Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 139 (50 - nova serija)

Godina XXVI juni/lipanj 2001.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Zdravka Gurović Jeremić
MIRKO KUJAČIĆ

Ime Mirka Kujačića vezano je za pojam izrazito angažovanog slikara, buntovnika s paletom. Uobičajeno je da se njegovo stvaralaštvo dovodi u vezu samo sa pojavom socijalne umjetosti s one strane Save i Dunava - za čuvenu cokulu. Pri tom se zaboravlja vrijeme stidljivo nagovještenog zenitizma, začim tradicionalno realističkog perioda, analitičkog kubizma i snažnog ekspresionizma. Možda će ova prva retrospektivna izložba povodom 65-godišnjice umjetničkog rada, kada će se na jednom mjestu naći 160 Kujačićevih djela prikupljenih i pozajmljenih od mnogih galerija i iz privatnih zbirki, otkriti Kujačića slikara u novom nepoznatom svjetlu.

Čast mi je predstaviti gospodina Mirka Kujačića specimen člana boemskog naraštaja i slikarskog podmlatka. On je u Parizu, na Monparnasu, pored kavanskog života, studirao i slikarstvo, a lutao je sa sanjarskom i pomalo pustolovnom dušom čak i do druge hemisfere. Prijatelj divljih elemenata, mora i hridina, do danas je ostao u suštini, gotovo i neprijatelj civilizacije, pa ipak je svojim kistom ilustrovao takve duhovne krize i rascjepe, koji graniče sa razularenošću vizija Van Goga, ili da uzmem bliži termin s bolećivom osjećajnošću Ignjata Joba... Samo što ga nikad nije napuštala želja za promjenom, pustolovinama, a isto tako ni za čašom vina, ugodnim razgovorom, lakom pjesmom i obrokom ribe koju je obično sam lovio. U skromnosti svojega života znao je da se snalazi najjednostavnije, skoro ko kakav indijski fakir.

Bile su to riječi neponovljivog pjesnika i Kujačićevog sabrata boema Tina Ujevića povodom otvaranja Mirkove izložbe u Sarajevu 1931. godine - riječi koje najbolje svode bilans jednog
velikog pijanog života, svega što sobom svojom umjetnošću življenja nosi Mirko Kujačić.

Njegova umjetnost uspijeva da obuhvati taj donkihotovski, nepokorni i neumorni život i da ga pretvori u plastični izraz. Stoga impresionira toliki broj borbi, pobuna i revolta koji se rađaju na štafelaju jednog umjetnika koji vascijelim životom ne prestaje da potvrđuje tu osobinu. Njegovo slikarstvo otkriva potisnutu silovitost neobične vrste, Otuda pitanje: ko je u stvari Mirko Kujačić? Sljedbenik Delakroa, El Greka, Sutina, poklonik antične skulpture, znatiželjnik zanesen ljepotom stećaka ili obješenjak kome se dopada da pokaže na platnenoj podlozi poderanu cokulu, da šokira publiku i uvijek bude u središtu likovnih previranja? Ili je to slikar koji kontinuirano u čitavom rasponu svog djela omeđenog vremenom dovoljnim za jedan ljudski vijek razvija i usavršava jedan stil s "predilekcijom za monumentalnost i epski izraz
, za figurativno i skučeni registar oporih boja?

Ustvari, u pitanju je stvaralac s jedne strane riješen da svoju snagu iskoristi u društveno­političkom angažmanu, i s druge strane odlučna da tu snagu usmjeri ka traženju sopstvenog izraza viđene stvarnosti. Mirku Kujačiću pri tome je uspjelo da stvori slikarstvo koje manifestuje koherentnost obje tendencije - slikarstvo sinteze protesta.

