o

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Trazi · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 117-118 (28-29 - nova serija)

Godina XXV avgust-septembar/kolovoz-rujan 1999.
Prethodna · Sadrzaj · Slijedeca

Salko Saric
NAJVECI BOSANSKOHERCEGOVACKI
ETNOLOG I FOLKLORIST
Austrijski znanstvenik Friedrich Salomo Krauss

Friedrich Salomo Krauss, folklorist, pripovjedac i seksolog, rodjen 7. 10. 1859. u Slavonskoj Pozegi, umro 30. 5. 1938. u Becu. Otac Wilhelm (1813 - 1890), trgovac; mati Ernestine Eva Herzog (1817 - 1888). Krauss je studirao klasicnu filologiju i historiju u Becu od 1877. do 1881. Medju ostalima kod Th. Gomperza i K. Schenkla (dr. phil. god. 1882.). Zanimanje za folkloristicke i etnografske osobitosti njegove juznoslavenske domovine uskoro je dovelo do toga da je okrenuo ledja svojim prvotnim studijskim predmetima.

Po nalogu prijestolonasljednika Rudolfa (1858 - 1889) i beckog Antropoloskog drustva proveo je godine 1884/ 1885. opsezna terenska istrazivanja u Bosni i Hercegovini, pri cemu mu je kao sudskom tumacu za sve juznoslavenske idiome u Becu od velike koristi bio njegov izvanredan jezicni talent. Kvantitativno kao i kvalitativno posebice je znacajan plod sakupljacke djelatnosti pri cemu se posebno istice veliki broj guslarskih pjesama islamiziranih balkanskih Slavena koji je tvorio osnovu i glavni izvor za njegove naredne radove u svojstvu izdavaca i prevoditelja kao i samostalnog istrazivaca na etnoloskom i kultorno - historijskom podrucju. Njegove publikacije vezane za kulturno blago i narodnu epiku juznih Slavena ucinilo ga je osobito zasluznim za dragocjene istrazivacke rezultate u okvirima balkanistike i poredbene indoeuropeistike. Na taj je nacin jos za zivota bio smatran "najboljim poznavaocem juznoslavenskog folklora" (J. Belovic).

Cini se da ga je naglaseno erotski element mnogih tekstova sto ih je sakupio potaknuo na to da se pocev od prijelaza stoljeca intenzivnije bavi predodzbama koje su u osnovi tih prica kao i moralnim zasadama i obicajima koji korespondiraju s tim predodzbama, sto je kasnije imalo za posljedicu da se Krauss od prvotno balkanocentricnog folklorista i filologa preobrazio u univerzalno orijentiranog etnografa i historicara kulture. U svrhu sto pomnijeg istrazivanja i sto istinitijeg prikazivanja sveukupnih, pa cak i onih neobicnih i nastranih manifestacijskih pojavnosti erosa kod svih naroda u svim vremenima i podrucjima, Krauss je skupa s nekoliko istrazivaca morala i obicaja godine 1904. pokrenuo godisnjak pod nazivom "Anthropophyteia", koji, izlazeci u opsegu od deset zamasnih svezaka do 1913. godine, jos i danas tvori veoma zanimljivu riznicu gradje. Osim toga je Krauss, koji je vec tokom 90-tih godina proslog stoljeca u Becu kao izdavac jednog etnoloskog casopisa bio u prilici da sakupi odgovarajuca iskustva, pokrenuo jos dva publikacijska niza koja su objavljivanjem opseznih tekstova upotpunjavala glavni casopis. To su "Biewerke" (Prirucna djela) u periodu od 1907. do 1929. u deset monografskih svezaka od kojih jedan sadrzi Kraussov rad o spolnom zivotu Japanaca (1907 - 1911); cetiri sveska "Historijskih izvora" (1906 - 1907), uglavnom posvecena izdavanju njemackih puckih komada iz doba ranog novog vijeka. I na tom drugom podrucju svoga rada Krauss je svojim, predrasudama neopterecenim, drzanjem stekao velike zasluge, bez obzira na to sto to u ono doba, kad je jedan temeljit erotolog lako bivao obavijen vonjem erotomana, nije moglo biti adekvatno vrednovano. Na temelju ovih zasluga Krauss se kao vodeci predstavnik austrijske skole etnografsko- folkloristicki utemeljene historije morala i seksologije stavlja uz bok sa znanstvenicima kakvi su bili Blüml, Gugitz, Pachinger, Stern, Wesselski, Hovorka i Kornfeld. Za razliku od Freuda i Kraft-Ebinga, koji su primarno medicinske provenijencije (neurologija/ psihijatrija), a s kojima je Krauss bio dobro upoznat odrzavajuci s njima visestruke kontakte, ovaj se veliki znanstvenik rukovodio teznjom da podrucje, sto ga je izgradio kao svoje vlastito istrazivacko bavljenje, ucini pristupacnim uz pomoc gradje i metoda humanistickih i kulturoloskih znanstvenih disciplina. Bio je to znanstveni pristup koji Kraussa kao predanog znanstvenika stavlja uz bok sa znanstvenim autoritetima kao sto su Hermann Heinrich Ploss, Iwan Bloch, (Eugen Dühren), Magnus Hirschfeld ili pak Paolo Mantegazza.

