Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 165 (76 - nova serija)

Godina XXVIII avgust/kolovoz 2003.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Pero Zubac
SVETLO TVOGA OKA

 


Svetlost iz tvoga oka
Kad sve što besmo mine
Čuvaće tmina duboka
Kosmičke pramagline.

Tako će Tvorac dok bude
Zagledan u krajnje svodove
Prepoznat stočene ljude
U njemu znane kodove

I prvi put će moći
Sred modre nebesne tmice
U strašnoj tišini noći
Da vidi i moje lice

Koje je svetlo tvog oka
Poslalo davnih leta
U prostranstva duboka
Gde snuje tajna sveta.

12.7.2002.


Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Zlatko Melcher: Motiv sa stećka

Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2003 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2003 HarisTucakovic, Sweden