Počeo je smjelo, zadihano s parolama protiv društvenih nepravdi, protiv l'art d'aparanse, protiv učmalih, oficijelnih izložbi, protiv svih jama i ljudskih gubilišta. Čudno je u tome da ovaj dugi život u akciji nije ostavio bogat duhovni testament - sveobuhvatno djelo. Njegova stalna angažovanost, stvaralačka i ljudska radoznalost, buntovnost i avantura, udaljavali su ga od slikanja pa u dugim razdobljima nije ni doticao kičicu. Tek sada, uprkos bremenu godina on se dokazuje djelima koja nose svježinu mladosti i patinu golemog slikarskog i životnog iskustva.
Mirko Kujacic
Mirko Kujačić

Kujačićev slikarski opus možemo uz opasnost koje nosi svaki pokušaj da se cjelovito umjetničko djelo sapne strogim vremenskim, polarizovati na dva perioda: od 1929-1935. godine i od 1960. do osamdesetih. Prvi je anticipacija, a drugi rekapitulacija Kujačićevog ekspresionizma. U prvom se naziru korijeni koji će afirmisati karakteristike njegovog slikarstva: temperamentan širak potez, insistiranje na boji, oduševljenje figurom i izražena individualnost. Drugi period, to je doba zrelosti, nastavljanja i usavršavanja. To je u suštini jedan kontinuum u idejnom i formalnorn obliku. Otuda je očigledn veza Crnogorca iz 1932. godine i Obraza gorštaka tridesetak godina kasnije. Ono vrijeme između je slikarstvo niske temperature, faza prelaza, traženja i stilskih lutanja.

Ekspresionizam oblika Kujačić zadržava dok slika čemerni život ribara i mornara, divlju jačinu i posnost crnogorskog stijenja, dok oživljava narodnu mitologiju, dok brazda reljefne površine lica gorštaka i dok islikava masovke pod snažnim dojmovima omladinskog bunta u zapadnoj Evropi krajem šezdesetih. Njegova neobuzdana snaga ekstatičnih vizija bez tog ekspresionizma bi iščilila. Tim prije što je to slikar bujne i jake mašte i što njegova osebujnost izbija u znaku unutrašnjeg vrenja i nemira i njegove bučne, robusne, raspusne i plahovite prirode koja kao čudnim
ralom ili motorom urezuje po platnu bojom sve što osjeća. On napada platno širokim i žustrim potezima četkice, dramatično sukobljavajući goruće i prigušee tonove. Plav, crven i žut, opor i sirav ton izražava tako u boji onaj gorštački element njegove prirode tako jasno prepoznatljiv u njegovom potezu. U velikoj hitnji inspiracije stvara ritmove oblika koji ponekad djeluju nedovršeno, ponekad idu do granica apstraktnog, do pretjerane redukcije i uopštenosti, ali u kojem zadržava asocijaciju na određeni motiv. Realno kod Kujačića nije nikada isključeno, već samo mnogostruko preobraženo.

Počinjući ekspresionizmorn i završavajući dramatičnim ekspresionizmom, njegov izraz bio je čas smirena improvizacija, čas razbuktana dramatika, čas odmjerena geometrijska cjelina. Tematski Kujačić je epičan, najčvršćim korijenjem vezan za rodno tle.


Kao izražajnost njegovo slikarstvo prošlo je Zenit, pripada istoriji i muzejima... o njemu treba pisati zbog duhovnog zdravlja i vitalnosti i krepkosti umjetnika i izvjesnih novih specifičnih vrijednosti.

Godina 1960. može se smatrati godinom preokreta u Kujačićevom slikarstvu, kada nastaje prekid sa traženjima i eksperimentirna i kada se uobličava početak posebno estetske cjeline.

Kujačić je ponovo, po treći put kod Lota pred njegovu smrt 1962. godine kao posljednji jugoslovenski slikar koji kod njega boravi. U pismu Katarini Ambrozić od 8.10.1974. godine Kujačić objašnjava svoj ponovni odlazak.
Pokazalo se da to nije samo iz sentimentalnosti prema 'svom nekada', nego da mi je bilo nužno da se otresem teške zaparloženosti u nekom neslikarskom realizmu.

