o
Mostujte sa nama
Arhiva
Frida Kahlo - Autoprtret s majmunom

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 128-129 (39-40 - nova serija)

Godina XXVI juli-avgust/srpanj-kolovoz 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Mirjana Miočinović
"ISTORIJA BEŠČAŠĆA"
HALILA TIKVEŠE


Pre trideset i više godina, nastao je Tikvešin bakropis - akvatinta Brdo s križem.

Jedan majušni krst na brdu u čijem podnožju vidimo obrise kuće bez krova, nekoliko kvrgavih stabala i golo polje koje preseca put. Nema nikoga na putu, nema nikoga u polju. Pejsaž, uprkos svemu, nije sumoran, možda samo melanholičan. Krst je tu tek detalj, pre fokusiran naslovom dela no svojom dominirajućom pozicijom u pejsažu. No, ta pozicija jeste dominirajuća: krst ima funkciju kote. Godine 1967. dospeo je na sliku po jednom sistemu selekcije koji je ovom ornamentalnom detalju davao metafizičko značenje.

Kasnije, on je na Tikvešinim kolažima dominirajući, središnji znak, sa
argumentalnim svojstvima. Obrisi masivnog krsta jedva su vidljivi, jer su upisani u jednorodnu sadržinu, istu onu koja i njega ispunjava. Potreban je pokatkad napor da se nazre. No, upisana sadržina neda se prevideti. Njena je materija crpljena u trenucima očajanja i dokolice iz velike mašinerije rata koju je ovih poslednjih godina predstavljala štampa. Ogromni kolaži, dimenzija 180X160 s pretežno crnom korotnom podlogom, nastali su strpljivim slaganjem reči, likova i prizora u čijem je znaku proticala ova istorija beščašća. Njeni su grubi tragovi zatrli, ne samo pređašnji Tikvešin likovni svet, no i celokupni materijalni i duhovni svet iz kojeg je potekao.

Halil Tikvesa - Kriz

Paradizo večnog leta i meditativnu osamu koju ne remeti ni prisustvo mediteranski raskošnih žena što se
osmehuju kao da se smrt ne tiče njihovog mesa, nepovratno su zbrisali prizori kontinentalnog, gotskog varvarstva, životni elan zamenjen je elan mortalom, a likovi učenika Hegesijeve škole, ti nagovarači na smrt i egzekutori, njihove reči i njihova dela stoje sad pred nama i svi bismo na njih morali da gledamo s nelagodnošću pasivnih svedoka i sa strahom onih koji će možda još dugo živeti u njihovom okruženju prisiljeni da sa njima dele plodove njihovog razbojništva.

Pogotovu oni među nama što se diče pripadnošću
hrišćanskoj civilizaciji u čiji je simbol, križ/krst, nimalo metaforično upisan sav trošni materijal ovog svedočenja.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Niaz Omerovic - Hommage majci Bosnjakinji

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001
HarisTucakovic, Sweden
oo