Friedrich Salomo Krauss

Krauss je bio opcinjen ljepotom muslimansko- slavenskih epskih pjesama. On je u ovim tvorevinama vidio najvisi i umjetnicki najsavrseniji izraz juznoslavenskog narodnog stvaralastva. Njegovu misljenju da neke od njih dosezu razinu svjetske knjizevnosti i da su im ravni samo starogrcki epovi Homerovi i pjesme o Nibelunzima prikljucio se u novije vrijeme istaknuti njemacki povjesnicar Georg Stadtmüller. U djelu "Slavische Volkforschungen" (Leipzig, 1908), Krauss kaze da nijedan drugi narod medu Indoeuropljanima nije "iz dubine brazda svojih grudi izvukao tako valjano bogatstvo narodnih epova" kao juznoslavenski muslimani. Boraveci u BiH od marta 1884. do augusta 1885. godine Krauss se vise puta zadrzavao u Mostaru i okolnim selima radi prikupljanja gradje. Zna se da je 9. i 11. maja 1885. godine boravio u Vrapcicima kod Mostara, gdje je biljezio pjesme od guslara Alije Marica. U Mostaru je objavio i dvije knjige "Pandzic Huso i Pavecic Luka pobra" - pjesan nasih muhamedovaca (Mostar, 1885) i "Tri rijeci Hercegovca" (Mostar, 1885). U Dubrovniku je objavio takodjer dvije knjige "Golotinja Ogjulagic Ibro" (Dubrovnik, 1885) i "Smailagic Meho" - pjesan nasih muhamedovaca (Dubrovnik, 1886). Krauss je preveo i jedanaest pripovjedaka mostarskog knjizevnika Svetozara Corovica, objavljenih u Leipzigu 1906. godine pod naslovom "Liebe und Leben im Herzoglande" (Ljubav i zivot u zemlji Hercegovini). Okusao se i kao dramski pisac pa je sa temom iz BiH objavio u Becu godine 1895. komediju u tri cina "Billige Bräute" (Jeftine nevjeste). Doradjenu verziju istog teksta objavljuje u Leipzigu 1903. godine kao bosanski komad sa pjevanjem "Die Braut muss billig sein!" (Nevjeste moraju biti jeftine!). Radnja ovih scenskih ostvarenja, kako navodi autor, dogadja se u Zvorniku od 19 - 21. septembra 1629. godine.