Djela iz tog perioda:
Figura u plavom (1960.), Figura sa Lotovim potezima (1960.) i serija aktova iz iste godine najavljuju novo shvatanje.

Kujačić stvara aktove sa blagom geometrijskom stilizacijom, razrađujući Lotov princip dezagregacije forme bojom i svođenje kolorističkog registra na dvije-tri primarne boje. U kompoziciji slike figura je stavljena u prvi plan raščlanjena na kolorističke planove unutar definisanog oblika koji još zadržava prirodnu formu. Paleta je sužena na toplije tonove: oker, ružičasto, žuto, crveno. Modelovanje oblika vrši se izbororn boje za svaki plan posebno. Smišljenim rasporedom kolorističkih partija nagovještava se pokret i određuje volumen. Treću dimenziju sugeriše geometrijski shematizovanim paravanima.

Za Kujačićevo slikarstvo sedme decenije važi načelo koje je formulisalo da kod dvodimenzionalnog prostiranja boje ulogu valera preuzima obojeni crtež, a linija prerasta u konturu da bi definisala određenu formu ili prostor. To načelo važi i za Kujačićeve kasnije figurativne cikluse kada maksimalno koristi istobojni crtež u svojim slikama a potiskuje kolorističke vrijednosti iz ovog perioda.

Mostarski period ili kubistička faza u maniru Žaka Vilona koju Šeremet naziva
letvama označava nov, suptilniji i apstraktniji način izražavanja - jedan svijetliji impresionistički kubizam. Realni motivi pejzaža Mostara, Počitelja, Bune javljaju se kao okosnica unutar koje umjetnik raspoređuje količine boja. Vrlo precizan crtež, grafički tačan, definiše formu, ritmuje planove i konstruiše ambijent. Jedinstvo slike je sada više u jedinstvu tonova, valera, kompozicionalno organizovani u vidu trougla.

U tom novom prosedeu dominiraju plastični činioci violetno-zeleni tonalitet, akvarelni nanos, a ne gust impast i geometrizacija predmeta i masa. Sve skupa to ističe osjećanje ravnoteže, čvrstine i čistote koju odaju ove slike.

Nakon prve izložbe sa ovom tematikom u Sarajevu 1963. godine pojavila se kritika koja precizno objašnjava karakter promjene. Vrsni znalac Kujačićevog slikarstva Rade Prelević tim povodom u časopisu
Most ističe: Slikajući predjele Mostara, Bune i Počitelja on nije više izgledao onako robustan i patetičan nego prije nekakav lirski sanjar koji nas podsjeća na simbolističke pjesničke slike... Odsustvo ljudske figure, statičnost pejzaža, ledeni mir izražen nijansama bjeličastih i modričastih boja davali su osnovni ton slikarstvu Mirka Kujačića, ali uza sve to te slike su nagovještavale jedno novo nadahnuće.

Transponovanje prirode i objekata u nove geometrijske odnose najefikasnije je i najdosljednije u djelu
Bukovi na Buni iz 1964. godine, a nije manje impresionantna ni slika Oro iz 1963. koje potvrđuju Kujačićev prefinjeni osjećaj za boje i njene mogućnosti.

Motivi iz hercegovačkog podneblja koliko god da su zanimljivi u samom početku zbog raznovrsnosti u likovnom izražavanju, toliko kasnije pate od izvjesnog kolorističkog, kompozicionog i motivskog ponavljanja. Najčešće se smo mijenja ugao slikarovog posmatranja
Počitelj (1964.), Počitelj s ade (1961.), Počitelj sa Kule (1962.), Bišćevića ćošak (1962.).

Na novim platnima
Hercegovino, baštino plemenita (1976./77. godine) Kujačić je pokušao da oživi istorijsku tradiciju i nasljeđe, da ujedini srednjovjekovne vrijednosti i slikarsku materiju, u kreativnom smislu, da pomiri lirizam i arheološku strast sa slobadom stvaranja.

