o
Mostujte sa nama
Arhiva
Bobo Samardzic - Mostar pod snijegom

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 124 (35 - nova serija)

Godina XXVI mart/ožujak 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Milika Pavlović
KRAJ KONCERTA

Na zvuke Mocartove muzike
sklapaju se kapci,
žmurke se motre slike,
ćutke se raspravlja o božanskom,
maglene žeđi i gladi
u svakome zanjišu suncokrete,
kao da duše taoca u dvoranama
izlaze da se s podijuma obrate
slijepim svojim gospodarima,
onako kako se dobrotvori obraćaju
osuđenima na smrt.

Limunkasta kruna muzičke lipe
nadneseno miriše nad svima,
a kad njeno stablo i grane
magnoveno odlete u nevidljivost,
kad sasvim potonu u tišinu,
više se nemaš o šta objesiti.

Grudi navijane treperenjem
meko pritiskaš dlanovima
da zatvoriš drhtavicu odjeka,
da pripitomiš marljivo brujanje košnice,
neka koji tren duže poradi
u dremljivoj tvojoj nutrini.

Ne iščekujte potom signal sa strane
da vam namigne gdje prestaje berba
dozrelih,
gdje započinje cvjetanje novih čudesa,
jer ni aplauzi gorki
nijesu pouzdan svjedok
da je baš tu kraj koncerta.

Pristan, juli 1999.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Halil Tikvesa - Asamblaz

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000
HarisTucakovic, Sweden
oo