Мост - Индекс
Мост - Претплата
Насловна страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Број 196 (107 - нова серија)

Година XXXI март/ожујак 2006.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Претходна · Садржај · Наредна

Есад Куртовић
Прилог хисторији влаха Мириловића

Фактографски показатељи о власима Мириловићима познати су у некој врсти почетака, другој половини XIV, и у крају средњег вијека, у другој половини XV стољећа.1 На овом мјесту кроз неколико показатеља дајемо прилог фактографији Мириловића из краја XIV и у првој половини XV стољећа. Прикупљени показатељи дјелимично употпуњавају и учвршћују њихов досад познати слијед.

Узима се да су први познати представници, уједно и катунари код Мириловића били Дудоје Мириловић (1365), Његован Мириловић (1366) и Новак Мириловић (1392).2 Њихови насљедници могу се пратити кроз патронимике, презимена Његовановић, Дудојевић и Новаковић. Према прикупљеним показатељима стабилне линије се ипак не дају испратити. Наиме, још увијек изостају конкретне потврде о линијама сродства. Није могуће ни одредити линију предводништва међу Мириловићима.

Почетком 1377. г. поменути су власи Мириловићи Дражеч Његовановић и Никола Дупловчић (Дуповчић) у уговору о превозу олова.3 Дражеч Његовановић би могао бити сродник поменутог Његована Мириловића. Маја 1390. г. Вукац Богишић, Прибил Богданчић и Влатко Грилселић власи из катуна Мириловићи обавезују се да ће превести сто товара соли, са три модија соли по товару, до Николе Озројевића у Прачу. За обављени посао добиће половину те соли.4 Априла 1393. г. поменут је Вукоје Стјеповић, влах Мириловић који се обавезао да ће Радославу кћерку Дражине ’de Drino’ одвести са собом.5 Аугуста 1393. г. Дејан Рајковић и Богиша Кранчић, власи Мириловићи договарају допремање 254 модија соли Припка Бутковића у Фочу.6

Мирсад Беговић: Шкрапа, 1986.

Мирсад Беговић: Шкрапа, 1986.

Крајем јуна 1402. г. Николица Дудојевић, Прибеја Твртковић и Богдан Русманић, власи Мириловићи, обавезали су се дубровачким властелинима Ивану Лучићу, Доминику Бобаљевићу, Фредерику Гундулићу и другим трговцима да ће до 50 товара робе превести путевима краљевине Босне до ријеке Лима, до цркве светог Николе, по цијени од 4,5 перпера по товару.7 Николица Дудојевић би могао бити насљедник Дудоја Мириловића. Влах Богдан Николић из катуна Мириловића фебруара 1403. г. уговара превоз 29 товара робе до Коњица.8

Јуна 1419. г. подигнута је оптужница против пљачкаша, Вукоте Бунчића и Драгосава Богдашића који су са људима из својих катуна отели три краве Радивоја Стањевића које је држао на чувању и узгоју код Медоја Бранојевића ’de Mirilouich’.9 Крајем јануара 1420. г. у једној тужби за пљачку робе на подручју Требиња а која је транспортирана у правцу Цернице, међу осумњиченима поменути су Стјепан Дабижиновић, влах Мириловић и његов човјек Радивој Радманић.10 Октобра 1421. г. као тужитељ јавља се Михач Тупачић, влах Мириловић који је тужио Радовца Лајавичића из Петровог Села, на подручју Дубровника због пљачке једне ’склавине’.11

Почетком маја 1425. г. Вукосав Новаковић, Медак Дудојевић, Медоје Бојковић и Добре Николић, власи Мириловићи, уговарају превоз 70 товара соли до Горажда а 70 до Подборча уз цијену од исто толико соли.12 Неколико година раније, маја 1422. г., поменут је Медоје Бојковић који заједно са Радивојем Дубравчићем уговара превоз соли, тканина и коситра до трга Горажда војводе Сандаља Хранића. За њих се тада не каже ни да су власи, нити чији су били власи.13 Могло би бити да је у питању исти Медоје Бојковић влах Мириловић. Презимена Новаковић и Дудојевић међу овдје поменутим Мириловићима асоцирају на раније њихове катунаре Новака и Дудоја Мириловића. Јануара 1428. г. Добрица Николић, влах Мириловић се обавезао да ће својим коњима превести до Гацка у Самобор 6 товара робе по цијени од 3 перпера товар.14 Вјероватно је у питању раније поменути Добре Николић.

