Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 140-141 (51-52 - nova serija)

Godina XXVI juli-avgust/srpanj-kolovoz 2001.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Samir Tahirović
TVRĐAVA
(Mehmedaliji Maku Dizdaru)
 


Bijah zidar
pa zid zidah
od rođenja
Od znamenja
kulu gradih
i poštenja
Zidar bijah
pa sagradih
svoja htijenja

Bijah zidar
zatim dizdar
kam svoj čuvah
Postah čuvar
lažne nade
čuvah duvar
Dizdar bijah
što ne znade
šta to čuva

Bijah dijak
htjedoh kamu
dušu dati
Al' kam stade
otimati
meni dušu
Dijak bijah
al' ne klesah
snove ... nade.


Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Dragan Kunić: Selo, ulje na platnu, 1996.

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001 HarisTucakovic, Sweden
oo