U Becu godine 1914. Krauss objavljuje zbirku "Tausend Sagen und Märchen der Südslaven" (Hiljadu legendi i bajki juznih Slavena). O ovom djelu kriticari su govorili sa velikim pohvalama, npr. Johannes Bolte zapaza: "...Kraussova zbirka uzeta u cjelini, pruza jos jedan dokaz o bujnoj stvaralackoj masti naroda. Dobro je uvijek bogato nagradjeno, zlo svirepo kaznjeno. Ima tu i mnogo simbolike. Elementi iz muslimanskog zivota cesce su primjese, a ima i pripovjedaka koje se potpuno odvijaju u muslimanskoj sredini. To je potrebno utoliko naglasiti sto je taj muslimanski zivalj u takvim slucajevima nosilac istocnjackog elementa. Inace, konfesije se mijesaju i zastupljena je puna tolerancija ..." (u: Süddeutsche Monatshefte XI 1914).

Kraussova etnografska i folkloristicka gradja iz BiH je obimna. Da gradju sakupi na jedno mjesto pokusao je Amerikanac dr. phil. Raymond L. Burt u knjizi "Friedrich Salomo Krauss 1859 - 1938" (Bec, 1990). Knjiga je svojevrsna - biobibliografija, stampana povodom 50 godisnjice smrti F.S. Kraussa, a kao izdavac pojavljuje se "Österreichische Akademie der Wissenschaften". Ovo izdanje je najozbiljniji pokusaj da se Kraussovi radovi prikupe na jedno mjesto, bibliografija sadrzi i popis neobjavljenih Kraussovih radova koji je sacinio Raymond L. Burt, a koji se cuvaju u "Department of Special Collections - University of California" - Los Angeles, USA. I u ovoj kolekciji broj naslova o BiH je impresivan. Velika je i Kraussova zbirka narodnih erotskih prica i pjesama iz BiH, znatan dio tih prica objavljen je u godisnjaku "Anthropophyteia" (izlazio u Leipzigu od 1904. do 1913., ukupno X svezaka). Narodne pjesme erotske tematike objavio je u Parisu u godisnjaku "Kryptádia" (sv. VI, 1898., sv. VII 1901. i sv. VIII 1902. godine). Zbog obimnosti Kraussove gradje i bibliografija R.L. Burta ima izvjesnih propusta. Nisu npr. navedeni svi clanci iz casopisa "Am Ur - Quell" - Monatsschrift für Volkskunde, u kojemu su objavljena ukupno 62 clanka sa bosanskohercegovackom tematikom. Navedena nisu ni tri teksta iz casopisa "Das Rothe Kreuz", a to su "Südslavische Volksmedicin" (Nr. 3 i 4., 1885), "Schön Fatime und Omer der Hodscha" (Nr. 7 i 8., 1885) i "Gesühnte Blutschuld - Eine Geschichte aus der Hercegovina" (Nr. 12 i 13., 1886).

Kraussovi etnofolkloristicki radovi i prikupljena gradja iz BiH su veoma obimni, a u Bosni i Hercegovini se jos uvijek nije nasao niko da Kraussov rad potpuno obradi, valorizira i predstavi domacoj javnosti. Jer, zamah i teznja Kraussovih dovrsenih i nedovrsenih poduhvata su impozantni i veoma znacajni za bosanskohercegovacku etnografiju i folkloristiku. Navedena knjiga Raymonda L. Burta za eventualnog znatizeljnika je najkompletniji putokaz o Kraussu i njegovu djelu.

Literatura:
1. Raymond L. Burt "Friedrich Salomo Krauss 1859 - 1938", Selbstzeugnisse und Materialen zur Biobibliographie des Volkskunders Literaten und Sexualforschers mit einem Nachlassverzeichnis, Wien, 1990.
2. Georg Stadtmüller "Most Europe islamskom svijetu" u: Glasnik Vrhovnog starjesinstva IZ, Sarajevo, srpanj 1943.
3. Mirjam Morad "Friedrich Salomo Krauss - Ein biographischer Entwurf", Diss. Wien, 1987.
4. Smail Balic "Kultura Bosnjaka", Zagreb, 1994.

Prethodna · Sadrzaj · Slijedeca

Zelimir Dado Miladin - Predio

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Trazi · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Casopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobodjen je placanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-1999 Casopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadrzaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-1999
HarisTucakovic, Sweden
oo