Априла 1432. г. Дубровчани су дали вјеру, слободан пролаз, за Радивоја Мириловића и његове компањоне да могу доћи у Дубровник.15 Јула 1432. г. у једној оптужби поменута су браћа Вукац и Вукосав Мириловић са својим људима.16 Тешко је знати откуд опет у функцији презиме Мириловић. За претпоставити је да се у сва три случаја уопће не ради о презимену него о роду, тј. имену катуна. За ову храбру претпоставку и дефинирање отвореног проблема упориште налазимо у Конавоском рату, када су власи оптуживани за помагање војводи Радославу Павловићу против Дубровчана и када је идентифицирање по роду (катунима) било чешће у функцији у односима са Дубровчанима.

Овом низу влаха Мириловића највјероватније припадају и двојица влаха поменутих 40-тих XV стољећа. Априла 1443. г. извјесни Стјепан Медојевић обавезао се превести у Фочу 230 товара соли за половину исте те соли.17 Јуна 1443. г. уз Стјепана Медојевића поменут је Вукосав Новаковић. За њих се не каже да су Мириловићи. Уз њих је само ознака да су власи ’de Rudine’ и да су људи Стјепана Вукчића Косаче. Они уговарају превоз 472 товара соли у Горажде уз цијену превоза од половине те соли.18 Вукосав Новаковић може бити иста особа поменута 1425. г., а Стјепан Медојевић би могао бити насљедник Медоја Бранојевића или Медоја Бојковића.

Маја 1449. г. Поменут је Никола Костадиновић, влах Мириловић. Он се обавезао Марку Прибисалићу превести осам товара тканина до мјеста званог ’Cherepi’ (вјероватно код Фоче).19 Према показатељу оптужбе за пљачку из марта 1421. г. Никола је имао брата Радику. Њих двојица су извршили пљачку ’in Rudinis de Pladniçis’ над Петком Радисалићем.20

Октобра 1465. г. подигнута је тужба против влаха Мириловића Владисава Добриековића и његовог сина Херака.21 Неколико година касније, септембра 1468. г. поменуто је још неколико Мириловића који су очито са њима у вези. То су Борисав Добриековић и његова супруга Арменка, те њихови синови Сладоје и Босав, затим Бољесав Добриековић и његов син Богета.22 По свему судећи тројица Добриековића су браћа. Питање је да ли би се неко од раније навођених Мириловића могао повезати са њима. Презиме Добриековић би се могло извести од раније навођеног Добрице, Добре Николића.

Помињани власи Мириловићи:

 • Мириловић Дудоје (1365),
 • Мириловић Његован (1366),
 • Његовановић Дражеч (1377),
 • Дупловчић (Дуповчић) Никола (1377),
 • Богишић Вукац (1390),
 • Богданчић Прибил (1390),
 • Грилселић Влатко (1390),
 • Мириловић Новак (1392),
 • Стјеповић Вукоје (1393),
 • Рајковић Дејан (1393),
 • Кранчић Богиша (1393),
 • Дудојевић Николица (1402),
 • Твртковић Прибеја (1402),
 • Русманић Богдан (1402),
 • Николић Богдан (1403),
 • Бранојевић Медој Мириловић (1419),
 • Дабижиновић Стјепан (1420),
 • Радманић Радивој (1420),
 • Тупачић Михач (1421),
 • Костадиновић Никола (1421), (1449),
 • Костадиновић Радика (1421),
 • Бојковић Медоје (1422), (1425),
 • Новаковић Вукосав (1425), (1443),
 • Дудојевић Медак (1425),
 • Николић Добре (1425),
 • Николић Добрица (1428), можда иста особа као и претходна,
 • Мириловић Радивој (1432),
 • Мириловић Вукац (1432),
 • Мириловић Вукосав (1432),
 • Медојевић Стјепан (1443),
 • Добриековић Владисав (1465),
 • Херак, син Владисава Добриековића (1465),
 • Добриековић Борисав (1468),
 • Арменка, супруга Борисава Добриековића (1468),
 • Сладоје, син Борисава Добриековића (1468),
 • Босав, син Борисава Добриековића (1468),
 • Добриековић Бољесав (1468),
 • Богут, син Бољесава Добриековића (1468).

Умјесто закључка

Читава линија влаха Мириловића није била предметом посебног и детаљнијег истраживања. Понуђени показатељи представљају прилог њиховој хисторији. Уз могуће линије изведене путем патронимика, мора се признати да ипак конкретне потврде за сродство изостају. Иако досад познато онемогућава стварање јасније хисторијске слике, оно је претпоставља у даљним претрагама.

