o
Mostujte sa nama
Arhiva
Ramiz Pandur - Medaljoni Kujundziluka

Home Info Arhiva
Novi broj Trazi Linkovi
Redakcija Pretplata Kontakt

Broj 120-121 (31-32 - nova serija)

Godina XXV novembar-decembar/studeni-prosinac 1999.
Prethodna Sadrzaj Slijedeca

Milika Pavlovic
BORAVAK U SIRAKUZI

Ono smo sto stoji
nasuprot svemu.
Zar suncu? Zar bogu?
Da da, i njemu.

Silazimo svemu ispod,
ni crv toliko nisko,
na dnu smo stare ere
zariveni u iskop,
a vrac tumaci jata,
let poput skice,
prenosi caru potom
sta kazu ptice.

Na kraju osvajanja,
smozdeni od pohoda,
u jamici smo kal
i ustajala voda.

Neki sitan oblacak
mozda se jos naruga
u lice nekoj mlaki
iz koje bjezi duga.

Arktik - nas prapocetak,
Surova geometrija leda,
kao voinov mac nadvoje
prekida Arhimeda.

Pristan 10. februar, 1999.

Prethodna Sadrzaj Slijedeca

Dino Kassalo - Iz monografije "Planeta Neretva"

Home Info Arhiva
Novi broj Trazi Linkovi
Redakcija Pretplata Kontakt

Casopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobodjen je placanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright 1995-1999 Casopis Most Mostar Bosna i Hercegovina
Sadrzaj obnovljen: 14-05-2004

Design by 1998-1999
HarisTucakovic, Sweden
oo