект креће ка путу „од вида до невида“, долазећи до поражавајуће запитаности „Зар смо у подаништву параноје?“ Очигледно, пјесников сазнајни дискурс креће се од одзвезданих предјела завичајних и цвјетних поља љубави до паранојиних и хировитих разарања, до рајбера смрти. Пјесник зна „да у мислима љепота брже узлеће“ па се у сновима кретао и „иза рубова света“ како би превладао вакум времена и смрти, али је увидио да ђаво непрекидно „плете очајању рукавице“, да „све је свему налик“, да успомене „успава смрт“. Сачињавао је упитник да одгонетне тајне свијета и човјека, али му се на томе неизвјесном сазнавалачком путу стално указивала смрт „без лика и упитника“. Зато у пјесми „Памћење“ поентира: „Цео живот - један сркут / Цео живот – један прхут!“

Алма Рахмановић: Мртва природа, уље на платну

Алма Рахмановић: Мртва природа, уље на платну

Међутим, из перспективе пјесме из које је узет наслов читаве збирке, уводна и завршна строфа те пјесме почиње недвосмисленим тврђењем: „Све је у знаку мистерије!“ Таква есенцијална мисао упућује управо на схватање да трагалачки напор, пјеснички прије свега, не смије стати. Другим ријечима, поетска љепота је она незамјењива погонска енергија која изазовно ставља под своју лупу сваку мистерију. Сазнајни дискурс интегрисан у љепоту један је од начина одгонетања мистерија. Тако смо дошли до наше треће поставке – да укажемо како се рађа и остварује љепота ријечи и пјесама у овој антологији.

Одавно је примјећено да је Ђуровић пјесник модерног сензибилитета и израза. Врло рано је изашао из устаљених поетика и метрика и попут пјесника новатора и са домаће и изван домаће сцене запутио се у тражење сопствених обликовних поступака. И у томе је несумњиво успио. Убијеђени смо да је један од постулативних захтјева за избор пјесама за ову збирку био тај: да ли је пјесма у потпуности остварена у духу, условно речено, својеврсног неомодернизма. Наиме, читалац ове поезије мора бити пријатно изненађен пјесниковом виспреношћу да покрене ријечи из њихових устаљених конвенција и значења и доведе их у сасвим нове и неочекиване односе и спојеве, у којима засијају љепотом и смисленошћу. И што је нарочито карактеристично, оне у контексту стиха, строфе и пјесме у цјелини дјелују природно и неусиљено као да им је ту одвајкада било мјесто. Дакле, принцип неомодернитета се препознаје по томе што се губе познате пропозиције стиха, риме, ритма, бришу се строге подјеле између поетског и прозног израза, између стандардног и изван стандардног. Стиче се утисак да ријечи по неком сопственом инстинкту излијећу из својих лежишта и траже своје мјесто у склопу дотад непознатих и удаљених ријечи. Наравно, читаоцу у комуникацији са овом поезијом су изван његове опције кривудави путеви пјесникове маште и пјесниковог стваралачког напора. А добро укривени трагови рада у пјесниковој радионици управо су знак узрелог стваралачког плода.

Навешћу неколика карактеристична примјера таквог неочекиваног дослуха и сазвучја ријечи. Прва строфа у пјесми „Ритмови дисања“, гласи:

Дише тле и ветар дува диљем
Моје душе и ширног поља
У њедра их прима биље
Као верника богомоља

Извјесно, носећа ријеч је „дише“. А ко дише – дише тле, вјетар, пјесникова душа, биље, дакле све оно што се по научним узусима назива мртва и жива природа. Заправо, ријеч „дише“ симболично означава живот свега постојећег, у коме је пјесникова душа мотор тога живота. Али се пјесникова маштовитост не зауставља само на тим чињеницама, јер његова душа успоставља такву присност и такву оданост међу свим чиниоцима живота да се њихова повезаност може упоредити са вјерником у богомољи. Тиме су опција живота и смисао пјевања издигнути на космичку раван. Овим симболом „дише“ почињу стихови и три наредне строфе ове пјесме, чиме се стално усложава космос животворности и присности. При том све употријебљене ријечи добијају неуобичајени и очуђавајући статус, оствараујући тако један универзум љепоте и смислености.

