Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 144 (55 - nova serija)

Godina XXVI novembar/studeni 2001.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Sabrija Tucaković
POČETAK

 


Ostavio sam zrelu jesen
Da je miran san oplodi
I krenuo uz rijeku
Da joj izmjerim početak.

Sužava se plavet u oku,
Kroz žile novi izvor teče.
S kamena grlica odnese glas,
Sreće me na budućem konačištu.

Prepoznala me tišina
Po stidnom koraku.

Smiju mi se umivena stabla,
U rukama otežale godine,
Miriše ruj nevine zemlje:
Sve sam bliže početku.


Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Krešimir Ledić: Diptih bez naziva

Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001 HarisTucakovic, Sweden