____________________

1 Десанка Ковачевић, Средњовјековни катун по дубровачким изворима, „Симпозијум о средњовјековном катуну“, Научно друштво Босне и Херцеговине, Посебна издања 2, Одјељење историјско-филолошких наука I, Сарајево 1963., 121-140, 125; Богумил Храбак, О херцеговачким влашким катунима према пословној књизи Дубровчанина Џивана Припчиновића, Гласник Земаљског музеја (Историја и етнографија) 11, Сарајево 1906., 29-39, 33; Исти, Разгранавање катуна и стварање групе катуна, односно племена у некадашњој Херцеговини (XIII-XV век), „Предмет и метод изучавања патријархалних заједница у Југославији“, (Радови са научног скупа, Титоград 23. и 24. новембра 1978. године), Црногорска академија наука и умјетности, Научни скупови 7, Одјељење друштвених наука 3, Титоград 1981., 181-201, 186; Исти, Челници сточарских заједница у источној Херцеговини у XIII-XV веку, Зборник за историју Босне и Херцеговине 2, Београд 1997., 139-172; Ђуро Тошић, Доњовлашки родови Влаховић и Мириловић у источној Херцеговини, Радови 5, Филозофски факултет, Бања Лука 2002., 195-212, 203-212; Исти, Прилог проучавању Доњих влаха у источној Херцеговини, Зборник за историју Босне и Херцеговине 4, Београд 2004., 81-132, 104-108.
2 Д. Ковачевић, Средњовјековни катун по дубровачким изворима, 125; Б. Храбак, Разгранавање катуна и стварање групе катуна, односно племена у некадашњој Херцеговини (XIII-XV век), 186.
3 „Draseç Niegouanich et Nicola Dupplouzich moroblachi Mirilouich faciunt manifestum quod ipsi promictunt et obligauit se debere aducere de Bossina in Slanum presbitero Ratcho capellano domini bani Bossine usque ad festum sancti Viti proxime futuris miliaria plumbi LXV ad ponderis ragusius ad racionem grossorum XII pro quolibet centenario librarum“ (07.01.1377.g.), Државни архив у Дубровнику (даље: ДАД), Debita Notariae, VIII, 2v.
4 „Vocheç Boghisich, Pribil Bogdancich et Vlatchus Grilselich de catono Mirilouichi faciunt manifestum quod ipsi habuerunt et receperunt a ser Symeonum de Bona ibidem presente dante et recipiente salmas centum sallis integras de tribus modis pro singula salma de quibus centum salmas ipsi Vocheç, Pribil et Vlatchum se obligauerunt eidem ser Symeois ad melius tendem dare et assignare nomine ipsius scr Symeoniis Nicolao Osroeuich in Praca salmas quinquaginta sallis et alie quinquaginta salme sunt et debeant essere ipsorum conductorum pro eorum naualo et practitura” (21.05.1390. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XXIX, 98.
5 „Vochoe Stiepoeuich Mirolouich vlachus facit manifestum quod ipse se obligat pro Radoslaua filia Drasini de Drino ibidem presente et se obligante ire cum dicto Vochoe“ (13.04.1393. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XXX, 12v; Михаило Динић, Из дубровачког архива, Књига III, Српска академија наука и уметности, Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, Треће одељење 22, Београд 1967., 63.
6 „Deyan Raychouich et Bogissa Cranzich Mirolouich facit manifestum conffesi habuisse a Pripcho Butchouich modias ducentos quinquaginta quatuor salis quem debent in Choza“ (23.08.1393. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XXX, 57.
7 „Nicholliça Dudoeuich vlachus Mirillouich, Pribeya Tuertchouich Mirillouich et Bogdan Rusmanich Mirillouich faciunt manifestum quod ipsi promictunt et se obligant ser Iohani de Lucha, ser Domenico de Baballio et ser Federicho de Gondulla et aliis mercatoribus garauani ituris cum predictis portare predictis mercatoribus salmas mercanciarum quot ipsus vlachis dare volent ad portandum usque salmas quinquaginta de Ragusio recodendo ipsas portare per viam regni Bossine usque ultra flumen Limi, ad ecclesiam sancti Nicolai et ad dictam ecclesiam… pro quallibet salma quam portabunt dictam viam ad fluuium Limi perperos quaturo cum dimido“ (25.06.1402. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XXXIV, 131v.
8 „Bogdan Nicholich catoni Mirillouich … ser Nicolao de Lucharis et Vladoe Draxoeuich ... portare dictus mercatoribus viginti nouem salmas mercanciarum ... de Ragusio usque in Chognic Bossine ... pro yperperis quatuor pro qualibet salma“ (22.02.1403. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XXXIV, 194.
