o
Mostujte sa nama
Arhiva
Frida Kahlo - Autoprtret s majmunom

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 128-129 (39-40 - nova serija)

Godina XXVI juli-avgust/srpanj-kolovoz 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Klara Poljarević
BREGAVO, PJESMO!

bregavo,
čuješ li me
ili si zauzeta
ispisivanjem
novih stihova?
bregavo,
vidiš li me?
lik svoj nazirem
u zrcalu
tvojih voda
i imaš me,
mene kao i sve
što šetahu
tvojim obalama.
opijeni tvojim
grgoljenjem,
tvojim svjetlucanjem,
tvojim šaputanjem,
zavedeni tvojim
milovanjem,
zaluđeni tvojim
nestajanjem
slušamo te,
u strahu,
prestravljeni
možda te jednom
neće biti.
o, bregavo,
o, pjesmo glasna,
ti si krv
naših žila
limfa naših rana
znoj i suza
vino i nektar
jedini razlog
našeg postojanja.
i kad odemo
i kad nas tu nema
zvuk tvog glasa
odjekuje u nama
kao zov i pozdrav
davnih pokoljenja.

ni samoća, ni tišina
nije više nijema.
 

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Niaz Omerovic - Hommage majci Bosnjakinji

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001
HarisTucakovic, Sweden
oo