Мост - Индекс
Мост - Претплата
Насловна страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Број 202 (113 - нова серија)

Година XXXI септембар/рујан 2006.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Претходна · Садржај · Наредна

Изет Ханџић
Џемаил Силајџић:
Бројност мотива

Двадесет година је од прве самосталне изложбе Џемаила Силајџића. Није их имао пуно, ово је тек пета. И није се кретао једносмјерно. Окрећући се сваком новом мотиву, он је искушавао нови приступ и стваралачки поступак. Стога су бројни и различити Силајџићеви путови до слике. Једном усликовљен мотив није напуштен заувијек. Силајџић му се враћао поново након насликаног другог или трећег.

Силајџић не гледа на стварност кроз предмет ни преко предмета, већ кроз оно што асоцира на стварност. А то је боја, геста, структура, композиција, простор, хармонична цјелина. Тако Силајџић прави мале циклусе у којим свака наредна слика не мора бити боља, или успјелија, али другачија свакако. Ипак, свака наредна, и у малом циклусу показује стваралачко сазријевање.

Садржај најстарије слике овдје „Без назива“, 1986. је безброј ситних предмета-знакова који асоцирају на реалност. Сличним структурама и композицији Силајџић се вратио двадесет година доцније у циклусу „Прољеће“, али са јаче израженом динамичном кратком гестом. Геста и боја су овдје ликовни садржај. Сваки нови мотив био је за Силајџића и нови ликовни проблем и изазов.

Џемаил Силајџић: Зелена слика IV

Џемаил Силајџић: Зелена слика IV

Слике „Знаковито I“, 2004. и „Знаковито II“, 2005. (ова друга има свијетлију подлогу па су и контрасти већи и другачији ликовни ефекти), те слике „Писмо“, 2003., „Писмо у кругу и квадрату“, 2003., „Писмо знак“, 2003., као и слике „Жути квадрат“, 2000. и „Црвено и смеђе“, 2005. иако нису настајале једна за другом могле би бити у истом циклусу. Заједнички им је знак, било пиктографског или идеографског, или, пак, линеарног писма, рукопис, али су и колористички односи између подлоге и свега што је на њој, другачији.

„Црвени запис“ чине крупни црвени графеми на тамнијој подлози. А онда слиједи мало игре са круговима и квадратима у композицији. И на једнима и на другима су трагови пређашњих, или нових ситних знакова.

„Нар“, 2003. г. је форма у форми, али су знаци још сачувани у свјетлоплавом квадрату, да би ишчезли са „Плаве слике“, и „Рибе“. Тако се Силајџић знао вратити пређашњем са новим замислима на своме путу одустајања од реалистичког сликарског представљања, и прихватања колористичких површинских структура, те њихове замјене просторним плановима у слободно замишљеним фигурама, геометријским композицијама, и поетичним апстракцијама. У свему пак има ведрине и ликовне лирике.

Свођење визуелних планова на површинско структурирање, још доцније је замијенио распоредом фигура у простору. Циклус „Без назива“ доноси слободнији заокрет у асоцијацијама на реално, и ново богатство ликовности и дубину простора. Потез више није одлучујућа града садржаја слике, а у апстрактној експресији се рађају нове поетичности, плаво-сиво, љубичасто као простор, а асоцирање на предмет, на догађај доноси из слике у слике другачије садржаје, композиције од гестуалности које другачије формирају простор и оно што је у њему, те нове ликовности.

Слике „Птица“, „Сунчане кочије“, „Сан“ доносе поезију фолклора, и лирско осјећање. Силајџић је закорачио и у геометрију дошавши и до хармоније композиције као цјелине али и боје – „хармонија“, али и у енформел као умјетност без облика и композиције, или као апстрактно-спонтаном чину, остајући увијек лирик и колорист. Његов гест и нефигурални знак побуђују асоцијације на фигуру, а потези понекад стварају привид рељефа.

Разноликост композиција произлази из низања дијагоналности, перспектива, позадине, контраста боја (комплементарни, квантитетни, интензитетни, симултани), те наглашавања лирских квалитета боје. Отварају се и питања пропорције, симетрије. А то све говори о сложености Силајџићевог сликарства.

Претходна · Садржај · Наредна

Задња страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Задња измјена: 2006-12-22

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Часопис Мост · Мостар · Босна и Херцеговина
Design by © 1998-2008 Харис Туцаковић · Шведска