Показаћемо још један изразитији иноваторски облик употребе ријечи и конституисања пјесме. Ријеч је о пјесми „Историја“ посвећеној Обрену Благојевићу. У тој пјесми не сусријећемо стихове конструисане на уо6ичајени начин, већ се нижу елиптичне реченице, у једном реду и по три. Пјесма је затим раздијељена на три одјелите цјелине као строфе. Свака од тих строфа почиње ријечју „живот“, који се даље означава поредбено, тако да је структуирано двадесет и осам дефиниција живота. Очито, оне не дјелују као дефиниције, јер су дефиниције увијек нешто посебно и издвојено, па због тога ово нијесу ни прозне реченице. Рекли смо да нијесу ни стихови уобичајеног поимања. Па онда – шта су? Примарна је овдје њихова ритамско-смисаона повезаност или варијантност јединства о животу. То је заправо читав један лирски космос, једна мистерија, коју пјесник осмишљава у сазвучју свих датих назнака. Која је од тих назнака примарнија и прихватљивија, такође је мистерија, по оној: ако изабереш погријешићеш, ако не изабереш такође ћеш погријешити! Другим ријечима, пјесма и пјесничко поимање само указује на могућности избора. Привлачна је љепота пјесме а њени смисаони исходи су загонетка коју треба одгонетати.

Иновативни захвати у овом пјесништву су многобројни и разнолики. Они неријетко излазе из познатих стиховно-прозних казивања пјесника двадесетог вијека. Сусријећемо пјесме које се формирају попут барокне поезије у виду геометријских фигура и разних ликовних рјешења, или се читава пјесма формира као варијација једне ријечи, затим са стиховима и без стихова које попуњавају редови тачкица и сл. У многим пјесмама редају се низови, набрајања, који су ритамски и смисаоно усклађени, или се из читавог сазвучја пјесме извлачи поента у виду једног стиха.

Богатство иновативних захвата није само себи циљ нити је изазовно и наметљиво иритирање читалаца, већ представља неодољиву тежњу пјесникову да превлада поетске стереотипе и свој стваралачки хабитус тако организује како би продор у тајне живота и смрти био смисаоно усклађен са животворном љепотом и хармоничношћу.

Најзад, осврнућемо се на мјесто и улогу пјесничког субјекта у овом маштовитом пјесничком космосу. Пјеснички субјект се највише испољава у првом и другом лицу једнине и првом лицу множине. Ако се уводе завичајни мотиви, или се осмишљава свијет и пјесникова усамљеност у томе свијету, онда је примарно пјесниково „ја“, понекад се оно уједињује са првим лицем множине; а ако се, пак, варира љубав према вољеном бићу, онда се пјесниково „ја“ сагледава наспрам другог лица и с њим се сједињује.

Интересантно је запазити да пјесник Жарко Ђуровић, иако је учесник Другог свјетског рата и голооточки заточеник, у овај избор није уврстио ни једну пјесму у којој би се непосредно говорило о тим изазовима и страдањима. Схватамо то као његову пјесничку трезвеност и обазривост помоћу којих јасно разлучује грађански живот пјесника од оног стваралачког, у коме се грађанска личност само рефлектује у универзуму сагледавања свијета и човјека уопште. Дакле, у овој збирци пјесама пјесничка биографија Жарка Ђуровића освјетљава и његову грађанску личност, а не обрнуто. У овоме смислу карактеристичне су двије пјесме – пјесма „Прича о Адаму“ и завршна пјесма збирке „Моменто“. У првој од ових пјесама пјесник преокреће библијско значење Адамовог гријеха, у коме Адамов загриз јабуке није гријех већ пледирање за човјекову могућност слободног избора, без присиле и наметања. У другој пјесми, пјесник осмишљава себе када буде близак „анархији труљења“ и „уронио у безгласје иловаче“, не очекујући ништа спектакуларно, јер, како би Његош рекао, „човјек је смртан и мора умријети“. Међутим, пјесник ће завршити ову пјесму једном вишесмисленом кованицом – „вјетар ће казивати епитаф на језику свом“. Једно од њених тумачења могло би бити – да након смрти пјесника остаје његова самосвојна пјесничка ријеч, која ће да трајно живи у сазвучју пјесништва уопште, нашега напосе.

И да закључимо: пјесник Жарко Ђуровић овим избором је на најбољи начин представио себе као пјесника. И овом приликом, и у књигама критика и есеја, показао је не само да је модеран стваралац поезије, него да је и врстан критичар и антологичар како туђег тако и сопственог стваралаштва.

Претходна · Садржај · Наредна

Задња страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Задња измјена: 2007-01-20

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Часопис Мост · Мостар · Босна и Херцеговина
Design by © 1998-2008 Харис Туцаковић · Шведска