9 „Radiuoy Stagneuich ... supra Volchottam Bunçich cum omnibus de cathono suo quorum nomina ignorat et supra Dragossaum Bogdassich cum omnibus de cathono. Eo quia predicti accusati violenter acceperunt vaccas tres dicti accusatoris de manibus Medoy Branoeuich de Mirilouich cuy idem accusator dederat ad pascandum eas“ (18.06.14I9. g.), DAD, Lamenta de foris, IV, 12v.
10 „... Stipanum Dabisinouich vlachum Mirilouich, Radiuoy Radmanich hominem dicti Stipani, ... Eo quia dum a sex mensibus citra misisset certos panneos Ianeos in Cerniza pro Vocetam Radmillouich dictum Tarsich ... predicti accusati in Tribigne“ (29.01.1420. g.), DAD, Lamenta de foris, IV, 140.
11 „Miehaç Tupaçich morolacchus de Mirilouich ... supra Radouaç Laiauiçich de Petrouo selo districtum Ragusi ... unam sclauinam“ (12.10. 1421.g.), DAD, Lamenta de foris, IV, 332.
12 „Vochossauus Nouacouich, Medach Dudoeuich, Medoe Boichouich, Dobriei Nicolich vlachi Mirilouichi ... obligantes conducere et portare Stiepcho Sergolouich salmas centum quadriginta salis quas hic in Ragusio sibi dedit, videlicet, medietatem ipsarum salmarum Subtus Boraç et reliquam medietatem in Gorasde ... totidem salmas salis que salme ipsorum esse debeant et pro mercede sua“ (09.05.1425. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XLIII, 132-132v.
13 „Medoe Boichouich et Radiuoi Dubraucich confessi fuerunt habuisse et recepisse a Stiepcho Sergolouich salmas salis ducentum videlicet co quadriginta cuius medietatem promixerunt ponere omnibus eorum expensis ad forum Gorase [? d] voyuode Sandagl et alia medietas debet esse dictorum Medoe et Radiuoi. Et etiam habuisse confessi fuerunt duas salmas panorum et unam stagni a dicto Stiepcho quas similiter ponere teneantur ad forum predictum omnibus ipsorum expensis. De quibus salmis solutum eis fore dixerunt“ (14.05.1422. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XLII, 46.
14 „Dobriei Nicolich vlachus Mirilouich“ (19.01.1428. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XLIV, 219.
15 „Prima pars est de dando affidam Radiuoi Mirolouich vlacho et sociis suis“ (16.04.1432. g.), DAD, Consilium Rogatorum, V, 79v.
16 „Radaz Petchouich ... conqueriter supra Radasinum Liubich et fratrem Priboy Bioylaz et Vuchaz Bogosalich. Eo quia die veneus 29 presenti dicti robauerunt sibi super tereno voyuode Sandagl vocato in Bragni Dol ... Et predicti sunt homines Vucaz et Vocossaui fratres Mirilouich, videlicet, Radasin Liubich et reliqui sunt homines voiuode Sanday“ (28.07.1432. g.), DAD, Lamenta de foris, IX, 103.
17 „Stiepan Medoeuich ... salmas ducentas triginta salis ... portare Cozam ... pro conductura dicti salis, videlicet, 115 salmas“ (11.04.1443. g.), DAD, Diversa Cancellariae, LVII, 178a.
18 „Vucosauus Nouacouigh et Stiepan Medoeuigh vlahi de Rudine, homines de voiuoda Stiepan ... salmas quatuorcentum septuaginta duas salis, que salem ipsi debent conducere ad locum dictum Gorasde ... ipsi Vucosauus et Stiepan debent habere medietatem ipsius salis“ (06.06.1443. g.), DAD, Diversa Cancellariae, LVII, 261v.
19 „Marcus Pribissalich conduxit et acordauit Nicolam Costadinouich vlacuhum de Mirilouich qui Nicola se obligauit et promisit cum equis octo conducere somas octo pannorum dicti Marci ad locum vochatum Cherepi ... yperperos quatuor et grossos nouem pro quolibet equo siue soma“ (17.05.1449. g.), DAD, Diversa Notariae, XXXIV, 86.
20 „Petchus Radisaglich ... supra Radicum Costadinouich et Nicolam fratrem suum et Bosidar Bogdanouich. Eo quia die veneris proxime preterita predicti in Rudinis de Pladniçis sibi violenter abstulerunt unam clamidem de rassa de brachia 16 de rassa et libras triginta de cera. Testes: Ghoisauus homo Ostoie Posnanouich, Milisa Grupcich, Chieragh Miloseuich“ (12.03.1421. g.), DAD, Lamenta de foris, IV, 293.
21 „contra et adversus Vladissauum Dobriecouich et contra et adversus Heracum eiusdem Vladissaui filium de vlachis Mirillouici“ (16.10.1465. g.), М. Динић, Из Дубровачког архива, III, 135.
22 „Armencha uxor Borissaui Dobriecouich de vlachis Mirilouichii ... contra dictum Borisauum eius virum et contra Sladoe et Bosauum filios eiusdem Borisaui. Item contra Bogetam nepotem eius dicti Borisaui filium Boglesaui“ (16.09.1468. g.), М. Динић, Из Дубровачког архива, III, 144-145.

Претходна · Садржај · Наредна

Задња страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Задња измјена: 2006-07-16

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Часопис Мост · Мостар · Босна и Херцеговина
Design by © 1998-2008 Харис Туцаковић · Шведска