Monumentalni bogumilski spomenici - stećci sa kojima se susretao u svom devetogodišnjem konzervatorskom radu postali su tema novog ciklusa. Naivni, plošni, stilizovani motivi, njihova simbolika i jednostavnost, zanimljivost sadržaja i ljepota klesarskog zanata na ovim sakralnim spomenicima bili su podsticaj za stvaranje novih, veoma neobičnih djela u kojima preovladava plava boja. Kujačić uvodi akcenat samo jedne dominantne intonacije plave boje slično tendenciji fovista od 1907. godine. Potezima plave u plavoj različitog intenziteta modeluje oblik na nov način, stvara valerske gradacije jedne boje. Tako iz veoma dekorativne plohe stećaka na slici izranjaju stilizovane figure plesačica, konjanika te razni scenski i geometrijski motivi. Sasvim rijetko, kao na slici
Turnir iz 1970. godine, iz te tonske jednoličnosti bljesne akcenat crvene boje. Djela iz ovog ciklusa Konjanik 1966., Dobri Radivoje iz 1967. godine a posebno Plesačica nose i jednu ekspresionističku notu, čak jako izraženu crnu konturu.

Kujačićevo slikarstvo je dublje i bitnije vezano za Hercegovinu. Bjelina, ogoljeli pusti predio, svijet kraša sa plavo-zelenom Neretvom i žarkim mediteranskim suncem, kao nešto zavičajno posebno ga privlači i uzbuđuje. Ciklusu
Zamaha prethode dvije kompozicije ”Maj I (1968.) i ”Maj II” (1968/69.). 1968. godine nastaje i drugi ciklus Goloruki koji proističe iz zamaha i koji simboliše grupe deformisanih muških i ženskih aktova u grčevitorn pokretu.

Deformacija stilizovane golotinje, produžena figuracija, ružičasti inkarnat snažnim potezom četke postaje neka materija jedinstva, boje i volumena. Kujačić je potisnuo kolorističke vrijednosči i sveo paletu na jednu dominantnu violetnu harmoniju. Ovakva monohromija stvorila je mogućnost da se oblik modeluje na nov način. Ulogu valera preuzeo je obojeni crtež. Različiti potezi jedne boje u istoj boji, violetne u violetnoj, definišu antropomorfne oblike i imaju karakter modelacije. Violetna boja stoga ima značenje i linije i tona i površine, što sve doprinosi da se intenzitet boje istakne i postigne utisak valerske raznovrsnosti. Kompozicije
Golorukih donose novost u formi triptiha i poliptiha. Zbog toga u njegovom slikarstvu ima elemenata apstrakcije, nedovršenosti što dolazi dobrim dijelom kao rezultat žestokog postupka i slikarevog temperamenta koji nastoji da savlada platno u jednom dahu.

Radovi iz ovih ciklusa figurativnih kompozicija pokazuju zrelost Kujačićevog stvaranja, znanje i sigurnost u izvođenju ljudske figure. Oni predstavljaju poseban trenutak u njegovom slikarstvu kada dolazi do sinteze njegovog stvarnog angažovanja i slikarskog transponovanja akcije. Unutrašnja borbenost dobija i spoljni slikarski gest kojim se ona ostvaruje.
Da su preglednije komponovani - piše Pavle Vasić - predstavljali bi jednu novu mogućnost za monumentalno - herojski stil u našem zidnom slikarstvu.

Ovo vrijeme Golorukih, Zamaha, Obraza gorštaka mogli bismo nazvati drugom mladošću umjetnikovom: u njemu je on svoj predratni ekspresionizam doveo do bijelog usijanja”, primjećuje u predgovoru kataloga Umjetničke galerije BiH Azra Begić.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Jakup Hadzic - dio clanova Redakcije 'Mosta'

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001 HarisTucakovic, Sweden
oo